Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2013 weergeven

SPECULAASACTIE ZEER GESLAAGD.

Tijdens haar bezoek aan Best hebben wij dinsdag 17 december aan Mama België, al 40 jaar ontwikkelingswerkster op Flores, symbolisch € 4.000,-- kunnen overhandigen. De voorlopige opbrengst van onze actie. Naar verwachting komt er nog ± € 250,-- bij. Het volledige bedrag zal worden bestemd voor de noodhulp aan een van de kindertehuizen die Mama België heeft opgezet; Maria Visitatie in Nebe op Flores. Dit tehuis is als gevolg van modder en steenlawines zwaar beschadigd.
Een geweldig bedrag, niet alleen van de speculaasverkoop, maar ook nog diverse giften van bedrijven en personen en de opbrengst van de loterij tijdens de kerstviering van de KVB in Oerle. De organisatie Wilde Ganzen doet hier nog 55% boven op, zodat de uiteindelijke opbrengst ruim € 6.500,-- is!
Iedereen die heeft meegeholpen met de verkoop, speculaas gekocht heeft, financieel heeft bijgedragen of op welke manier dan ook medewerking heeft verleend aan deze actie: HARTELIJK DANK.


DE BESTE WENSEN.

Alle sponsoren, donateurs, vrijwilligers, belangstellenden, bedankt voor jullie steun DE BESTE WENSEN voor 2014

SUCCESVOLLE ACTIE VOOR KINDERTEHUIS IN NEBE: nog pakken speculaas op voorraad!

verkoop in de Plus supermarkt Ton Henst in Best Veel mensen in Best en omgeving genieten met Sinterklaas van de heerlijke Harapan-speculaasbrok. Onze speculaasactie verloopt zeer succesvol. Dit mede dankzij de medewerking van de Plus-supermarkten Erwin Kenter en Ton Henst uit Best.
Nog niet alle pakken zijn verkocht!! Mocht u nog niet in de gelegenheid zijn geweest speculaas te kopen voor het goede doel neem dan even contact op met Jos van der Heijden 0499-373779, Hanneke Renders 0499-575195, Ellen van Aaken 040-2053114, Susan Aberson 0499-391413. U kunt ook even 'n mailtje sturen naar st.harapan@hotmail.com . Een pak kost slechts € 2,00 (in Best-Oirschot-Wintelre bezorgen we de speculaas gratis thuis!')

Mirte, Emma, Puck, Fennen en Nienke verkochten speculaas in de buurt

Speculaasactie in Plus supermarkt Ton Henst Heivelden / Best

Vrijdag en zaterdag zijn wij in bovengenoemde supermarkt voor de verkoop van pakken speculaasbrok voor slechts € 2,--.
Bestellen van speculaas voor noodhulp aan het kindertehuis in Nebe op Flores kan ook via stharapan@hotmail.com of even bellen in Best 0499-373779, in Oirschot 0499-575195, in Wintelre 040-2053114.

WE HEBBEN WEER SPECULAAS

Zaterdag waren we uitverkocht. Alle speculaas was op. Al meer dan 1000 pakken verkocht.
Gelukkig hebben we de voorraad dankzij Plus supermarkt Erwin Kenter uit Best weer kunnen aanvullen. U kunt dus weer bestellen. Even bellen met Jos van der Heijden 0499-373779 of Hanneke Renders 0499-575195. 'n mailtje naar stharapan@hotmail.com is ook goed. In Wintelre kunt u bestellen bij Ellen van Aaken 040-2053114
verkoop in de Plus supermarkt Erwin Kenter Vrijdag 29 en zaterdag 30 november verkopen we speculaas in winkelcentrum Heivelden in Best / Plus supermarkt Ton Henst.

Cheque voor kindertehuis, Kringloopwinkel Best, Tentoonstelling Harapan, Speculaasverkoop.

Voor de 6e keer steun van de Stichting Handmelken en Kringloopwinkel Handmelken.Wij hebben ons de afgelopen 2 jaar onder meer ingezet voor de renovatie van het kindertehuis Nativitas in Watublapi. Tijdens de benefietavond van de Stichtingen Handmelken en Kringloopwinkel Handmelken in Best op 9 november werd door Wiet Gilsing (voorzitter Kringloopwinkel Handmelken) een cheque overhandigd van € 6.535,--. Dit laatste bedrag was nodig om de totale begroting kloppend te krijgen en zal besteed worden aan de renovatie van de keuken en het sanitair.  De cheque werd door onze penningmeester Hanneke Renders in ontvangst genomen en overgedragen aan Theo Dinnissen, voorzitter Stichting Nativitas nadat deze een toelichting had gegeven op het project. De totaal begrootte actieopbrengst is binnen. Wilde Ganzen zal die met 55% verhogen tot € 50.000, zodat alle werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, dit mede dankzij het Handmelken en de Kringloopwinkel Handmelken. Nativitas kan zich nu helemaal concen…

Bekende Bestse judoka steunt speculaasactie

Wij werken nauw samen met de stichting Nativitas uit Horst om de kindertehuizen van Mama België op Flores te steunen. Dit gebeurt o.a. door de jaarlijkse SPECULAASACTIE.

De opbrengst wordt volledig bestemd voor de noodhulp aan het kindertehuis Maria Visitatie in Nebe. (kosten € 32.000,--).
Onlangs kocht de op wereldniveau bekende judoka Sanne Verhagen uit Best het eerste pak speculaas waarmee de actie officieel van start ging. Zij deed dit in de bibliotheek van Best bij de uitgebreide tentoonstelling van Harapan. Sanne was 2e op de WK-junioren in 2011, 5e in 2013 en Europees kampioen met teams. Zij wenste Harapan heel veel succes met deze actie en met alle andere projecten.
U kunt ook mee doen! Wilt u deze actie steunen koop dan een of meerdere pakken speculaasbrok. Een pak met 3 stuks kost slechts € 2,--.
Bestellen is mogelijk bij : Jos van der Heijden 0499 -373779 of Hanneke Renders 0499 - 575195 of doorgeven via stharapan@hotmail.com Een gift storten voor deze actie kan natuurlijk…

Start SPECULAASACTIE, tentoonstelling in de bibliotheek.

Op dinsdag 5 november starten wij officieel onze Speculaasactie. (verkoop van pakken speculaasbrok  voor de actie; Noodhulp kindertehuis Maria Visitatiein Nebe -Flores.) Dat gebeurt om ± 17.15 uur in de bibliotheek van Best waar op dat moment een grote tentoonstelling over doelstelling, werkwijze en activiteiten van Harapan te zien is. Sanne Verhagen, een judoka op wereldniveau uit Best, zal daar het 1e pak speculaasbrok kopen. Vanaf dat moment kunt ook u deze actie steunen door het kopen van een of meerdere pakken speculaasbrok voor slechts € 2,-- per pak.

tentoonstelling:
In november is de tentoonstellingsruimte van de bibliotheek in Best vrijgemaakt voor de Stichting Harapan. Met een presentatie van foto’s en folders informeren wij over onze doelstelling: het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesie. Het thema van de tentoonstelling is; Ontwikkelingswerk aan de basis. Van alle activiteiten vanaf 2001, het jaar dat Harapan werd opge…

Speculaas en wijnactie voor noodhulp aan kindertehuis Maria Visitatie in Nebe

Eerder meldden wij u dat de opbrengst van de binnenkort te starten speculaasactie bestemd zou worden voor de renovatie van het kindertehuis Nativitas in Watublapi en in Nebe op Flores. Omdat naar verwachting voor het tehuis in Watublapi nog dit jaar voldoende geld bij elkaar gebracht zal zijn, hebben wij besloten de speculaasactie volledig in het teken te stellen van Noodhulp aan het kindertehuis Maria Visitatie in Nebe.
Hulp is daar dringend geboden. Als gevolg van hevige regenval was er een aardverschuiving. Hierdoor is een keermuur gevaarlijk dicht bij het kindertehuis gekomen en moet z.s.m. worden opgeruimd.Ook de zwaar beschadigde keuken moet worden herbouwd. De kosten zijn begroot op ± € 32.000,--.U kunt nu al speculaas bestellen. (1 pak speculaasbrok kost slechts € 2,--).
Ook de opbrengst van de wijnverkoop zal vanaf nu voor dit project bestemd worden. (we hebben nog slechts 75 flessen op voorraad!)

bestellingen via ; stharapan@hotmail.com . Bezorging in Best en Wintelre zonder…

Speculaas- en wijnactie voor kindertehuizen op Flores

1. Wij vragen nu al aandacht voor onze speculaasactie: eind oktober / begin november starten wij weer met deze actie: verkoop van pakken speculaasbrok. We doen dit in samenwerking met de Stichting Nativitas. De opbrengst is bestemd voor de renovatie van de kindertehuizen in Watublapi en Nebe op Flores.

2. Wijnactie: voor de renovatie van het kindertehuis in Watublapi hebben wij nog steeds heerlijke Spaanse wijn op voorraad. Kosten slechts € 5,-- per fles.

PRESENTATIE HULPVERLENING AAN INDONESIE GESLAAGD.

Op ons initiatief presenteerden afgelopen zondag 7 organisaties die als doel hebben hulp te verlenen aan kansarmen in Indonesië zich gezamenlijk in de pastorietuin van de Odulphuskerk te Best. Het thema was : Ontwikkelingswerk aan de basis. Dit gebeurde tijdens de zeer druk bezochte sociale markt. (rondje kerk).
De organisaties mochten niet klagen over belangstelling en zijn dan ook tevreden. Aan de bereikbaarheid van de pastorietuin mag echter door de organisatoren van de markt nog wel wat verbeterd worden. Veel bezoekers van de sociale markt en de braderie wisten de weg naar onze stands niet of soms moeilijk te vinden.
Informatie over de organisaties vind je op de websites:
Harapan : www.dse.harapan.nl
Harapan Jaya: www.harapanjaya.nl
Help de Indischen: www.helpindischeninind.com
Hibiscus: www.stichtinghibiscus.nl
Howu-Howu: http://howu-howu.org/
Nativitas: www.kinderenvanflores.nl
Pak-weeshuis: www.pakorphanage.org

Kom je zondag naar de sociale markt (rondje kerk) in het centrum van Best?

ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS; presentatie hulpverlening aan Indonesië zondag 15 september in de pastorietuin van de Odulphuskerk in Best tijdens de sociale markt. Aanwezig zijn de stichtingen: Harapan, Harapan Jaya, Help de Indischen, Hibiscus, Howu-Howu, Nativitas, PAK-weeshuis Sulawesi. (In totaal zijn ruim 70 organisaties aanwezig op deze informatie markt.)

SOCIALE MARKT in Best 15 september : Stichting Harapan geeft informatie en verkoopt wijn en kleurrijke tassen.

Tijdens de sociale markt zijn wij met nog 6 organisaties aanwezig in de mooie pastorietuin van de St. Odulphuskerk, te bereiken via een poort tegenover de oude ingang van Prinsenhof of via de ingang bij de parkeerplaats langs de Odulphuskapel. Met als thema “ Ontwikkelingswerk aan de basis”presenteren zich de samenwerkende stichtingen Harapan, Nativitas, Pak-weeshuis Sulawesi, Harapan Jaya, Howu-Howu, Hibiscus en Help de Indischen in Indonesia. Zij informeren u over doelstelling, werkwijze en activiteiten. Ook worden er (Indonesische) producten verkocht om de diverse acties te ondersteunen.
Stichting Harapan
Onze doelstelling is het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië. Wij trachten dit doel te bereiken door een donatie aan een project, activiteit of aan een persoon en/of het verstrekken van gewenste materialen en grondstoffen. Een belangrijk uitgangspunt van ons is dat de hulpverlening gebeurt samen met contactpersonen en / of m…

Sociale markt in Best 15 september: STICHTING HIBISCUS INFORMEERT OVER WERKWIJZE EN ACTIVITEITEN.

Hibiscus is een van de 7 organisaties die zich gezamenlijk presenteren op de sociale markt zondag 15 september met als thema : Ontwikkelingswerk aan de basis. Deze stichting heeft als doel: verbetering van educatie- en hygiëne voor kinderen en werkt uitsluitend met vrijwilligers om de ingezamelde gelden van haar sponsoren zo optimaal mogelijk te kunnen besteden.
De ingezamelde gelden en goederen worden in natura, met controle door vrijwilligers ter plaatse aangeboden. De lokale vrijwilligers werken volledig belangeloos en betrekken de plaatselijke bewoners bij de projecten.
Met de donatie van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken en Kringloop Handmelken Best in 2011 en 2012, (totaal bedrag: € 13.500,- ) zijn enkele (kleuter)de scholen op Java voorzien van een schoon- en hygiënisch sanitair gebouw. Verder is een kleuterschool geholpen met de wederopbouw van een lokaal dat volledig verwoest was. Ook in 2013 kan Hibiscus weer rekenen op een ondersteuning van Stichting N…

STICHTING HOWU-HOWU OOK OP SOCIALE MARKT 15 september in Best

Een van de 7 stichtingen die zich gezamenlijk presenteren tijdens de sociale markt is Howu-Howu.
Howu-Howu heeft als doel de unieke lokale cultuur van de eilanden Nias en Siberut, voor de West-kust van Sumatra, te behouden. Verder wil zij het welzijn van de bevolking verbeteren. Howu-Howu richt zich daarbij op het verbeteren en het toegankelijk maken van de gezondheidszorg en het onderwijs. De stichting onderhoudt nauwe contacten met de bewoners van Nias en Siberut. Deze contacten zijn gericht op samenwerking en kennisoverdracht.  Op deze manier komen nieuwe ontwikkelingen in handen te liggen van de plaatselijke bevolking, en wel op een manier die aansluit bij de eigen cultuur.
Stichting Harapan werkt nauw samen met Howu-Howu. In het verleden werden acties gevoerd n.a.v. de tsunami (samen met de Lionsclub Best-Oirschot) en een aardbeving. Ook werden dankzij de steun van Harapan, het Handmelken en de Kringloopwinkel Handmelken uit Best 4 asrames (kosthuizen) voor studenten gebouwd.http…

*Stichting HARAPAN JAYA informeert op de sociale markt over 3 projecten.*

Harapan Jaya betekent "Hoop die overwint" en is in 1981 gesticht door Zuster Jeannette van Paassen. Zij zal tijdens de sociale markt op 15 september in Best ook aanwezig zijn.
De stichting Harapan Jaya Nederland heeft de zorg voor 3 projecten; revalidatiecentrum Harapan Jaya Nrd. Sumatra, Caritas op Nias en Hidup Baru op West-Timor. Voor alle drie hebben wij met medewerking van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken en de Kringloopwinkel Handmelken bijgedragen. (o.a. watervoorziening in Hidup-Baru).
Ook worden nog steeds de opbrengsten van de statiegeldacties in diverse winkels in Best en omgeving hiervoor bestemd, evenals de bijdragen voor de nordic-walking cursussen die worden gegeven door Adrie Brands.
Samen met de 6 andere organisaties die hulp verlenen aan de zwakkeren in Indonesië kunt u Harapan Jaya vinden in de pastorietuin van de Odulphuskerk.  www.harapanjaya.nl


PAK-WEESHUIS SULAWESI GEEFT U INFORMATIE TIJDENS DE SOCIALE MARKT IN BEST OP 15 september

In Bua Tallulo op Sulawesi staat het Pak-Toraja weeshuis. Manon de Bresser uit Best deed daar vorig jaar enkele weken vrijwilligerswerk en heeft nu de samenwerking gezocht met Harapan om dit weeshuis te steunen. Er worden kinderen uit gebroken- ,probleemgezinnen, (half)wezen en kinderen uit arme gezinnen ondersteunt door onderdak te bieden, te zorgen voor eten en liefde te geven.
Ook worden ouders ontlast door de kindercreche. Hierdoor kunnen vader en/of moeder 'n paar uur werken om zo 'n beetje geld te verdienen.
Het Pak-weeshuis biedt mensen vanuit de hele wereld de mogelijkheid om op eigen kosten vrijwilligerswerk te doen.
In een van de Harapan ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS-kramen zal Manon u iets vertellen over haar reis en ervaringen en waarom hulp aan het weeshuis zo nodig is. U kunt haar actie steunen door het kopen van handgemaakt sleutelhangers in de vorm van een hagedis.
De 9 Harapan / samenwerkende organsiaties kramen vindt u tijdens de sociale markt in de prachti…

SOCIALE MARKT 15 september: Stichting Nativitas informeert over haar activiteiten

ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS; De Stichting Nativitas heeft als algemene doelstelling fondsen te werven voor het mogelijk maken van het werk van de ontwikkelingswerkster Mama België op Flores; de opvang van 250 hulpbehoevende kinderen en jongeren. Dat wil zeggen voor het in standhouden van 6 kindertehuizen, het geven van voeding, onderwijs en medische verzorging. Tegenwoordig wordt de nadruk gelegd op het treffen van voorzieningen die de zelfstandigheid van de tehuizen bevorderen.
Op dit moment ligt de nadruk op het renoveren van het in 1974 geopende kindertehuis in Watublapi, het opruimen van de gevolgen van een recente aardverschuiving en het repareren en gedeeltelijk herbouwen van het zeer beschadigde kindertehuis in Nebe. Flores is een van de armste eilanden van Indonesië.
Op de sociale markt zal het bestuur in een kraam informatie verstrekken over Nativitas, de samenwerking met Harapan en de renovatie van het kindertehuis. (hiervoor krijgen Harapan / Nativitas dit jaar een bijdr…

Stichting HELP DE INDISCHEN IN INDONESIA op sociale markt 15 september!

Onlangs informeerden wij u over de sociale markt (zie bericht 8 augustus). In vervolg hierop kunnen wij u mededelen dat Harapan niet met 8 maar met 9 kramen aanwezig zal zijn.
Wij hebben de stichting Help de Indischen in Indonesia gevraagd zich samen met ons, Nativitas, Howu-Howu, Hibiscus, Harapan Jaya en PAK-weeshuis te willen presenteren. Men maakt graag gebruik van ons aanbod. Op 15 september zijn bestuursleden aanwezig om u te informeren over de doelstelling: de arme vergeten groep Indische mensen in Indonesië helpen. Deze mensen zijn buiten hun schuld in Indonesië achtergebleven en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Omroep MAX besteedde enkele maanden geleden nog aandacht aan deze groep in het programma Max maakt mogelijk.zie www.helpindischeninind.com

ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS OP DE SOCIALE MARKT IN BEST.

Op zondag 15 september is in Best in het centrum weer de sociale markt. Veel sociaal / culturele organisaties presenteren zich dan aan de duizenden bezoekers. Zij informeren over hun doelstelling , werkwijze en activteiten.
Ook Harapan zal aanwezig zijn, in samenwerking met de stichtingen Nativitas, Pak weeshuis, Harapan Jaya, Howu-Howu, Hibiscus. In maar liefst 8 kramen geven zij informatie over Ontwikkelingswerk aan de basis in Indonesië.
                                            De kramen van Harapan en Hibiscus in 2011 

Secretaris Harapan, Joz Bruggeman, bezocht Bukittinggi

Tijdens zijn vakantie bezocht onze secretaris Joz Bruggeman samen met zijn vrouw Mieke een aantal adoptiekinderen in Bukittinggi en omgeving. Joz en Mieke hadden drukke dagen op Sumatra. Op een school in de buurt van Bukittinggi overhandigde Joz namens Harapan schooluniformen aan kinderen uit arme gezinnen.
In de kampong Gurung Panjang is in 2011 een consultatiebureau gebouwd. Harapan steunde met een bedrag voor de inrichting. Joz en Mieke bezochten samen met een van de vrijwilligsters, Nanda, deze hulpverleningspost.

Uw aandacht voor de kringloopwinkel Handmelken in Best

De Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken en de Stichting Kringloopwinkel in Best zetten zich al meer dan 30 jaar in voor projecten in de Derde Wereld. In de jaren 2006 t/m 2010 ontvingen wij van deze organisaties
€ 42.500,-- voor projecten op Flores,West Timor, Sumatra en Siberut.
Ook dit jaar kunnen wij weer rekenen op een royale bijdrage voor het project renovatie kindertehuis Nativitas in Watublapi op Flores.
Een groot gedeelte van de opbrengst van genoemde stichtingen komt uit de Kringloopwinkel Handmelken.
Wij willen hun activiteiten dan ook speciaal onder uw aandacht brengen. Niet alleen om tegen interessante prijzen iets te gaan kopen, maar u kunt ook spullen daar afgeven. ( als het veel is kunt u even contact opnemen, mogelijk worden ze dan opgehaald)


Actie verbandmiddelen voor kindertehuizen

Van ESE international uit Veldhoven kregen wij ook dit jaar weer een aantal zakken (bijna) overjarige verbandmiddelen. Vanwege allerlei voorschriften zijn in Nederland verbandmiddelen gebonden aan een uiterste gebruiksdatum. In sommige andere landen gelden deze regels niet of zijn ze minder streng. Nadat alles goed gesorteerd is gaat een gedeelte via de Stichting Nativitas uit Horst naar kindertehuizen op Flores.
Ook gaat een gedeelte naar het weeshuis Pak Toraja in Bua Tallulo op Sulawesi. In dit tehuis worden kinderen uit gebroken- en probleemgezinnen, (half)wezen en kinderen uit zeer arme gezinnen ondersteund door hun onderdak te bieden, te zorgen voor eten en vooral door liefde te geven. Ook worden werkende ouders ( m.n. moeders) ontlast door kinderen op te vangen in de kindercrèche, zodat moeder en/of vader een paar uur per dag kunnen werken om zo een beetje geld te verdienen voor het gezin. Er wordt de mogelijkheid geboden aan mensen vanuit de hele wereld om op eige…

Joz Bruggeman Koninklijk onderscheiden

Voor zijn vele vrijwilligerswerk ontving onze secretaris Joz Bruggeman vandaag uit handen van burgemeester van Aert een Koninlijke Onderscheiding. Joz werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Joz was / is o.a. actief bij het jeugdwerk Mobest in buurthuis Kadans, de Protestante Kerk Best-Oirschot, Lourdesreizen voor zieken (N.L.Z.), het Gehandicapten Platform Best, de Angklung groep Eindhoven e.o., begeleiding van Indonesische studenten. Hij is een van de oprichters van onze stichting in 2001 en vanaf het begin secretaris.
Het ontvangen van deze onderscheiding was extra bijzonder omdat Joz vandaag 50 jaar getrouwd is met zijn vrouw Mieke.
Joz en Mieke van harte gefeliciteerd.

 


Unieke kans: koop nu Spaanse rode wijn voor renovatie kindertehuis op Flores

Heerlijke Spaanse rode wijn Castillo San Simon Jumilla
(monastrell 2012)
Een speerpunt van Harapan is de ondersteuning van kindertehuizen op Flores, een van de armste eilanden van Indonesië. Het kindertehuis Nativitas in Watublapi moet op korte termijn gerenoveerd worden. Hiervoor is € 50.000,-- nodig. Samen met de Stichting Nativitas uit Horst en de organisatie Wilde Ganzen proberen wij dit geld bij elkaar te krijgen. (De Wilde Ganzen vermeerdert de opbrengst met maar liefst 55%!!)
Veel kinderen sterven op Flores aan ondervoeding, polio, slechte hygiënische omstandigheden, armoede of omdat de moeder in het kraambed is overleden.
In 1974 bouwde de ontwikkelingswerkster Mama België in Watublapi het eerste van de zes kindertehuizen waarin baby’s en jonge kinderen worden opgenomen die een of beide ouders verloren hebben, gehandicapt of ziek zijn of andere problemen hebben. Zij redt zo in veel gevallen hun leven. Ieder kind komt met moeder of pleegmoeder. De (pleeg)moeder woont samen met h…

Grote drukte op braderie in Oerle, wijnactie gestart

Er waren veel mensen op de been zondag 7 april. De eerste braderie in de buurt en het heerlijke lentezonnetje was voor velen aanleiding om naar Oerle te komen. Wij hadden van de organisatie een mooie plaats gekregen. De verkoop van de tassen, shirts en de wijn ging goed, belangrijk was vooral dat we veel mensen over onze activiteiten hebben kunnen informeren.

 *Oirschotse Burgemeester Severijns koop fles wijn: Harapan wijnactie gestart.* Een van onze speerpunten is, in samenwerking met Stichting Nativitas uit Horst, de ondersteuning van kindertehuizen op Flores. Dit is een van de armste eilanden van Indonesië. In het bijzonder wordt actie gevoerd voor het kindertehuis Nativitas in Watublapi dat op korte termijn gerenoveerd moet worden. Veel kinderen overlijden op Flores aan ondervoeding, polio, slechte hygiënische omstandigheden, armoede, of omdat de moeder in het kinderbed is overleden. In 1974 bouwde de ontwikkelingswerkster Mama België in Watublapi het eerste kindertehuis waarin baby…

Statiegeldacties succesvol, Harapan zondag 7 april op de Oerse Braderie

De statiegeldacties zijn nog steeds een groot succes. Bijna het hele jaar wordt er wel ergens in Best of omgeving een box geplaatst waar men de statiegeldbon in kan doen. De opbrengst wordt volledig bestemd voor de gehandicapte kinderen in revalidatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra. Vanaf dinsdag 2 april wordt de statiegeldactie gehouden in 2 Albert Heijn winkels;aan het Wilhelminaplein in Best en in de Rapportstraat in Veldhoven.
“Oerse Braderie”
De eerste zondag van april staat Oerle altijd op zijn kop. s´Morgens al heel vroeg begint men al met het opzetten van deze braderie. Kraampjes worden neergezet , de straten worden gezellig aangekleed en niet te vergeten, er wordt voor een hapje en een drankje gezorgd. De markt wordt georganiseerd door de stichting Tiener Comité Oerle.
Om 11 uur is alles klaar en staan er meer dan 100 kramen opgesteld aan de Zandoerleseweg. …

Jaarverslag 2012, beleidsplan 2013, Harapan op Oers Mert

Onlangs stelde het bestuur het jaarverslag 2012 vast. Het verslag geeft een goed overzicht waar wij ons in 2012 voor hebben ingezet. Wij deden dat in principe altijd samen met contactpersonen en / of met andere (kleinschalige)hulporganisaties ter plaatse. Daar waar mogelijk werd samengewerkt met organisaties uit Best en omgeving.
Welke projecten waren er in 2012 zoal: adoptie van kinderen op afstand / gezinsondersteuning , milieu - werkgelegenheidsproject Rumah Teman in Yogyakarta / verkoop kleurrijke tassen gemaakt van afvalplastic in dit project, ondersteuning gehandicapte kinderen in revalidatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra, kindertehuizen Stichting Nativitas op Flores; speciale aandacht voor het herstellen van een zeewering bij kindertehuis Maria Stella Maris en de renovatie van een kindertehuis in Watublapi, schooluniformen voor arme gezinnen. Ook werd het beleids- activiteitenplan 2013 vastgesteld met daarin een nadere omschrijving van doelstelling, organisatie en te verwachten…

Statiegeldacties, kleurrijke tassen

statiegeldacties
In december werd door ons een statiegeldactie georganiseerd in de supermarkt Plus Verhoeven in Son, in januari in de Albert Heijn supermarkt ook in Son. Deze acties brachten samen bijna
€ 325,-- op. Een mooi bedrag. Dit bedrag wordt, evenals de opbrengst van de nog te organiseren acties, bestemd voor gehandicapte kinderen in het revalidatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra.
De eerstvolgende actie is in de Plus supermarkt Erwin Kenter in Best en begint op 25 februari.
kleurrijke tassen
In Yogyakarta steunen wij een kleinschalig werkgelegenheidsproject; daar worden van kleurrijke plastic afval mooie tassen gemaakt. (schouder-, boodschappen- en toilettassen) Sinds vorig jaar ook mooie fietstassen.Wij verkopen deze tassen en de winst is ook bestemd voor het hierboven genoemde revalidatiecentrum. Onlangs is de voorraad weer aangevuld. Als u een tas wilt kopen neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur even een mailtje: stharapan@hotmail.com