04 april 2024

GOEDE DOELEN WEEK; ** Vastenactie voor project van stichting Harapan op West-Timor **

GOEDE DOELEN WEEK in Eersel, Steensel, Duizel, Vessem, Wintelre, Knegsel, de Beerzen, Oirschot, Spoordonk en Best

In bovengenoemde dorpen zal de opbrengst van de Vastenactie 2024 besteed worden aan een van de Harapan projecten: NIEUW LICHT voor oog- en staar patiënten op West-Timor. .
Met dit project kunnen de Indonesische zusters Franciscanessen  van het revalidatiecentrum Hidup Baru de meest behoeftige staar- en oogpatiënten op het Indonesische eiland West Timor helpen.
Veel van deze patiënten zijn niet bij machte de reiskosten te betalen om naar een specialistische oogarts op West Timor of veel verder weg van hun woonplaats zoals bv Jakarta of Soerabaja te gaan. Laat staan dat zij de kosten kunnen dragen voor een eventuele  opname  in een oog-ziekenhuis  voor een kostbare operatie  of een andere behandeling om erger te voorkomen.
Helaas is voor de meeste, veelal heel arme mensen, de bestaande ziektekostenverzekering te duur.  
De zusters hopen dat zij door de Vastenactie  weer in staat worden gesteld vele staar en oog patiënten te kunnen helpen.
Hoe kunt u het project NIEUW LICHT steunen?  Door tijdens de collecte van de Goede Doelen Week  de Vastenactie aan te kruisen met vermelding van het bedrag dat u hieraan wilt besteden.  Goed om te weten is nog, dat de landelijke organisatie van Vastenactie uw gift aan dit project met 50% verhoogt!


19 maart 2024

VASTENACTIE : PROJECT NIEUW LICHT , Oogoperaties op West-Timor.

De parochies Odulphus van Brabant (de Beerzen, Oirschot, Best) en samen Willibrordus (Eersel, Duizel, Steensel, Vessem, Knegsel, Wintelre) doen dit jaar mee aan de Vastenactie voor het Harapan project NIEUW LICHT, oogoperaties op West-Timor.Onze voorzitter Jos van der Heijden informeerde voorbije weekend tijdens de diensten in de kerken van Wintelre en Eersel de aanwezige gelovigen hierover..
De viering in Eersel met de overweging door Jos kunt u terugkijken via : https://kerkdienstgemist.nl/.../recording/171066420002407
GOEDE DOELEN WEEK:
In de hierbovengenoemde dorpen is de Goede Doelen Week van 8 t/m 13 april, de Vastenactie is een van de deelnemende organisaties.24 februari 2024

** VASTENACTIE voor project stichting Harapan


De  parochies Odulphus van Brabant en Samen Willibrordus doen mee aan de Goede Doelenweek met het project:Nieuw Licht” voor oogpatiënten op West-Timor.

Vastenactie heeft naast centrale projecten ook de mogelijkheid om een eigen project in te brengen dat dan door Vastenactie wordt ondersteund. Dit jaar hebben de hierboven genoemde parochies gekozen voor zo’n eigen project, ons project: “Nieuw licht” op West-Timor

West-Timor kenmerkt zich door een gebrekkige gezondheidszorg. Er heerst grote armoede en mensen kunnen de zorg gewoonweg niet betalen. De gezondheidsproblemen worden ook veroorzaakt door slechte hygiënische omstandigheden en gevaarlijke werkomstandigheden op het veld. Mensen koken op houtvuren in huis, veel afval en chemicaliën worden verbrand. De vervuilde rook veroorzaakt veel oogirritaties en mede als gevolg van de eenzijdige voeding komt ook staar heel veel voor. Omdat doktersbezoek voor veel mensen te duur is, worden de oogziekten niet behandeld en worden mensen onnodig blind.

 Wat kunt u doen? U kunt dit project ondersteunen door tijdens de collecte van de Goede Doelenweek in de gemeenten Eersel, Oirschot en Best die gehouden wordt in de week van 8 april tot en met 13 april a.s. op het collecteformulier de Vastenactie aan te kruisen met vermelding van het bedrag dat u hieraan wilt besteden. Uw steun gaat dan rechtstreeks naar het project.  

Het is ook mogelijk om rechtstreeks een gift te doen aan Vastenactie op: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie te Den Haag. Als u uw overschrijving doet onder vermelding van nr. 402450, dan komt uw gift ook direct terecht bij ons project. 

De landelijke organisatie van Vastenactie verhoogt uw gift met 50%!

 ** Op deze website onder VASTENACTIE vindt u verdere informatie **

  


14 februari 2024

VASTENACTIE VOOR PROJECT '' NIEUW LICHT '' / UITNODIGING

 *project oog- en staaroperaties op West-Timor*

Stichting Harapan in samenwerking met revalidatiecentrum Hidup Baru

-------------------------------
09 januari 2024

** RIJST VOOR ARMEN OP WEST-TIMOR; nieuwe actie in 2024 i.s.m. de Voedselbank **

Al enkele jaren organiseren wij de actie : EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor. Toen vrijwilliger Nico Eijkmans in juni op West-Timor was bezorgde hij zakken rijst bij mensen die het heel hard nodig hebben. In het najaar en met Kerst gingen de zusters van revalidatiecentrum Hidup Baru op zg. veldwerk. Zij brachten toen ook weer dankzij onze actie een aantal zakken rijst bij arme gezinnen.


Ook dit jaar is de RIJSTACTIE actie gepland, naar verwachting in de maand maart. Donaties hiervoor zijn nu al welkom. ( NL29RABO 01770 62 266) Deze actie is in samenwerking met de Voedselbank en de Plus supermarkten in Best. Nader bericht hierover volgt nog.

(de zusters stuurden ons foto's gemaakt tijdens de bezorging van zakken rijst met Kerst)

GOEDE DOELEN WEEK; ** Vastenactie voor project van stichting Harapan op West-Timor **

GOEDE DOELEN WEEK in Eersel, Steensel, Duizel, Vessem, Wintelre, Knegsel, de Beerzen, Oirschot, Spoordonk en Best In bovengenoemde dorpen z...