19 juni 2022

JAARREKENING OP DE WEBSITE

 Onlangs werd de jaarrekening 2021 op onze website geplaatst onder hoofdstuk jaarverslagen. De jaarrekening  geeft een goed overzicht van al onze inkomsten en uitgaven voor de diverse projecten die wij steunen. Ook zijn de nog te bestemmen/ gereserveerde bedragen voor de projecten opgenomen. Deze bedragen zijn " geoormerkt" en worden uitsluitend bestemd waarvoor wij ze hebben ontvangen.

Al met al een geweldig resultaat mede dankzij diverse steunfondsen, donateurs, giften en opbrengsten van onze acties.08 juni 2022

SUCCESVOLLE RIJSTACTIE: uw steun blijft welkom!Onlangs organiseerden wij de rijstactie EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor Indonesië. De actie werd georganiseerd in samenwerking met en geweldige steun van de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter uit Best. Vorige week werd de actie in de supermarkten afgesloten met een fantastische opbrengst. Dankzij de verkoop van de pakken rijst in de supermarkten, maar vooral ook door de vele donaties is deze bijna  € 1.200,-- , goed voor ruim 80 zakken van 20 kg. rijst. De beide supermarkten doneerden de kosten van de inkoop en rondden de omzet royaal naar boven af. De niet verkochte pakken rijst  werden geschonken aan de Voedselbank Best en omgeving en aan de Oekraïense gezinnen die in Best in de Schakel verblijven.                                                                                                    

                                                                                          UW HULP BLIJFT WELKOM: Nico Eijkmans, vrijwilliger van het rehabilitatiecentrum Hidup Baru was recent nog  op West-Timor. Samen met de zusters van het centrum heeft hij onlangs vanuit de acties in 2021 rijst gebracht bij gezinnen die dit heel hard nodig hebben. In de loop van 2022 zal de opbrengst van dit jaar besteed worden. (80 zakken) Wij willen graag de genoemde opbrengst vergroten zodat er tenminste 100 zakken rijst voor arme gezinnen beschikbaar zijn.  U kunt uw bijdrage voor de actie storten op NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. rijstactie.          

21 mei 2022

VEEL BLIJE MENSEN OP WEST-TIMOR DANKZIJ RIJSTACTIE

Deze week werden door vrijwilliger Nico Eijkmans en Remco Eddens, bestuurslid van stichting Harapan Jaya samen met de zusters van rehabilitatiecentrum Hidup Baru zakken rijst gebracht bij mensen die het heel moeilijk hebben. Dikwijls is er amper geld om rijst te kopen.


Dankzij onze actie EEN PAK VOOR EEN ZAK ontvingen zij een zak rijst van 20 kg.
RIJSTACTIE: U kunt nog tot 23 mei pakken rijst kopen in de PLUS-supermarkten Henst en Kenter in Best. Bestellen kan ook via : stharapan@hotmail.com 
 Donaties voor deze actie blijven welkom.


04 mei 2022

RIJSTACTIE : een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor gestart


Vanmorgen werden in de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter in Best de pakken rijst voor onze actie geplaatst.

Voor € 1,50 kun je daar een pak zilvervlies- of snelkookrijst kopen. Van de opbrengst worden op West-Timor zakken rijst van 20 kg. gebracht bij arme gezinnen.

02 mei 2022

RIJSTACTIE : EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor


Op West-Timor komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische omstandigheden slecht. Er is op veel plaatsen sprake van slechte huisvesting en er is gebrek aan schoon (drink)water. Het belangrijkste middel van bestaan is landbouw. Door de droogte is het verbouwen van goed en voldoende voedsel heel moeilijk. Er zijn veel vluchtelingen na de bloedige oorlog met het huidige zelfstandige Oost-Timor. De zusters van de Congregatie FCJM in Atambua helpen zo goed als mogelijk de hulpbehoevenden. Zij stichtten het rehabilitatiecentrum Hidup Baru voor dubbel gehandicapte kinderen. Hulp aan dit centrum is een van de Harapan speerpunten.                                    Tijdens de huisbezoeken nemen de zusters vaak rijst en andere levensmiddelen mee voor de armen.                                                                                                    

           Wij zetten ons  d.m.v. de actie EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor in om te  helpen. In samenwerking met de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter wordt van 4 t/m 15 mei rijst verkocht voor  € 1,50 per pak. Van de opbrengst worden zakken rijst bezorgd bij  arme gezinnen. (een zak van 20 kg. kost in Indonesië ± € 15,--) .                                                                                               DONATIES voor deze actie: NL29RABO 01770 62 266 met vermelding: RijstactieJAARREKENING OP DE WEBSITE

  Onlangs werd de jaarrekening 2021 op onze website geplaatst onder hoofdstuk jaarverslagen. De jaarrekening   geeft een goed overzicht van ...