11 januari 2021

SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum HarapanJaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: Op het centrum verblijft de 13 jarige Wini Citra. Zij is gezond geboren. Toen ze 1 jaar oud was kreeg ze hoge koorts en een koortsstuip. In de kampong heeft ze medicijnen en therapie gekregen. Dit hielp onvoldoende, haar lichaam bleef zwak. Ze is spastisch. Op 10-jarige leeftijd kwam ze op Harapan Jaya. Ze had last van ongecontroleerde bewegingen, ze kon niet lopen en praten. In de 3 jaar dat ze daar is, is ze veel vooruit gegaan. Eerst leerde ze zitten en even te staan als ze werd vastgehouden. Dat lukt haar nu door tegen de muur aan te leunen. Ze heeft ook geleerd om zelf uit haar rolstoel te komen, haar rolstoel te laten rijden en te lopen met een spalk en een rollator. Ze heeft een beetje (heel onduidelijk) leren praten. Het is nog moeilijk te verstaan maar ze kent de cijfers en de letters van het alfabet. Ze is in staat om eenvoudige sommetjes te maken, ze kent de kleuren.

Er is sprake van een achterstand, als je je hele leven niet hebt kunnen praten en lopen is het ook moeilijk om je te ontwikkelen. Een spraakcomputer (kosten € 3.850,--) zal zeker uitkomst bieden. BETAALD UIT OPBRENGSTEN VAN ONZE STATIEGELDACTIES. Wij hebben er er voor gezorgd dat nog voor het einde van het jaar de spraakcomputer kon worden aangeschaft uit de opbrengsten van de meer dan 50 statiegeldacties die in 2020 werden georganiseerd.

01 januari 2021

Een goed, normaal en gezond 2021 / statiegeldactie Albert Heijn Boterhoek Best

              We hopen ook in 2021 op veel steun te mogen rekenen.                    Kinderen uit een van de kindertehuizen Nativitas op Flores

Albert Heijn Boterhoek Best: statiegeldactie voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië                              Het coronavirus heeft de hele wereld op z’n kop gezet, De pandemie heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en de economie. Zeker ook in Indonesië, instellingen voor gehandicapten- en weeskinderen kunnen nu extra steun heel goed gebruiken. Wij zetten ons al 20 jaar in voor kansarmen in Indonesië. Ook in 2021 behoort de steun aan het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra en het centrum Hidup Baru op West-Timor tot de belangrijkste speerpunten. 

Een belangrijke bron van inkomsten om de projecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die in diverse supermarkten georganiseerd worden. Wij zijn daarom blij met de medewerking van de Albert Heijn  in de Boterhoek in Best. U kunt daar vanaf 4 januari  tot 18 januari het tegoed van uw statiegeld doneren aan het goede doel: gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.  

U kunt ook bijdragen met behulp van onderstaand QR code, waarvoor bij voorbaat dank. 28 december 2020

DONATIE VAN STICHTING KEER OP KEER UIT HEILO VOOR HARAPAN STUDIEFONDS.

Wij betalen voor 16 kinderen en jongeren geheel of gedeeltelijk de studiekosten aan het primair-, beroeps- of universitair onderwijs. Hiervoor is een speciaal studiefonds opgezet. Vorig jaar stuurde de directrice van het weeshuis Panti Pius IX uit Pemantang Siantar op Sumatra het verzoek bij te willen dragen in de studiekosten van 4 studenten voortgezet- en universitair onderwijs. Deze jongeren hebben geen ouders , of hun ouders zijn te arm om ze te onderhouden, laat staan studiekosten te betalen. Het totale bedrag van de aanvraag voor 4 jaar studie bedroeg € 6.300,-- . Dankzij acties zoals de houtverkoop in Wintelre eind december 2019, speculaaspoppenactie buurtvereniging OVS in Best, statiegeldactie bij COOP Wintelre en diverse incidentele donaties was in november het grootste gedeelte van het gevraagde bedrag beschikbaar. Onlangs ontvingen wij nog een donatie van € 1.323,50 van Stichting Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation. (Kringloopwinkel), waardoor het volledige gevraagde bedrag nu bij elkaar is en de directrice Zuster Vinsensia zich hierover geen zorgen meer hoeft te maken. Het volgen van een goede opleiding betekent betere kansen op een goede baan en dus weg uit de armoede.


Wij willen graag nog meer kinderen de gelegenheid geven te gaan studeren. U kunt uw bijdrage hiervoor storten op NL29RABO 0177 0622 66 o.v.v. studiefonds of met behulp van onderstaande QR code.21 december 2020

DE BESTE WENSEN

 


foto: yayasan Harapan Jaya di Sumatra, pada tanggal 3 Desember, di hari yang internasional buat orang cacat
Panitia yayasan Harapan mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru terutama dalam zaman Covid-19 ini. Semoga Anda sehat dan baik2 selalu

15 december 2020

SUCCESVOLLE SPECULAASACTIE AFGESLOTEN.

Begin november startten wij in de Voedselbank Best de 10e speculaasactie. Door onze voorzitter Jos van der Heijden werden 225 pakken speculaas, geschonken door 2 anonieme donateurs, afgeleverd voor alle cliënten van de Voedselbank. Hiermee ging de actie officieel van start. De opbrengst wordt bestemd voor de gehandicapten in de kindertehuizen van Nativitas op Flores. Hier worden o.a gehandicapte kinderen opgevangen die anders op straat zouden moeten leven. Wij zetten ons al jaren in voor deze tehuizen. Vrijwilligers waren wekenlang in touw om, ondanks de coronaproblemen, zoveel als mogelijk pakken speculaas te verkopen. Het bestuur is zeer tevreden over de actie die inclusief extra giften ruim € 4.600 heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van de actie. In het bijzonder de Plus supermarkten Erwin Kenter en Ton Henst voor het regelen van de inkoop, extra reclame en de mogelijkheid om in de supermarkt te kunnen verkopen en de Werkgroep Ontwikkelingswerk Wintelre. Ook heel veel dank aan de medewerkers van het werkatelier EEHT, daar werden alle pakken speculaas voorzien van een actie-sticker.

Burgemeester Hans Ubachs kocht speculaas op de markt.

08 december 2020

INERNATIONALE DAG VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

 Op 3 december werd op rehabilitatiecentrum Harapan Jaya in Pematang Siantar Sumatra veel aandacht besteed aan de Internationale dag voor mensen met een handicap. (zie ook vorig bericht hierover). Wij ontvingen onderstaand filmpje.

06 december 2020

HARAPAN JAYA: Internationale dag voor mensen met een beperking.

 

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking'. In Nederland is deze dag bekend als 'Wereld Gehandicapten Dag'.
Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.
Op het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra werd donderdag uitgebreid stil gestaan bij deze dag.
Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten.


SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: ...