31 juli 2020

2 GROENTEKASSEN VOOR HIDUP BARU.

Met steun van enkele fondsen werden op het terrein van rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor enkele jaren geleden waterbronnen gevonden. Daarna is een groentetuin aangelegd. De groenten zijn voor eigen gebruik maar de zusters willen in de toekomst ook inkomsten verwerven door verkoop. Men wil ook een “educatieve groentetuintje” aanleggen waar de kinderen in rolstoelen naar toe kunnen gaan en kunnen zaaien en planten.

Er is echter een probleem: toen er kon worden geoogst kwamen wilde apen uit de omgeving en vraten van de groenten en vernielden veel maiskolven en pompoenen. Daarom zijn er een aantal kassen van stevig grof gaas nodig. Deze kassen moeten open zijn voor het regenwater maar niet toegankelijk voor de apen. Een 3-units kas van 6 x 30 meter kost € 5.000,-- (hiervoor was het geld begin van dit jaar al beschikbaar dankzij 2 door Harapan benaderde steunfondsen) . Voor een iets kleinere kas, kosten € 4.400,-- is inmiddels het geld ook bij elkaar. De vereniging TREIN 8.28.H.IJ.S.M en de stichting DE GROOTSTE FAMILIE HELPT doneerden ieder € 1.500,--. Door een orthopedisch chirurg, die jaarlijks naar Sumatra reist en daar op vrijwillige basis gehandicapte kinderen van o.a. Hidup Baru opereert werd nog eens € 1.400,-- bijgedragen . (door medische ingrepen kunnen deze patiëntjes die in vele gevallen alleen maar over de rond konden kruipen, soms met behulp van spalken, lopen en een menswaardig bestaan gaan leiden.)


Stichting De Grootste Familie Helpt droeg € 1.500,-- bij in dit project.
Deze  stichting heeft als doel: financiële ondersteuning tot een bedrag van €10.000,- aan vooral kleinschalige, tastbare initiatieven van maatschappelijk belang met gepassioneerde vrijwilligers, zowel in Nederland als daarbuiten.
http://www.stichtingdegrootstefamiliehelpt.nl/ 

27 juli 2020

NOODHULP VOOR KINDERTEHUIZEN FLORES / nu nog meer problemen: VARKENSPEST.

** Actie i.s.m. stichting Nativitas uit Horst **
Gelukkig hebben velen gevolg gegeven aan de oproep voor noodhulp aan de Nativitas kindertehuizen op Flores. De hulp is heel hard nodig vanwege de problemen als gevolg van het coronavirus. De teller van de actie staat op bijna € 18.000,--. Maar er is nog meer nodig, in totaal bijna € 25.000,-- . HELPEN KAN, uw bijdrage is welkom op NL 29 Rabo 0 1770 62 266 stichting Harapan o.v.v. : corona.

VARKENSPEST: De boerderij van Nativitas in Waipara op Flores wordt gerund door mama Frans, maar die gaat met pensioen. Het plan is om enkele van de in Nangehure verblijvende gehandicapten op te leiden om de boerderij (kippen, varkens, kokosnoten, cashewnoten etc) te kunnen overnemen. De boerderij is van groot belang voor de instelling zowel voor eigen gebruik als verkoop. Onlangs ontving de directie echter weer slecht nieuws. In 2019 was er een uitbraak van varkenspest op Sumatra. Deze is kennelijk niet uitgeroeid, want het virus is nu op Flores ook actief. De regering heeft de verkoop van varkens en het vlees er van met onmiddellijke ingang verboden. Ook is het eten van varkensvlees niet toegestaan. Hierdoor kunnen de gehandicapten dus niet leren hoe met varkens om te gaan. Heel erg jammer voor juist deze mensen die zich zo graag nuttig willen maken.

17 juli 2020

RIJST VOOR ARMEN OP WEST-TIMOR

Er wordt rijst gebracht bij de gehandicapte Yulia

Nico Eijkmans, Hidup Baru vrijwilliger, kon in april vanwege corona niet naar West-Timor reizen. Hij regelt daarom vanuit Nederland de bezorging van de zakken rijst.
De RIJSTACTIE : rijst voor armen en gehandicapten op West-Timor loopt nog steeds door. Een zak rijst (10 kg). kost ± € 7,50
Rijst voor de gehandicapte Yulia

08 juli 2020

NOODKREET OM HULP VAN YAYASAN NATIVITAS OP FLORES / steun onze actie (vervolg)

We weten dat in Nederland bij veel mensen de nood hoog is ten gevolge van de corona-pandemie. Toch willen wij een beroep doen op de mensen die het zich kunnen veroorloven onze actie te steunen. Alle beetjes helpen, elke donatie is welkom.
NL29 Rabo 0177 0622 66 stichting Harapan o.v.v. corona
** Het district Sikka op Flores is een van de meest door het coronavirus getroffen gebieden in Indonesie. In de zorgcentra van Nativitas zijn bijna 170 monden te vullen. Door de corona zitten alle kinderen opgesloten in de tehuizen. Inkomsten zijn er geen meer en de kosten stijgen enorm. Geneesmiddelen zijn erg moeilijk te krijgen en heel duur en doktershulp kost tegenwoordig gigantische bedragen. Een adequate ziektekostenverzekering is er niet. Er moeten veel extra kosten gemaakt worden. Dit zal zeker nog 3 maanden duren. Mama België denkt dat ze deze 3 maanden niet kunnen overleven zonder hulp uit Nederland, ZONDER HULP VAN ONS!! De extra kosten voor Nativitas om de 3 maanden te overbruggen worden begroot op € 25.000,-- Samen met de stichting Nativitas Nederland uit Horst proberen we dit bedrag bij elkaar te krijgen. **

02 juli 2020

NOODKREET VANUIT FLORES; problemen in tehuizen door corona-crisis

Het Coronavirus grijpt over de hele wereld om zich heen. Zo ook op Flores. Dat kunnen wij niet oplossen, we kunnen wel helpen daar waar onze hulp gevraagd wordt. Onderstaande noodkreet komt vanuit Yayasan Nativitas op Flores Indonesië. De steun aan deze organisatie met 6 tehuizen is een van de Harapan speerpunten. Als u wilt helpen dan kan dat met een bijdrage - hoe klein ook - op rek. nr. NL 29 RABO 0177 0622 66 t.n.v. Stichting Harapan onder vermelding van "corona".

“”We moeten ons hier op Flores ook nog steeds aan de 1,5 m houden. De overheid ziet erop toe dat iedereen zich aan de gezondheidsprotocollen houdt. Tot nu toe mogen schoolkinderen niet naar school. In onze tehuizen gaat het nog redelijk goed, alle activiteiten kunnen nog doorgaan. Op dit moment zijn alle 34 provincies besmet met het coronavirus. De laatste provincie die besmet werd was East Nusa Tenggara met het hoogste aantal corona patiënten op Flores in het district Sikka, juist daar waar wij wonen! De prijzen zijn schrikbarend gestegen en we hebben dringend behoefte aan geld voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen, beschermingsmiddelen, maar vooral voor eten. (er zijn maar liefst 167 monden te vullen! ). Dat is nu geheel de verantwoordelijkheid van onze organisatie. We hopen dat de situatie zo snel mogelijk weer “normaal” is. Men zegt dat dat pas eind september zal zijn. We hopen en bidden dat jullie in Nederland iets voor ons kunnen doen om in ieder geval de komende 3 maanden te overleven.”

16 juni 2020

EXTRA VITAMINEN VOOR KINDEREN HIDUP BARU/ JAARREKENING GEPUBLICEERDEXTRA VITAMINEN
Een mogelijkheid om onze projecten te steunen is het afsluiten van een periodieke overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Van een recent afgesloten overeenkomst, bestemd voor rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor, kochten de zusters voor de kinderen extra vitaminen. De directrice zuster Yoan stuurde ons enkele foto's. 

JAARREKENING 2019
Een van de voorwaarden voor de ANBI-status is openbaarheid in financiën. Op onze website onder het hoofdstuk jaarverslagen staat sinds kort onze jaarrekening 2019. Deze geeft naast het jaarverslag een goed beeld van onze activiteiten en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven.
In 2019 was er beschikbaar voor onze projecten € 58.503,--,hiervan werd besteed € 58.132,- 
 (met dank aan DOK accountants en adviseurs Helmond voor het opstellen van het accountantsverslag)

10 juni 2020

STATIEGELDACTIES

actie Albert Heijn Wilhelminadorp Best
Vorige week werden weer enkele statiegeldacties ( in Tilburg, Vught, Veldhoven en Son) afgesloten. Na 27 acties staat de teller op ruim € 4.200,-- . Dit jaar staan nog 17 acties gepland. Van 1 juni tot 1 juli zijn dat : Albert Heijn Wilhelminadorp Best, Albert Heijn Hoogstraat Eindhoven, Jumbo van Gerwen Hapert, Plus supermarkt Peek in Tilburg en Mulder in den Bosch.
De opbrengsten worden bestemd voor de studiekosten van gehandicapte- en weeskinderen in Indonesie.


2 GROENTEKASSEN VOOR HIDUP BARU.

M...