18 februari 2021

DANKZIJ DONATIE STEUN AAN KINDERTEHUIZEN FLORES

 Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5 kindertehuizen en een internaat voor meisjes opgezet in de organisatie Yayasan (stichting) Nativitas. Mama Belgie zoals zij ook wordt genoemd is inmiddels gepensioneerd en haar werk is overgedragen aan de nieuwe leiding.

                

De steun aan Nativitas Flores is een van onze speerpunten. Mede door de jaarlijkse speculaasactie en donaties van de Kringloopwinkel Handmelken uit Best heeft Harapan veel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de tehuizen. Door de coronacrisis heeft Nativitas het extra moeilijk, er zijn veel extra kosten, donaties lopen terug en er zijn minder inkomsten vanuit de omgeving. Voor de dringend noodzakelijk aanschaf van rolstoelen, hoorapparaten, rollators, prothesen, braces en voor medische onderzoeken en operaties van een aantal gehandicapte kinderen  werd  gevraag bij te willen dragen in de kosten, begroot op € 7.000,--.Wij benaderden hiervoor een fonds dat anoniem wil blijven en ontvingen een donatie van € 5.000,--. De overige € 2.000,-- worden door de stichting Nativitas Nederland uit Horst bijgedragen. Op Flores zal men bijzonder blij zijn dat op zo’n korte termijn het gevraagde bedrag bij elkaar werd gebracht. Zeker nu onlangs een van de tehuizen door een modderlawine heel veel schade heeft opgelopen, hetgeen ook weer extra kosten met zich meebrengt.05 februari 2021

CORONA OP FLORES

 Bericht van Norma, secretaris van Yayasan Nativitas 30 januari 2021:

Het district Sikka is weer zwarte zone i.v.m. Covid 19. Mama België kan dus nog steeds niet naar Bali voor nader onderzoek en ook niet voor de verlenging van haar paspoort, want de vliegvelden op Java en Bali zijn gesloten. Maar er is ook een lichtpuntje. Gistermiddag is het vaccin aangekomen in Maumere. Dat betekent dat we gevaccineerd kunnen worden. Maar er zijn voors en tegens. Voor wat de kinderen in onze opvangcentra betreft betekent dit, dat we eerst moeten overleggen met de (pleeg)ouders, want alles moet met wederzijdse toestemming gebeuren. Er zijn ook ouders die niet willen dat hun kinderen worden gevaccineerd! Maar voor mij: ik ben klaar om gevaccineerd te worden. Andere stafleden zijn bang om gevaccineerd te worden, waaronder Grasi en Mieke. Een groot dilemma!27 januari 2021

OPNIEUW DONATIES VOOR STICHTING HARAPAN.

In het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor is sinds 2019 een prachtige speeltuin. Met steun van diverse sponsoren (o.a. de Kringloopwinkel Handmelken uit Best en de Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting) en uit de opbrengsten van onze statiegeldacties werd de speelplaats opgeknapt, o.a voorzien van een overkapping en nieuwe toestellen. Hier vinden veel van de patiënten een gezonde ontspanning. Zij kunnen zich even uitleven en leren tegelijkertijd het samenleven in spel hetgeen zo belangrijk is voor hun toekomst. Er was nog wel een probleem met de te ruwe cementenvloer. Deze is vorig jaar door militairen uit de naburige kazerne vervangen door een mooie gladde tegelvloer. Er werd ook een mooie ballenbak aangelegd. Een prachtig resultaat waar iedereen met recht trots op is. De kosten van alle materialen voor de vloer bedroegen € 1.125,-- . Onlangs ontvingen we van de De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting opnieuw een donatie voor de volledige kosten van de materialen.**De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra deed enkele weken geleden een beroep op Harapan voor steun om 5 rolstoelen en enkele infraroodlampen te kunnen kopen. Totale kosten € 1.950,-- De rolstoelen zijn nodig voor de oudere kinderen met spastische kinderverlamming bij het baden. Het is voor de verzorgenden moeilijk geworden om hen te helpen met baden. Door te wisselen van rolstoelen kunnen de kinderen dat grotendeels zelf doen. Wij dienden een aanvraag in bij een niet nader te noemen fonds dat ons binnen 1 dag toezegde dat zij de rolstoelen en de lampen volledig gaan betalen.24 januari 2021

CORONA OP FLORES, nu ook nog knokkelkoorts!

 (bericht van stichting Nativitas) maandag 18 januari:

Vanaf 15 januari is Flores weer op slot. Het is weer tot rode zone verklaard. Er zijn weer 13 doden te betreuren. Bij de familie van een van de medewerkers van mama België, is corona vastgesteld. De familie is nu in quarantaine in een door de overheid ter beschikking gestelde gelegenheid. Ook een van de aannemers van mama België en zijn gezin zijn in quarantaine. Zij waren in contact geweest met een van hun familieleden dat net terugkwam uit de stad. Tot overmaat van ramp is er ook knokkelkoorts vastgesteld. Veel kinderen zijn ziek geworden, ook verschillende van de kinderen in onze tehuizen. Alle mogelijke hulp is welkom. Immers inkomsten zijn er geen, een voedselbank is er niet en er is geen "achtervang". Gelukkig zijn er nog particulieren en levensmiddelen winkels die wat hulp bieden.11 januari 2021

SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum HarapanJaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: Op het centrum verblijft de 13 jarige Wini Citra. Zij is gezond geboren. Toen ze 1 jaar oud was kreeg ze hoge koorts en een koortsstuip. In de kampong heeft ze medicijnen en therapie gekregen. Dit hielp onvoldoende, haar lichaam bleef zwak. Ze is spastisch. Op 10-jarige leeftijd kwam ze op Harapan Jaya. Ze had last van ongecontroleerde bewegingen, ze kon niet lopen en praten. In de 3 jaar dat ze daar is, is ze veel vooruit gegaan. Eerst leerde ze zitten en even te staan als ze werd vastgehouden. Dat lukt haar nu door tegen de muur aan te leunen. Ze heeft ook geleerd om zelf uit haar rolstoel te komen, haar rolstoel te laten rijden en te lopen met een spalk en een rollator. Ze heeft een beetje (heel onduidelijk) leren praten. Het is nog moeilijk te verstaan maar ze kent de cijfers en de letters van het alfabet. Ze is in staat om eenvoudige sommetjes te maken, ze kent de kleuren.

Er is sprake van een achterstand, als je je hele leven niet hebt kunnen praten en lopen is het ook moeilijk om je te ontwikkelen. Een spraakcomputer (kosten € 3.850,--) zal zeker uitkomst bieden. BETAALD UIT OPBRENGSTEN VAN ONZE STATIEGELDACTIES. Wij hebben er er voor gezorgd dat nog voor het einde van het jaar de spraakcomputer kon worden aangeschaft uit de opbrengsten van de meer dan 50 statiegeldacties die in 2020 werden georganiseerd.

01 januari 2021

Een goed, normaal en gezond 2021 / statiegeldactie Albert Heijn Boterhoek Best

              We hopen ook in 2021 op veel steun te mogen rekenen.                    Kinderen uit een van de kindertehuizen Nativitas op Flores

Albert Heijn Boterhoek Best: statiegeldactie voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië                              Het coronavirus heeft de hele wereld op z’n kop gezet, De pandemie heeft veel gevolgen voor de volksgezondheid en de economie. Zeker ook in Indonesië, instellingen voor gehandicapten- en weeskinderen kunnen nu extra steun heel goed gebruiken. Wij zetten ons al 20 jaar in voor kansarmen in Indonesië. Ook in 2021 behoort de steun aan het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra en het centrum Hidup Baru op West-Timor tot de belangrijkste speerpunten. 

Een belangrijke bron van inkomsten om de projecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die in diverse supermarkten georganiseerd worden. Wij zijn daarom blij met de medewerking van de Albert Heijn  in de Boterhoek in Best. U kunt daar vanaf 4 januari  tot 18 januari het tegoed van uw statiegeld doneren aan het goede doel: gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.  

U kunt ook bijdragen met behulp van onderstaand QR code, waarvoor bij voorbaat dank. 28 december 2020

DONATIE VAN STICHTING KEER OP KEER UIT HEILO VOOR HARAPAN STUDIEFONDS.

Wij betalen voor 16 kinderen en jongeren geheel of gedeeltelijk de studiekosten aan het primair-, beroeps- of universitair onderwijs. Hiervoor is een speciaal studiefonds opgezet. Vorig jaar stuurde de directrice van het weeshuis Panti Pius IX uit Pemantang Siantar op Sumatra het verzoek bij te willen dragen in de studiekosten van 4 studenten voortgezet- en universitair onderwijs. Deze jongeren hebben geen ouders , of hun ouders zijn te arm om ze te onderhouden, laat staan studiekosten te betalen. Het totale bedrag van de aanvraag voor 4 jaar studie bedroeg € 6.300,-- . Dankzij acties zoals de houtverkoop in Wintelre eind december 2019, speculaaspoppenactie buurtvereniging OVS in Best, statiegeldactie bij COOP Wintelre en diverse incidentele donaties was in november het grootste gedeelte van het gevraagde bedrag beschikbaar. Onlangs ontvingen wij nog een donatie van € 1.323,50 van Stichting Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation. (Kringloopwinkel), waardoor het volledige gevraagde bedrag nu bij elkaar is en de directrice Zuster Vinsensia zich hierover geen zorgen meer hoeft te maken. Het volgen van een goede opleiding betekent betere kansen op een goede baan en dus weg uit de armoede.


Wij willen graag nog meer kinderen de gelegenheid geven te gaan studeren. U kunt uw bijdrage hiervoor storten op NL29RABO 0177 0622 66 o.v.v. studiefonds of met behulp van onderstaande QR code.DANKZIJ DONATIE STEUN AAN KINDERTEHUIZEN FLORES

  Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5 kindertehuizen en een internaat...