09 april 2021

EEN PAK VOOR EEN ZAK, RIJST VOOR ARMEN EN SLACHTOFFERS TROPISCHE STORM.

Onze rijstactie is gestart, in de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best kunt u pakken rijst kopen voor € 1,50. De opbrengst wordt bestemd voor armen en voor slachtoffers van de tropische storm.

                                           (zie https://m.youtube.com/watch?v=IfLlJSeqEk8&feature=youtu.be ) Enkele dagen geleden trok de tropische storm Seroja over de Indonesische regio NTT. Op het eiland West Timor konden meerdere grote maar helaas niet diepe rivieren het kolkende modderwater niet meer verwerken en werden de omliggende kampongs en de maïsvelden overspoeld met modderige klei. Huizen of hutjes en het vee van de veelal arme bevolking in deze uithoek van Indonesië werden meegesleurd. Belangrijke bruggen werden zeer ernstig beschadigd. De modder van klei ligt soms een meter hoog in de huisjes/hutjes, waardoor vele bewoners moesten worden geëvacueerd en in scholen worden opgevangen. De voor vele arme gezinnen zo belangrijke opbrengst van de maisoogst die de komende weken op handen was, is totaal vernietigd. Mais is in dit gebied samen met rijst het belangrijkste voedsel. Mogelijk moeten vele huizen weer snel voorzien worden van een goed dak om het binnen droog te houden of er moet zelfs een geheel nieuw huisje/hutje gebouwd worden. 

Wij hopen dat u de getroffen mensen in deze regio, die momenteel in een uitzichtloze situatie verkeren, wilt helpen. 

Van onze contactpersoon in het gebied Besikama op West-Timor Martinus Klau ontvingen wij een vraag om de slachtoffers te helpen met o.a voedsel, rijst-fruit-groenten. Wij hebben meteen gezorgd voor een aantal zakken rijst. U kunt onze rijstactie voor armen en slachtoffers van de tropische storm ook steunen met een bijdrage (NL29RABO 0 1770 62 266) of met bijgaande QR code.

30 maart 2021

HARAPAN ACTIE : EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor

** Vrijdag 9 t/m zondag 18 april rijst (zilvervlies en snelkook) voor € 1,50 per pak in de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best.


** Vanaf nu ook bij Jos van der Heijden 06-18618903 en Kim van den Bosch 06 - 26947713. Van de opbrengst worden zakken rijst bezorgd bij arme gezinnen op West-Timor Indonesie.

Ook kunt deze actie steunen door een bijdrage over te maken op NL 29 Rabo 0177 06 22 66, dat kan ook met bijgaande Qr code09 maart 2021

“ADOPTEER” EEN VERGETEN INDISCHE-NEDERLANDER

Veel hoogbejaarden leven in Indonesië in armoedige omstandigheden.

Na de onafhankelijkheid van Indonesië mochten vele gezinnen Nederland niet in. Nederland weigerde na het uitroepen van de onafhankelijkheid door Indonesië in 1945 duizenden Indische gezinnen uit de oud-kolonie op te nemen. Ze zouden niet over de juiste identiteitspapieren beschikken, door de Japanse bezetting waren ze die kwijtgeraakt. Recht op pensioen hebben ze niet. "Nederland heeft ons laten stikken”, vinden ze. De regering in Den Haag stelde na de onafhankelijkheid vanaf 1945 een rem op de migratie naar Holland. Nederland, dat zelf aan het bijkomen was van de oorlog, beweerde niet voldoende opvangplekken te hebben. Bovendien heerste de opvatting dat voor iemand die in Nederlands-Indië was geboren en zodanig was vergroeid met het land en de cultuur, het te moeilijk zou zijn om in het koude Holland te wennen. Wat de regering niet begreep, was dat Indische Nederlanders zich verbonden voelden met het vaderland. In de kolonie waren ze naar Nederlandse scholen geweest, ze spraken de taal en ze kenden sinds hun geboorte onze cultuur.

De stichting Teman Teman Sehati uit Arnhem zet zich in samenwerking met “Max maakt Mogelijk” al jaren in voor de in Indonesië achtergelaten Nederlanders met als motto: beter 1% hulp dan 100% medelijden. De meesten wonen in Jakarta, Depok, Bandung, Sumedang, Surabaya, Malang en Makassar. Maandelijks krijgen ze IDR600.00,-- ( ongeveer € 35,--) voor noodzakelijke kosten, en ook nog vanwege corona een levensmiddelenpakket t.w.v. € 25,-- Wij brachten de problematiek van deze groep al enige tijd onder de aandacht o.a. door de kaartenactie en een tentoonstelling. Wij willen de vergeten Nederlanders nu ook financieel steunen.
UW STEUN IS WELKOM: U kunt op 2 manieren helpen:
1. Door een van deze mensen te adopteren voor minimaal € 15,-- per maand. Wij informeren u dan regelmatig over het wel en wee van betrokkene.
2. Een incidentele bijdrage te storten op NL29RABO 0177062266 met vermelding TEMAN. U kunt ook gebruik maken van bijgaande Qr code.
Wilt u een van de vergeten Indische Nederlanders adopteren? Stuur ’n email naar stharapan@hotmail.com of bel 06-18618903 Jos van der Heijden, voorzitter.

05 maart 2021

STICHTING BISSCHOP BEKKERS, STEUN VOOR HIDUP BARU op West-Timor


Hidup Baru is een centrum van de Indonesische zusters Franciscanessen FCJM in de plaats Atambua op het zeer arme Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven veelal dubbel gehandicapte kinderen, alsmede kinderen die een operatie hebben ondergaan en voor hun rehabilitatie nog vele jaren therapie moeten krijgen. De geopereerde kinderen volgen onderwijs op de dichtbij gelegen scholen. Na de ingebruikname van het nieuwe woon- en leefgebouw in september 2019 hebben de zusters, mede dankzij de steun van de stichting Bisschop Bekkers en Harapan, de capaciteit van de afdeling fysiotherapie aanzienlijk kunnen uitbreiden. De steun aan het centrum is een van onze speerpunten. Toen begin van dit jaar de directrice met de vraag kwam om bij te willen dragen in de aanschaf van noodzakelijke extra materialen, kosten € 4.380,--, werd meteen actie ondernomen. Opnieuw werd de stichting Bisschop Bekkers benaderd, met als resultaat dat deze onlangs een donatie toezegde voor het hele bedrag van de aanvraag.

Stichting Bisschop Bekkers: Na het overlijden van deze zeer sociaal bewogen bisschop werd besloten tot oprichting van een stichting die zijn werk voor de kwetsbare medemensen zou kunnen voortzetten. Dankzij een geslaagde televisieactie werd een prachtig startkapitaal van ruim zeven miljoen gulden opgehaald. Stichting Bisschop Bekkers kon aan de slag. De doelstelling van de stichting was en is: bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.


18 februari 2021

DANKZIJ DONATIE STEUN AAN KINDERTEHUIZEN FLORES

 Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5 kindertehuizen en een internaat voor meisjes opgezet in de organisatie Yayasan (stichting) Nativitas. Mama Belgie zoals zij ook wordt genoemd is inmiddels gepensioneerd en haar werk is overgedragen aan de nieuwe leiding.

                

De steun aan Nativitas Flores is een van onze speerpunten. Mede door de jaarlijkse speculaasactie en donaties van de Kringloopwinkel Handmelken uit Best heeft Harapan veel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de tehuizen. Door de coronacrisis heeft Nativitas het extra moeilijk, er zijn veel extra kosten, donaties lopen terug en er zijn minder inkomsten vanuit de omgeving. Voor de dringend noodzakelijk aanschaf van rolstoelen, hoorapparaten, rollators, prothesen, braces en voor medische onderzoeken en operaties van een aantal gehandicapte kinderen  werd  gevraag bij te willen dragen in de kosten, begroot op € 7.000,--.Wij benaderden hiervoor een fonds dat anoniem wil blijven en ontvingen een donatie van € 5.000,--. De overige € 2.000,-- worden door de stichting Nativitas Nederland uit Horst bijgedragen. Op Flores zal men bijzonder blij zijn dat op zo’n korte termijn het gevraagde bedrag bij elkaar werd gebracht. Zeker nu onlangs een van de tehuizen door een modderlawine heel veel schade heeft opgelopen, hetgeen ook weer extra kosten met zich meebrengt.05 februari 2021

CORONA OP FLORES

 Bericht van Norma, secretaris van Yayasan Nativitas 30 januari 2021:

Het district Sikka is weer zwarte zone i.v.m. Covid 19. Mama België kan dus nog steeds niet naar Bali voor nader onderzoek en ook niet voor de verlenging van haar paspoort, want de vliegvelden op Java en Bali zijn gesloten. Maar er is ook een lichtpuntje. Gistermiddag is het vaccin aangekomen in Maumere. Dat betekent dat we gevaccineerd kunnen worden. Maar er zijn voors en tegens. Voor wat de kinderen in onze opvangcentra betreft betekent dit, dat we eerst moeten overleggen met de (pleeg)ouders, want alles moet met wederzijdse toestemming gebeuren. Er zijn ook ouders die niet willen dat hun kinderen worden gevaccineerd! Maar voor mij: ik ben klaar om gevaccineerd te worden. Andere stafleden zijn bang om gevaccineerd te worden, waaronder Grasi en Mieke. Een groot dilemma!EEN PAK VOOR EEN ZAK, RIJST VOOR ARMEN EN SLACHTOFFERS TROPISCHE STORM.

Onze rijstactie is gestart, in de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best kunt u pakken rijst kopen voor € 1,50. De opbrengst wordt beste...