29 september 2022

VOORBEREIDING SPECULAASACTIE GESTART


 In samenwerking met de beide Plus supermarkten en werkatelier EEHT ook dit jaar weer de traditionele SPECULAASACTIE. De opbrengst wordt bestemd voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesie. De voorbereidingen zijn gestart. De speculaas werd onlangs geleverd bij Plus Erwin Kenter en vandaag werd de eerste rolcontainer naar het werkatlier van Cello-EEHT bij de molen in Best gebracht door onze voorzitter Jos van der Heijden en 2 medewerkers van het atelier Tom en Martijn. Daar worden de pakken speculaas voorzien van de actie sticker. Vanaf begin november wordt de speculaas op diverse plaatsen verkocht. Van 2 t/m 13 november in beide Plus supermarkten. Bestellen kan nu ook al!!
30 juli 2022

WINTELRESE ZAPPERS IN ACTIE VOOR GEHANDICAPTE- en WEESKINDEREN IN INDONESIE.

 

Een enthousiaste groep vrijwilligers ( nu 24 personen) in Wintelre, de zg. ZAPPERS (Zwerf Afval Pakkers) houden hun dorp schoon. Al wandelend door het dorp en de mooie omgeving rapen ze zwerfafval op. De gemeente Eersel ondersteunt de groep  door het ter beschikking stellen van materialen: zwerfvuilgrijpers, zakken, handschoenen en gele hesjes met opdruk Vrijwilliger. De coördinator, Joke Hoeks van der Heijden, vatte het idee op om (plastic) statiegeldflesjes  apart te houden en de opbrengst daarvan te bestemmen voor een goed doel. Er werd gekozen voor de stichting Harapan. Alle vrijwilligers stonden achter dit idee. Er worden nu 2 doelen bereikt:  Wintelre schoon en steun aan stichting Harapan / gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.11 juli 2022

DANKZIJ FONDSEN EXTRA STEUN VOOR REVALIDATIECENTRUM HARAPAN JAYA OP SUMATRA

 Harapan Jaya is een centrum in Pematang Siantar op Noord-Sumatra. Het richt zich op lichamelijk gehandicapten van Sumatra en omliggende eilanden. De laatste jaren zelfs ook uit Bali en West-Timor.   
                                                                                 Veel is er al gedaan om het leven van de gehandicapte mens beter te maken. Vanaf de oprichting in 1981 zijn in het centrum al meer dan 7.300 patiënten geholpen.
Jaarlijks  komen teams van artsen uit Nederland en België bestaande uit orthopeden en plastisch chirurgen  2x naar  Pematang Siantar om daar in het ziekenhuis  Harapan, de meest uitlopende operaties te verrichten vanwege o.a.: lipspleten, open gehemelte, brandwonden waardoor contracturen zijn ontstaan , O en X-benen, klompvoeten, polio, hypospadie en aangeboren hand afwijkingen. Zij doen dit  geheel belangeloos.

Na de operaties worden de patiënten opgenomen in het centrum waar een traject van revalidatie wordt gestart. Dit kan o.a  inhouden het volgen van (basis) onderwijs of  beroepsonderwijs. Dit is belangrijk om bij terugkeer in de eigen woonomgeving voor zichzelf te kunnen zorgen bv. als naaister of  kleermaker. 


  Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten.
Voor het optimaal functioneren van Harapan Jaya is de aanschaf en/of vervanging van diverse apparatuur noodzakelijk o.a laptops, printer, keukenspullen, kaarsenkookpannen (voor de kaarsenmakerij) en een geluidsinstallatie. Voor een totaal bedrag van € 9.640,--                                              
De zusters beschikken over onvoldoende middelen om deze spullen te kopen. Zij deden daarom begin van dit jaar een beroep op ons. Het gevraagde bedrag is dankzij  enkele steunfondsen bij elkaar waaronder de stichting Weeshuis Nijkerk, de Hofstee stichting, de Dirk en Jan Kitty Reek Versteegh stichting. Twee laptops werden geschonken door Intel. 

19 juni 2022

JAARREKENING OP DE WEBSITE

 Onlangs werd de jaarrekening 2021 op onze website geplaatst onder hoofdstuk jaarverslagen. De jaarrekening  geeft een goed overzicht van al onze inkomsten en uitgaven voor de diverse projecten die wij steunen. Ook zijn de nog te bestemmen/ gereserveerde bedragen voor de projecten opgenomen. Deze bedragen zijn " geoormerkt" en worden uitsluitend bestemd waarvoor wij ze hebben ontvangen.

Al met al een geweldig resultaat mede dankzij diverse steunfondsen, donateurs, giften en opbrengsten van onze acties.08 juni 2022

SUCCESVOLLE RIJSTACTIE: uw steun blijft welkom!Onlangs organiseerden wij de rijstactie EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor Indonesië. De actie werd georganiseerd in samenwerking met en geweldige steun van de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter uit Best. Vorige week werd de actie in de supermarkten afgesloten met een fantastische opbrengst. Dankzij de verkoop van de pakken rijst in de supermarkten, maar vooral ook door de vele donaties is deze bijna  € 1.200,-- , goed voor ruim 80 zakken van 20 kg. rijst. De beide supermarkten doneerden de kosten van de inkoop en rondden de omzet royaal naar boven af. De niet verkochte pakken rijst  werden geschonken aan de Voedselbank Best en omgeving en aan de Oekraïense gezinnen die in Best in de Schakel verblijven.                                                                                                    

                                                                                          UW HULP BLIJFT WELKOM: Nico Eijkmans, vrijwilliger van het rehabilitatiecentrum Hidup Baru was recent nog  op West-Timor. Samen met de zusters van het centrum heeft hij onlangs vanuit de acties in 2021 rijst gebracht bij gezinnen die dit heel hard nodig hebben. In de loop van 2022 zal de opbrengst van dit jaar besteed worden. (80 zakken) Wij willen graag de genoemde opbrengst vergroten zodat er tenminste 100 zakken rijst voor arme gezinnen beschikbaar zijn.  U kunt uw bijdrage voor de actie storten op NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. rijstactie.          

21 mei 2022

VEEL BLIJE MENSEN OP WEST-TIMOR DANKZIJ RIJSTACTIE

Deze week werden door vrijwilliger Nico Eijkmans en Remco Eddens, bestuurslid van stichting Harapan Jaya samen met de zusters van rehabilitatiecentrum Hidup Baru zakken rijst gebracht bij mensen die het heel moeilijk hebben. Dikwijls is er amper geld om rijst te kopen.


Dankzij onze actie EEN PAK VOOR EEN ZAK ontvingen zij een zak rijst van 20 kg.
RIJSTACTIE: U kunt nog tot 23 mei pakken rijst kopen in de PLUS-supermarkten Henst en Kenter in Best. Bestellen kan ook via : stharapan@hotmail.com 
 Donaties voor deze actie blijven welkom.


VOORBEREIDING SPECULAASACTIE GESTART

  In samenwerking met de beide Plus supermarkten en werkatelier EEHT ook dit jaar weer de traditionele SPECULAASACTIE. De opbrengst wordt be...