21 mei 2022

VEEL BLIJE MENSEN OP WEST-TIMOR DANKZIJ RIJSTACTIE

Deze week werden door vrijwilliger Nico Eijkmans en Remco Eddens, bestuurslid van stichting Harapan Jaya samen met de zusters van rehabilitatiecentrum Hidup Baru zakken rijst gebracht bij mensen die het heel moeilijk hebben. Dikwijls is er amper geld om rijst te kopen.


Dankzij onze actie EEN PAK VOOR EEN ZAK ontvingen zij een zak rijst van 20 kg.
RIJSTACTIE: U kunt nog tot 23 mei pakken rijst kopen in de PLUS-supermarkten Henst en Kenter in Best. Bestellen kan ook via : stharapan@hotmail.com 
 Donaties voor deze actie blijven welkom.


04 mei 2022

RIJSTACTIE : een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor gestart


Vanmorgen werden in de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter in Best de pakken rijst voor onze actie geplaatst.

Voor € 1,50 kun je daar een pak zilvervlies- of snelkookrijst kopen. Van de opbrengst worden op West-Timor zakken rijst van 20 kg. gebracht bij arme gezinnen.

02 mei 2022

RIJSTACTIE : EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor


Op West-Timor komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische omstandigheden slecht. Er is op veel plaatsen sprake van slechte huisvesting en er is gebrek aan schoon (drink)water. Het belangrijkste middel van bestaan is landbouw. Door de droogte is het verbouwen van goed en voldoende voedsel heel moeilijk. Er zijn veel vluchtelingen na de bloedige oorlog met het huidige zelfstandige Oost-Timor. De zusters van de Congregatie FCJM in Atambua helpen zo goed als mogelijk de hulpbehoevenden. Zij stichtten het rehabilitatiecentrum Hidup Baru voor dubbel gehandicapte kinderen. Hulp aan dit centrum is een van de Harapan speerpunten.                                    Tijdens de huisbezoeken nemen de zusters vaak rijst en andere levensmiddelen mee voor de armen.                                                                                                    

           Wij zetten ons  d.m.v. de actie EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor in om te  helpen. In samenwerking met de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter wordt van 4 t/m 15 mei rijst verkocht voor  € 1,50 per pak. Van de opbrengst worden zakken rijst bezorgd bij  arme gezinnen. (een zak van 20 kg. kost in Indonesië ± € 15,--) .                                                                                               DONATIES voor deze actie: NL29RABO 01770 62 266 met vermelding: Rijstactie27 maart 2022

STICHTING BISSCHOP BEKKERS STEUNT CENTRUM CARITAS DORKAS OP NIAS

Sinds vorig jaar is steun aan revalidatiecentrum Caritas Dorkas een van onze speerpunten.  Het centrum is op het eiland Nias voor de Westkust van Sumatra.  Sinds 1993 worden hier kinderen opgenomen en behandeld die psychische en fysieke aandoeningen hebben. De gehandicapten in Indonesië, zo goed als mogelijk, te helpen een gelukkig leven op te bouwen, zelfstandig, als volwaardig onderdeel van de maatschappij is het doel van de zusters. 

                                                                                             Er is plaats voor +/- 40, voor het overgrote deel dubbel gehandicapte kinderen. Zij hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. Door de gebrekkige hygiënische omstandigheden op Nias, zijn er veel problemen bij de geboorte, vooral in de kampongs. Door zuurstofgebrek en hersenvliesontsteking komen hier vaak houdings- en bewegingsstoornissen voor. Dikwijls met spasticiteit en andere problemen van mobiliteit tot gevolg. Dit treft de hele familie. De zusters in het centrum worden gevraagd om voor deze kinderen te zorgen en te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij is bijna nooit sprake van financiële bijdrage door de ouders. Soms brengen zij wat rijst of een kip mee als zij op bezoek komen.                                                                                Vaak zijn de kinderen in slechte conditie als zij worden opgenomen in het centrum. Dit komt vooral omdat de ouders geen medische verzorging kunnen betalen. Door fysiotherapie en oefentherapie worden de kinderen steeds sterker. En ook steeds zelfstandiger. 


                                   

Door de zusters werd een beroep gedaan op ons om bij te dragen in de kosten van een noodzakelijke tillift en diverse apparatuur voor de fysiotherapie.              Totale kosten € 5.145,--  Wij legden dit verzoek voor aan de stichting Bisschop Bekkers die het volledige bedrag voor haar rekening neemt.Stichting Bisschop Bekkers
:Na het overlijden van deze zeer sociaal bewogen bisschop werd besloten tot oprichting van een stichting die zijn werk voor de kwetsbare medemensen zou kunnen voortzetten. Dankzij een geslaagde televisieactie werd een prachtig startkapitaal van ruim zeven miljoen gulden opgehaald. Stichting Bisschop Bekkers kon aan de slag. De doelstelling van de stichting was en is: bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand


22 januari 2022

RIJSTACTIE voor arme gezinnen op West-Timor:

 

Begin 2021 werd door ons in samenwerking met de Plus supermarkten Kenter en Henst in Best de actie: Een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor, georganiseerd. Toen onze voorzitter in september 2019 op West-Timor was heeft hij samen met Hidup Baru vrijwilliger Nico Eijkmans rijst gebracht bij een aantal gezinnen. Dat was het begin van deze actie. 

Vanuit de opbrengsten van deze actie en diverse donaties konden in juli en met Kerstmis zakken rijst gebracht worden bij arme gezinnen in en om Atambua op West-Timor. Dit werd gedaan door de zusters van het rehabilitatiecentrum Hidup Baru en een contactpersoon van Harapan ter plaatse. Wij werken nauw samen met dit centrum, het is een van de speerpunten van het beleid. Ook dit jaar zal de actie in de Plus supermarkten georganiseerd worden.                                                                                                           DONATIES zijn nu al welkom! NL29RABO 01770 62 266 met vermelding: RijstactieVEEL BLIJE MENSEN OP WEST-TIMOR DANKZIJ RIJSTACTIE

Deze week werden door vrijwilliger Nico Eijkmans en Remco Eddens, bestuurslid van stichting Harapan Jaya samen met de zusters van rehabilita...