08 juli 2020

NOODKREET OM HULP VAN YAYASAN NATIVITAS OP FLORES / steun onze actie (vervolg)

We weten dat in Nederland bij veel mensen de nood hoog is ten gevolge van de corona-pandemie. Toch willen wij een beroep doen op de mensen die het zich kunnen veroorloven onze actie te steunen. Alle beetjes helpen, elke donatie is welkom.
NL29 Rabo 0177 0622 66 stichting Harapan o.v.v. corona
** Het district Sikka op Flores is een van de meest door het coronavirus getroffen gebieden in Indonesie. In de zorgcentra van Nativitas zijn bijna 170 monden te vullen. Door de corona zitten alle kinderen opgesloten in de tehuizen. Inkomsten zijn er geen meer en de kosten stijgen enorm. Geneesmiddelen zijn erg moeilijk te krijgen en heel duur en doktershulp kost tegenwoordig gigantische bedragen. Een adequate ziektekostenverzekering is er niet. Er moeten veel extra kosten gemaakt worden. Dit zal zeker nog 3 maanden duren. Mama België denkt dat ze deze 3 maanden niet kunnen overleven zonder hulp uit Nederland, ZONDER HULP VAN ONS!! De extra kosten voor Nativitas om de 3 maanden te overbruggen worden begroot op € 25.000,-- Samen met de stichting Nativitas Nederland uit Horst proberen we dit bedrag bij elkaar te krijgen. **

02 juli 2020

NOODKREET VANUIT FLORES; problemen in tehuizen door corona-crisis

Het Coronavirus grijpt over de hele wereld om zich heen. Zo ook op Flores. Dat kunnen wij niet oplossen, we kunnen wel helpen daar waar onze hulp gevraagd wordt. Onderstaande noodkreet komt vanuit Yayasan Nativitas op Flores Indonesië. De steun aan deze organisatie met 6 tehuizen is een van de Harapan speerpunten. Als u wilt helpen dan kan dat met een bijdrage - hoe klein ook - op rek. nr. NL 29 RABO 0177 0622 66 t.n.v. Stichting Harapan onder vermelding van "corona".

“”We moeten ons hier op Flores ook nog steeds aan de 1,5 m houden. De overheid ziet erop toe dat iedereen zich aan de gezondheidsprotocollen houdt. Tot nu toe mogen schoolkinderen niet naar school. In onze tehuizen gaat het nog redelijk goed, alle activiteiten kunnen nog doorgaan. Op dit moment zijn alle 34 provincies besmet met het coronavirus. De laatste provincie die besmet werd was East Nusa Tenggara met het hoogste aantal corona patiënten op Flores in het district Sikka, juist daar waar wij wonen! De prijzen zijn schrikbarend gestegen en we hebben dringend behoefte aan geld voor medicijnen, ontsmettingsmiddelen, beschermingsmiddelen, maar vooral voor eten. (er zijn maar liefst 167 monden te vullen! ). Dat is nu geheel de verantwoordelijkheid van onze organisatie. We hopen dat de situatie zo snel mogelijk weer “normaal” is. Men zegt dat dat pas eind september zal zijn. We hopen en bidden dat jullie in Nederland iets voor ons kunnen doen om in ieder geval de komende 3 maanden te overleven.”

16 juni 2020

EXTRA VITAMINEN VOOR KINDEREN HIDUP BARU/ JAARREKENING GEPUBLICEERDEXTRA VITAMINEN
Een mogelijkheid om onze projecten te steunen is het afsluiten van een periodieke overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Van een recent afgesloten overeenkomst, bestemd voor rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor, kochten de zusters voor de kinderen extra vitaminen. De directrice zuster Yoan stuurde ons enkele foto's. 

JAARREKENING 2019
Een van de voorwaarden voor de ANBI-status is openbaarheid in financiën. Op onze website onder het hoofdstuk jaarverslagen staat sinds kort onze jaarrekening 2019. Deze geeft naast het jaarverslag een goed beeld van onze activiteiten en de daarbij behorende inkomsten en uitgaven.
In 2019 was er beschikbaar voor onze projecten € 58.503,--,hiervan werd besteed € 58.132,- 
 (met dank aan DOK accountants en adviseurs Helmond voor het opstellen van het accountantsverslag)

10 juni 2020

STATIEGELDACTIES

actie Albert Heijn Wilhelminadorp Best
Vorige week werden weer enkele statiegeldacties ( in Tilburg, Vught, Veldhoven en Son) afgesloten. Na 27 acties staat de teller op ruim € 4.200,-- . Dit jaar staan nog 17 acties gepland. Van 1 juni tot 1 juli zijn dat : Albert Heijn Wilhelminadorp Best, Albert Heijn Hoogstraat Eindhoven, Jumbo van Gerwen Hapert, Plus supermarkt Peek in Tilburg en Mulder in den Bosch.
De opbrengsten worden bestemd voor de studiekosten van gehandicapte- en weeskinderen in Indonesie.


02 juni 2020

RIJSTACTIE./ u kunt steunen

In maart wilden wij onze actie : een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor organiseren.Door het coronavirus hebben wij deze niet door laten gaan. We hebben de ruim 700 ingekochte pakken rijst, dankzij een aantal donaties, geschonken aan de Voedselbank Best-Oirschot. 

Begin april zou Nico Eijkmans, vrijwilliger van Hidup Baru naar West-Timor vertrekken om zich daar weer 3 maanden in te zetten voor het rehabilitatiecentrum en voor de vele armen op dit eiland. Vanwege corona mocht hij niet gaan, maar het bezorgen van de rijst bij een aantal armen kan wel doorgaan. Op afstand wordt dit door Nico geregeld.
UW STEUN BLIJFT WELKOM: hoewel we nu geen pakken rijst verkopen kunt u onze actie toch steunen. Uw donatie is welkom op NL29 RABO 0177 0622 66 met vermelding : rijstactie


22 mei 2020

HIDUP BARU;( lock down), COMPUTERS KOMEN GOED VAN PAS

.
De kinderen en de zusters van het rehabilitaitecentrum Hidup Baru op West-Timor zitten al geruime tijd in quarantaine. Gelukkig dat er in 2018 voor de kinderen met steun van de stichting Bisschop Bekkers en Harapan computers gekocht konden worden. Enkele kinderen krijgen nu ook online les.


13 mei 2020

BESTENAREN ZORGEN VOOR NOODZAKELIJKE WATERTONNEN OP CENTRUM HIDUP BARU (West-Timor)


Met schenkingen vanuit Best hebben de zusters op het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West Timor een aantal grote watertonnen aangeschaft. (donatie van een gouden bruidspaar, cadeau bij het afscheid van Dominee Martin Kroon en donaties bij een begrafenis)
In de zeer lange droge periode, minstens acht maanden, valt er bijna geen water. Na de regenperiode kunnen de zusters nog een redelijke tijd water oppompen uit de 6 waterputten, die dankzij Harapan en enkele fondsen zijn aangelegd.
In de regenperiode wordt er in de grote tonnen vanaf het dak water opgevangen. Als de waterputten droog komen te staan kopen de zusters water dat in tankwagens naar Hidup Baru wordt gebracht. Dat wordt dan in de inmiddels lege tonnen opgeslagen. Schoon water is van groot belang, zeker voor dit project met veel vaak dubbel gehandicapte kinderen waar heel veel kleding gewassen moet worden. Enkele kinderen hebben soms wel 3 x per dag schone kleren nodig. Op het terrein is ook een dierenverblijf voor varkens, eenden en kippen en er is een grote groentetuin. Voor dit alles is heel veel water nodig.


NOODKREET OM HULP VAN YAYASAN NATIVITAS OP FLORES / steun onze actie (vervolg)

We weten dat in Nederland bij veel mensen de nood hoog is ten gevolge van de corona-pandemie. Toch willen wij een beroep doen op de men...