12 mei 2023

EEN PAK VOOR EEN ZAK : rijst voor armen op West-Timor

 


Op West-Timor komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische omstandigheden slecht. Er is op veel plaatsen sprake van slechte huisvesting en er is gebrek aan schoon (drink)water. Het belangrijkste middel van bestaan is landbouw. Door de droogte is het verbouwen van goed en voldoende voedsel heel moeilijk. Er zijn veel vluchtelingen na de bloedige oorlog met het huidige zelfstandige Oost-Timor. De zusters van de Congregatie FCJM in Atambua helpen zo goed als mogelijk de hulpbehoevenden. Zij stichtten het rehabilitatiecentrum Hidup Baru voor dubbel gehandicapte kinderen. Hulp aan dit centrum is een van de Harapan speerpunten.                                  Tijdens het veldwerk/ huisbezoeken nemen de zusters rijst en andere levensmiddelen mee voor de allerarmsten.                                                                                                De stichting Harapan zet zich d.m.v. de actie EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor in om te  helpen. In samenwerking met de Plus supermarkten Henst en Kenter uit Best worden  pakken rijst (snelkook- en zilvervliesrijst)  verkocht voor € 1,50 per pak. Van de opbrengst worden door de zusters zakken rijst bezorgd bij  arme gezinnen. (een zak van 20 kg. kost in Indonesië ± € 15,--) .

 

 


                                                                                            DONATIES voor deze actie zijn welkom! U kunt deze storten op: NL29RABO 01770 62 266 stichting Harapan met vermelding: Rijstactie

 

08 mei 2023

STATIEGELDACTIE ALBERT HEIJN WILHELMINADORP BEST

Wij hebben ook dit jaar weer op ons genomen zoveel als mogelijk wensen van enkele rehabilitatiecentra en kinder- / weeshuizen in Indonesië te ondersteunen.  Begin 2023 zijn een aantal specifieke verzoeken gekomen waarvoor Harapan wil proberen naast de reguliere projecten d.m.v. acties en het benaderen van steunfondsen voldoende geld bij elkaar te krijgen.        


                                                    

* * een shortwave diathermy apparaat voor de afdeling fysiotherapie en  spalken en prothesen voor rehabilitatiecentrum  Hidup Baru op West-Timor                                                                                            


* een aangepast huisje voor een verstandelijk- en lichamelijk beperkte jongen die geen ouders  meer heeft  en bij zijn grootouders wordt opgevangen in een schamel hut. 

De zusters van Hidup Baru hebben de zorg voor deze jongen.                                   

**  zakken rijst voor arme gezinnen op West-Timor. Een paar keer per jaar brengen de zusters die bij een aantal heel arme gezinnen. 

 

                              

** een nieuwe minibus voor het Weeshuis Panti Pius op Sumatra. De huidige, te kleine bus die veel aan onderhoud kost, moet worden vervangen. De bus is nodig om kinderen naar scholen te brengen.De statiegeldacties zijn een belangrijke bron van inkomsten voor ons. U kunt  vanaf 1 mei in de Albert Heijn Wilhelminadorp Best het tegoed van uw statiegeld doneren aan het goede doel: gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië waarbij ook speciale aandacht is voor voldoende kansen op onderwijs.

 

23 april 2023

DONATIE € 4.000,-- VOOR WATERFILTERSYSTEEM CENTRUM HIDUP BARU.

Hidup Baru is het rehabilitatiecentrum van de Indonesische Zusters Franciscanessen FCJM in Atambua op West Timor. Hier kunnen ca. 40-45 kinderen verblijven, waarvan velen dubbel gehandicapt zijn, alsmede kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog vele jaren therapie moeten krijgen. Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten.Nieuw waterfiltersysteem:
Dagelijks moeten de zusters het water oppompen en filteren zodat het gebruikt kan worden als drinkwater. Zij willen graag een nieuw waterfiltersysteem aanschaffen.
Er was reeds enkele jaren een klein systeem dat redelijk werkt maar is erg bewerkelijk. Er zit erg veel kalk in het water en daardoor moeten de filters elke maand vervangen worden.
Na onderzoek is gebleken dat het apparaat niet geschikt is voor de grote hoeveelheid water dat dagelijks moet worden gefilterd. Toen het onlangs weer eens kapot was, werd het gemaakt en wordt voorlopig weer gebruikt. Aanschaf van een nieuw systeem is echter dringend noodzakelijk.
De kosten hiervan bedragen inclusief een voorrad filters ± € 4.000,--. De zusters van Hidup hebben hiervoor geen geld beschikbaar. Daarom deden wij een beroep op enkele steunfondsen.
STICHTING K.O.O.K
Het resultaat is dat onlangs een donatie van € 4.000,-- werd ontvangen van deze stichting zodat een nieuw waterfiltersysteem kan worden aangeschaft..
De “Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K.” uit Alkmaar is een vrijwilligersorganisatie die tweedehands goederen inneemt en verkoopt. De opbrengst komt ten goede aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden.


05 april 2023

STATIEGELDACTIE IN ALBERT HEIJN BOTERHOEK BEST

 


Belangrijke speerpunten van de stichting Harapan zijn het ondersteunen van organisaties die zich in Indonesië inzetten voor gehandicapte- en weeskinderen. Het betreft o.a  rehabilitatiecentrum Harapan Jaya en  weeshuis Panti Pius in Pematang Siantar/ Sumatra en het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor. Vanuit deze instellingen zijn begin dit jaar een aantal specifieke verzoeken gekomen waarvoor Harapan wil proberen naast de reguliere projecten d.m.v. acties en het benaderen van steunfondsen voldoende geld bij elkaar te krijgen.

1. Hidup Baru vraagt voor de fysiotherapie een shortwave diathermy apparaat, voor de verzorging spalken en prothesen en voor de werkplaats een gietemmer om kaarsen te kunnen maken.                                                                     

                                               

 - Voor een dubbel gehandicapte jongen die geen ouders meer heeft en bij zijn grootouders wordt opgevangen in een schamele hut willen de zusters van het centrum graag een aangepast huisje laten bouwen.                                                                              - De zusters regelen voor Harapan ook de actie : rijst voor armen op West-Timor . Ze brengen ’n paar keer per jaar  bij een aantal heel arme gezinnen zakken rijst uit de opbrengst van de actie : Een pak voor een zak.


2. Weeshuis Panti Pius: De minibus om o.a de kinderen naar scholen te brengen moet vervangen worden. De huidige bus is te klein en kost veel aan onderhoud.

Een belangrijke bron van inkomsten om de projecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die in diverse supermarkten georganiseerd worden. Harapan is daarom blij met de medewerking van de Albert Heijn in de Boterhoek Best. U kunt daar  vanaf 1 april het tegoed van uw statiegeld doneren aan het goede doel: gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië waarbij ook specilae aandacht is voor voldoende kansen op onderwijs. 

16 maart 2023

ACTIE VOOR NIEUWE MINIBUS WEESHUIS PANTI PIUS IX OP SUMATRA

 Panti Pius IX is een tehuis voor weeskinderen en kinderen uit arme gezinnen waarvan de familie niet in staat is ze te onderhouden. Er verblijven op dit moment 40 kinderen. De steun aan het weeshuis is een van de Harapan speerpunten.

Het centrum krijgt tot nu toe nagenoeg geen permanente bijdrage van organisaties en / of overheid. Ondanks toezeggingen van de overheid ontvangt Panti Pius lang niet voor alle kinderen steun en is dus voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties. De familie van de kinderen is meestal niet in staat om bij te dragen.

Door de directrice, zuster Vinsensia, is bij de stichting Harapan een verzoek tot ondersteuning in de kosten van de dringend noodzakelijke aanschaf van een nieuwe, grotere minibus ingediend. Deze is nodig omdat de huidige bus te klein is en de vele reparaties hoge kosten met zich meebrengen. De bus wordt o.a. gebruikt om de kinderen naar de diverse scholen en activiteiten in de buurt te kunnen brengen. Sommige scholen zijn meer dan 10 kilometer van Panti Pius en moeilijk of niet met de bus te bereiken.  De aanschafsprijs bedraagt         € 39.350,--  

Beschikbaar is op dit moment ( inruil oude bus, inbreng Panti Pius en acties Harapan)    € 23.350,--. Tekort € 16.000,-- . Harapan wil proberen nog dit jaar d.m.v. het benaderen van steunfondsen en eigen acties dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Ook u kunt steunen: donaties zijn welkom NL29RABO 01770 62 266 met vermelding : minibus.10 februari 2023

TOILETGEBOUWTJES OP FLORES:

In het bergdorp UMAUTA DOKAR op Flores worden 103 toiletgebouwtjes gebouwd om de hygiëne te verbeteren en daarmee gezondheid positief te beïnvloeden. De bouwmaterialen komen met een vrachtwagen en worden verder lopend naar de bouwplekken bij de huisjes gebracht. Dit is een project van de stichting Rupingh, wij steunden met een donatie voor 11 toiletgebouwtjes.


19 januari 2023

TOILETTEN voor desa Umauta-Dokar op Flores

Wij steunden met een eenmalige donatie van € 4.700,-- uit de opbrengsten van onze acties het project van de stichting Rupingh: 112 toiletten voor de desa Umauta-Dokar op Flores.


Stichting Rupingh
is opgericht in 1998, beoogt geen winst en heeft als missie: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking op het Indonesische eiland Flores.
Op 20 km afstand van de stad Maumere ligt desa Umauta-Dokar in een bergachtig gebied. Er wonen 1237 mensen in 243 gezinnen. De sanitaire voorzieningen van een groot aantal gezinnen is erbarmelijk. Bijna 50% van de gezinnen beschikt niet over een eigen toilet, deelt deze of maakt of maakt gebruik van een geïmproviseerd toilet. Soms gaat men naar het bos om te poepen. Dit leidt tot vervuiling en slechte hygiënische omstandigheden. Een toilet kost ± € 410,--
EEN PAK VOOR EEN ZAK : rijst voor armen op West-Timor

  Op West-Timor komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische omstandigheden slecht. Er is...