12 oktober 2021

SPECULAASACTIE in voorbereiding

Vorige week werden door Plus Erwin Kenter de bestelde pakken speculaas geleverd. Vanuit de opslag (met dank aan Pieter van den Broek) worden ze naar het werkatelier van EEHT / Cello in Best gebracht. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zij voorzien de pakken speculaas van de actie sticker. Hier worden ook de door bedrijven / instellingen bestelde pakken in cadeau zakjes gedaan.

vlnr. Matthijs en Theo, medewerkers van werkatelier EEHT brengen samen met Harapan voorzitter Jos van der Heijden weer een container met gestickerde speculaas terug naar de opslag

SPECIALE ACTIE: dit jaar verkopen we in samenwerking met het werkatelier EEHT cadeau tasjes met 1 pak speculaas en een doosje met speciale thee. * 1 pak speculaas kost € 2,-- , in een kleurrijk cadeau zakje (Sinterklaas of Kerst) € 2,25 . De cadeau tasjes kosten € 6,-- *

(klik op circulaire hieronder voor groter beeld)07 oktober 2021

20 jaar STICHTING HARAPAN, overzichtstentoonstelling tot 1 november

 Maandag werd door het bestuur de overzichtstentoonstelling    20 jaar Harapan, 20 jaar ontwikkelingswerk aan de basis ingericht in Cultuurspoor Best. De tentoonstelling geeft een goed overzicht van het ontstaan, doelstelling en werkwijze van onze stichting.18 september 2021

OVERZICHTSTENTOONSTELLING / SPECULAASACTIE

 **  Stichting Harapan bestaat 20 jaar, reden om een grote overzichtstentoonstelling te organiseren in Cultuurspoor Best van 5 oktober tot 1 november. (tijdens openingstijden Cultuurspoor)


** SPECULAASACTIE: ook dit jaar weer onze traditionele speculaasactie waarvan de opbrengst bestemd wordt voor de kindertehuizen van Yayasan Nativitas op Flores. U kunt nu al bestellen, € 2,-- per pak.29 augustus 2021

Albert Heijn Wilhelminadorp: statiegeldactie voor gehandicapte- en weeskinderen

 Wij zetten ons al 20 jaar in voor kansarmen in Indonesië. De steun aan het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX op Sumatra en het centrum Hidup Baru op West-Timor behoren tot de belangrijkste speerpunten.  Als gevolg van de corona pandemie is extra hulp heel hard nodig. Er is veel minder steun vanuit de directe omgeving, de kosten voor voeding, maar ook voor onderwijs zijn veel hoger dan normaal. De kinderen kunnen vanwege de lock-down niet naar school en er zijn extra materialen nodig.  Een belangrijke bron van inkomsten om de projecten te kunnen steunen zijn de statiegeldacties die in diverse supermarkten georganiseerd worden. Harapan is daarom blij met de medewerking van de Albert Heijn Wilhelminadorp. U kunt daar vanaf 1 september tot 1 oktober het tegoed van uw statiegeld doneren aan het goede doel: gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië. De opbrengst wordt volledig bestemd voor genoemde centra.
04 augustus 2021

EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen en slachtoffers overstroming op West-Timor

 


In april organiseerden wij in samenwerking met de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter in Best bovengenoemde actie. De opbrengst was € 1.000,-- Met dit geld hebben de zusters Franciscanessen van het centrum Hidup Baru weer een aantal mensen kunnen helpen met een zak rijst. Zeker in deze tijd met ook op West-Timor veel problemen als gevolg van de corona-pandemie was die hulp zeer welkom.

*** U kunt de rijstactie steunen: een zak rijst van 20 kg. kost € 15,--.. Uw bijdrage kunt u storten op NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. RIJSTACTIE.05 juli 2021

JAARREKENING 2020

** DOK accountants en adviseurs uit Helmond stelde geheel belangeloos het rapport inzake de jaarrekening 2020 samen. Dit rapport is inmiddels geplaatst op onze website onder jaarverslagen en geeft een goed inzicht waaraan de ontvangen donaties en opbrengsten acties (o.a. statiegeldacties) vorig jaar besteed zijn.

** Onder Steunen/ANBI en onder het ANBI logo het formulier publicatieplicht ANBI
** Wij bestaan dit jaar 20 jaar en willen daaraan in oktober in Cultuurspoor Best uitgebreid aandacht besteden.08 juni 2021

€ 5.000,-- STEUN VOOR REHABILITATIECENTRUM HIDUP BARU

 


Hidup Baru, is het rehabilitatiecentrum van de Zusters Franciscanessen op het arme Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven momenteel ca. 35 kinderen, waarvan velen dubbel gehandicapt zijn, alsmede kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog jaren therapie moeten krijgen. Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten. Er zijn op dit moment veel nieuwe patiëntjes die de komende tijd spalken en prothesen nodig hebben. Door uitgebreide therapie is het de zusters gelukt deze kinderen, die toen zij op het centrum binnenkwamen alleen maar konden liggen en soms zitten, hun eerste pasjes te laten zetten. Daarom moeten bij hun dringend spalken worden aangemeten en zijn er prothesen nodig.

Op West Timor worden deze spalken en protheses helaas niet gemaakt en moeten van elders komen. Momenteel komen ze van Sumatra, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Voor de jaren 2021 t/m 2023 is voor € 5.000,-- aan spalken en prothesen nodig. Mede door heel veel extra kosten vanwege de coronapandemie hebben de zusters hiervoor geen of weinig geld. Daarom werd een beroep gedaan op ons. Wij benaderden hiervoor enkele fondsen. Van een niet nader te noemen fonds werd al € 2.500,-- ontvangen, onlangs zegde de Johanna Donk de Grote stichting eveneens € 2.500,-- toe.

J
OHANNA DONK DE GROTE: Sinds 1991 bestemt deze stichting de opbrengsten van haar vermogen (ontstaan uit de verkoop van belangen van Johanna Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) voor diverse projecten. In navolging van haar gedachtegoed heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Men richt zich op de kerndoelen: het geven van bijdragen aan projecten die de leefomstandigheden verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede, het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden, het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen die projecten van sociaal-maatschappelijke en culturele aard uitvoeren.
SPECULAASACTIE in voorbereiding

Vorige week werden door Plus Erwin Kenter de bestelde pakken speculaas geleverd. Vanuit de opslag (met dank aan Pieter van den Broek) worden...