16 oktober 2020

VOORBEREIDINGEN VOOR 10e SPECULAASACTIE GESTART


Dit jaar al weer voor de 10e keer de speculaasactie voor de gehandicapten in de tehuizen van Yayasan Nativitas op Flores. Ook daar heeft het coronavirus toegeslagen. Er is heel veel hulp nodig.
Vandaag werden de eerste dozen speculaas afgeleverd bij het werkatelier EEHT (bij de molen) in Best. De pakken speculaas worden door de medewerkers/sters van het atelier voorzien van een kleurrijke sticker.

Bestellen van pakken speculaas (*€ 2,-- per pak) is nu al mogelijk: stharapan@hotmail.com / 06-1861890310 oktober 2020

SPONSORLOOP de NOTENBALK HARMELEN.

 

Donderdag 15 oktober sluiten de kinderen van basisschool de Notenbalk in Harmelen het project “Zorgen voor jezelf en de ander” op een sportieve manier, met oog voor de ander, af met een sponsorloop! Elke minibouw (1-2/ 3-4/ 5-6/7-8) krijgt een deel van de ochtend om rondjes te rennen om Sporthal De Kroon heen. Hulpouders en (gym)leerkrachten zorgen ervoor dat alle kinderen het juiste rondje blijven rennen en dat hun ronde kaart wordt afgetekend. Met de sponsorloop zamelen de kinderen geld in voor de Stichting Harapan. De Notenbalk steunt Harapan al vele jaren o.a met de verjaardagsactie voor schooluniformen. In 2018 steunde de school de Harapan acties voor slachtoffers van de aardbeving op Lombok. De opbrengst van de sponsorloop wordt bestemd voor fruitbomen in de moestuinen van : 1. rehabilitatiecentrum Hidup Baru. 2. Kleuterschool TK Assisi Pieter van der Voorn, naast Hidup Baru. 3) schooltje de PAUD Nicolaus Jaya in Besikama. De kinderen krijgen vaak maaltijden op school omdat zij thuis onvoldoende eten krijgen. Extra fruit daarbij is voor de kinderen heel belangrijk.

_______________________________________

Leden Rabobank regio Eindhoven, heeft u al gestemd (Rabo Clubsupport) op uw favoriete club of organisatie? Stem op HARAPAN voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.
21 september 2020

RABO CLUBSUPPORT

 Stem op stichting Harapan voor verbetering onderwijs voor gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië.12 september 2020

BORDUURMACHINES VOOR REHABILITATIECENTRUM HARAPAN JAYA


Voor de oudere patiënten op het centrum is beroepsonderwijs belangrijk om bij terugkeer in de eigen woonomgeving voor zichzelf te kunnen zorgen bijvoorbeeld als naaister of kleermaker. Op de naaiafdeling worden kleding en uniformen gemaakt voor zowel het centrum als voor externen. In Indonesië wordt veel geborduurd. Een borduurmachine is een absolute noodzaak om hiermee het werk te bespoedigen, op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op het gebied van naaien en borduren en om zo weinig mogelijk werk door derden te laten doen (kostenbesparend). Er waren 2 machines nodig en de zusters van het centrum hadden hiervoor onvoldoende geld. De totale kosten inclusief 2 elektrische scharen € 3.550,--. Van 2 anonieme fondsen werden donaties ontvangen voor een totaal bedrag van € 3.400,-- . Naaimachinehandelaar Joost van Rosendaal uit Best schonk eerder al 1 van de gevraagde elektrische scharen. Onlangs was zuster Clara in Medan (eerder kon niet vanwege corona) om een machine op te halen en kreeg daar 4 dagen instructies voor een optimaal gebruik. 

09 september 2020

RIJSTACTIE VOOR ARMEN OP WEST-TIMOR


In september 2019 was onze voorzitter Jos van der Heijden op West-Timor. Samen met Hidup Baru vrijwilliger Nico Eijkmans bracht hij toen bij een aantal arme / gehandicapte mensen zakken rijst. Dit was het begin van onze RIJSTACTIE. Nico zou in april weer naar West-Timor gaan, maar vanwege corona mocht dat niet. De Rijstactie gaat echter wel door. Op afstand wordt dit door Nico geregeld. Onlangs werden er weer zakken rijst beschikbaar gesteld. Die moeten nu vanwege corona voor zover mogelijk worden opgehaald op het centrum Hidup Baru. Als ze dat niet kunnen neemt zuster Yoan de rijst mee tijdens haar zg. veldwerk.

UW STEUN BLIJFT WELKOM: Een zak rijst van 20 kg. kost ± € 15,--. Uw donatie is welkom op NL29 RABO 0177 0622 66 met vermelding : rijstactie.


29 augustus 2020

YANDRO: Een succesverhaal van het veldwerk Zusters FCJM op het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West Timor.


In 2016 nodigden de militairen, die dichtbij Hidup Baru gelegerd zijn, Nico Eijkmans, vrijwilliger van het centrum, uit om samen met hen een afgelegen kampong te bezoeken. De medische afdeling van de militairen ging daar mensen uit de omgeving onderzoeken. Zo kwam hij in contact met Yandro. Hij had een tumor op zijn kaak. Later brachten Nico en de zusters een bezoek aan Yandro en zijn ouders en bespraken om hem mee te nemen naar een groter ziekenhuis in de hoofdstad van het eiland West Timor, Kupang. De arme familie was niet in staat om de voor hen hoge kosten te betalen. Toen de noodzakelijke papieren in orde waren werd hij uiteindelijk meegenomen naar K
upang (ca.8 uur rijden), waar hij werd onderzocht.

Na enkele moeilijke besprekingen, in eerste instantie wilde men Yandro niet in Kupang opereren, werd toch besloten dat te doen. Toen hij al enkele weken was opgenomen in het ziekenhuis trok de behandelende chirurg zich helaas onverwachts toch weer van deze operatie af. Moeder was al die tijd bij haar zoon in Kupang en de wat oudere vader moest voor de nog jongere kinderen van het gezin zorgen. Yandro en zijn moeder keerden zeer teleurgesteld naar huis. Zij wilden niet meer gaan voor een operatie. Daarna heeft de toenmalige directrice van Hidup Baru, Sr. Ludovika, zich ingespannen om de familie ervan te overtuigen dat een operatie beslist noodzakelijk was. De tumor in zijn kaak groeide erg hard.
De laatste Nederlandse Missiezuster van de Nederlandse Congregatie FCJM uit Aerdenhout, Zr. André, die in Jakarta een groot centrum heeft, heeft er toen voor gezorgd dat Yandro in Jakarta geholpen kon worden. Met dank aan de sponsoren.

24 augustus 2020

ACTIE NOODHULP VOOR KINDERTEHUIZEN FLORES.

  **Lionsclub Son en Breugel e.o doneert € 500,-- **

Problemen bij de 6 kindertehuizen/zorgcentra van Yayasan Nativitas op Flores. Er was en is veel geld nodig als gevolg van het corona virus. De stichting Nativitas Nederland uit Horst en de stichting Harapan ontvingen een noodkreet van de directie. Voor de periode tot eind september is € 25.000,-- nodig. De prijzen blijven erg hoog, de tehuizen hebben geen inkomsten meer, donaties uit de omgeving blijven uit. Ook wordt er geen voedsel meer gebracht door omwonenden. De salarissen voor medewerkers kunnen niet of moeilijk betaald worden.
Gelukkig hebben velen gevolg gegeven aan onze oproep onze actie voor noodhulp aan de Nativitas kindertehuizen op Flores ge steunen. Zo ook de Lionsclub Son / Breugel e.o. Die doneerde onlangs € 500,-- De teller staat nu op bijna € 20.000,--. HELPEN KAN MET EEN BIJDRAGE OP ;
NL 29 Rabo 0 1770 62 266 stichting Harapan o.v.v. : corona.


VOORBEREIDINGEN VOOR 10e SPECULAASACTIE GESTART

Dit jaar al weer voor de 10e keer de speculaasactie voor de gehandicapten in de tehuizen van Yayasan Nativitas op Flores. Ook daar heeft het...