05 juli 2021

JAARREKENING 2020

** DOK accountants en adviseurs uit Helmond stelde geheel belangeloos het rapport inzake de jaarrekening 2020 samen. Dit rapport is inmiddels geplaatst op onze website onder jaarverslagen en geeft een goed inzicht waaraan de ontvangen donaties en opbrengsten acties (o.a. statiegeldacties) vorig jaar besteed zijn.

** Onder Steunen/ANBI en onder het ANBI logo het formulier publicatieplicht ANBI
** Wij bestaan dit jaar 20 jaar en willen daaraan in oktober in Cultuurspoor Best uitgebreid aandacht besteden.08 juni 2021

€ 5.000,-- STEUN VOOR REHABILITATIECENTRUM HIDUP BARU

 


Hidup Baru, is het rehabilitatiecentrum van de Zusters Franciscanessen op het arme Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven momenteel ca. 35 kinderen, waarvan velen dubbel gehandicapt zijn, alsmede kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog jaren therapie moeten krijgen. Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten. Er zijn op dit moment veel nieuwe patiëntjes die de komende tijd spalken en prothesen nodig hebben. Door uitgebreide therapie is het de zusters gelukt deze kinderen, die toen zij op het centrum binnenkwamen alleen maar konden liggen en soms zitten, hun eerste pasjes te laten zetten. Daarom moeten bij hun dringend spalken worden aangemeten en zijn er prothesen nodig.

Op West Timor worden deze spalken en protheses helaas niet gemaakt en moeten van elders komen. Momenteel komen ze van Sumatra, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Voor de jaren 2021 t/m 2023 is voor € 5.000,-- aan spalken en prothesen nodig. Mede door heel veel extra kosten vanwege de coronapandemie hebben de zusters hiervoor geen of weinig geld. Daarom werd een beroep gedaan op ons. Wij benaderden hiervoor enkele fondsen. Van een niet nader te noemen fonds werd al € 2.500,-- ontvangen, onlangs zegde de Johanna Donk de Grote stichting eveneens € 2.500,-- toe.

J
OHANNA DONK DE GROTE: Sinds 1991 bestemt deze stichting de opbrengsten van haar vermogen (ontstaan uit de verkoop van belangen van Johanna Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) voor diverse projecten. In navolging van haar gedachtegoed heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Men richt zich op de kerndoelen: het geven van bijdragen aan projecten die de leefomstandigheden verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede, het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden, het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen die projecten van sociaal-maatschappelijke en culturele aard uitvoeren.
24 mei 2021

HULPVERLENING SLACHTOFFERS OVERSTROMING WEST-TIMOR


De tropische storm en de overstromingen zorgen voor veel schade op West-Timor. De zusters van het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru in Atambua brachten onlangs, geholpen door militairen uit de nabij gelegen kazerne, hulpgoederen naar o.a. Bolan. De bewoners daar hebben vooral veel schade aan hun oogst, velen hebben ook hun vee verloren. De hulpgoederen zijn betaald uit de opbrengst van de Harapan rijstactie. Deze actie werd zoals eerder gemeld onlangs afgesloten maar uw steun blijft welkom. NL29RABO 01770 62 266 met vermelding RIJSTACTIE.

21 mei 2021

RIJSTACTIE AFGESLOTEN, uw bijdrage voor slachtoffers overstroming blijft welkom


Onlangs organiseerden wij de rijstactie : EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen op West-Timor en dit jaar ook voor de slachtoffers van de tropische storm en overstromingen op dit arme Indonesische eiland. De actie werd georganiseerd in samenwerking met en geweldige steun van de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter uit Best. Op 17 mei werd de actie afgesloten met een fantastische opbrengst. Dankzij de verkoop van de pakken rijst in de supermarkten, maar vooral ook door de vele donaties is de opbrengst bijna € 3.000,-- De niet verkochte pakken rijst werden geschonken aan de Voedselbank Best e.o.UW HULP BLIJFT WELKOM: De voor de vele arme gezinnen zo belangrijke opbrengst van de maisoogst die op handen was, is door de tropische storm en de overstromingen totaal vernietigd. Mais is in dit gebied samen met rijst het belangrijkste voedsel. Ook veel huizen zijn volledig vernield of hebben veel schade opgelopen. Daarom willen wij de slachtoffers van de ramp blijven helpen. U kunt uw bijdrage storten op NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. rijstactie.21 april 2021

20 JAAR ONTWIKKELINGSWERK AAN DE BASIS


In april 2001 werd onze stichting opgericht. In Groeiend Best een uitgebreid artikel over het 20 jarig bestaan. https://www.groeiendbest.nl/reader/74547#p=16


Bestuur vlnr:
Kim van den Bosch, Hanneke Renders, Jos van der Heijden, Jose Meijer

09 april 2021

EEN PAK VOOR EEN ZAK, RIJST VOOR ARMEN EN SLACHTOFFERS TROPISCHE STORM.

Onze rijstactie is gestart, in de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best kunt u pakken rijst kopen voor € 1,50. De opbrengst wordt bestemd voor armen en voor slachtoffers van de tropische storm.

                                           (zie https://m.youtube.com/watch?v=IfLlJSeqEk8&feature=youtu.be ) Enkele dagen geleden trok de tropische storm Seroja over de Indonesische regio NTT. Op het eiland West Timor konden meerdere grote maar helaas niet diepe rivieren het kolkende modderwater niet meer verwerken en werden de omliggende kampongs en de maïsvelden overspoeld met modderige klei. Huizen of hutjes en het vee van de veelal arme bevolking in deze uithoek van Indonesië werden meegesleurd. Belangrijke bruggen werden zeer ernstig beschadigd. De modder van klei ligt soms een meter hoog in de huisjes/hutjes, waardoor vele bewoners moesten worden geëvacueerd en in scholen worden opgevangen. De voor vele arme gezinnen zo belangrijke opbrengst van de maisoogst die de komende weken op handen was, is totaal vernietigd. Mais is in dit gebied samen met rijst het belangrijkste voedsel. Mogelijk moeten vele huizen weer snel voorzien worden van een goed dak om het binnen droog te houden of er moet zelfs een geheel nieuw huisje/hutje gebouwd worden. 

Wij hopen dat u de getroffen mensen in deze regio, die momenteel in een uitzichtloze situatie verkeren, wilt helpen. 

Van onze contactpersoon in het gebied Besikama op West-Timor Martinus Klau ontvingen wij een vraag om de slachtoffers te helpen met o.a voedsel, rijst-fruit-groenten. Wij hebben meteen gezorgd voor een aantal zakken rijst. U kunt onze rijstactie voor armen en slachtoffers van de tropische storm ook steunen met een bijdrage (NL29RABO 0 1770 62 266) of met bijgaande QR code.

JAARREKENING 2020

** DOK accountants en adviseurs uit Helmond stelde geheel belangeloos het rapport inzake de jaarrekening 2020 samen. Dit rapport is inmiddel...