19 december 2007

Voldoende geld voor watervoorziening revalidatiecentrum Hidup Baru

€ 10.000,-- dankzij Handmelken - Kringloopwinkel en giften
Harapan startte enkele maanden geleden op vraag van de Stichting Harapan Jaya uit Indonesië met de actie Water door Melk voor een nog te realiseren revalidatiecentrum Hidup Baru (Nieuw Leven) in Atambua op West-Timor. De opbrengst van deze actie is nodig om in het centrum een goede watervoorziening te kunnen aanleggen.

Er zit voldoende water onder de grond, maar dat moet aangeboord worden, er moet een waterpomp komen en een watertank op een hoogte om het op te slaan en met natuurlijke druk te kunnen verspreiden naar alle uithoeken van het complex.

De kosten hiervan worden begroot op Rp. 115.000.000, ongeveer € 10.000,--

Harapan Jaya – Hidup Baru

Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar op Sumatra, opgericht in 1981 door zuster Jeanette van Paassen. Enkele malen per jaar voeren Nederlandse artsen operaties uit in Harapan Jaya. Zij offeren een deel van hun vakantie op om, zonder vergoeding, in enkele weken tijd veel nuttig werk te doen. De meest voorkomende indicaties zijn klompvoeten, polio, aandoeningen aan het bewegingsapparaat (dwarslaesie en amputatie), brandwonden (en als gevolg daarvan littekenverklevingen), O en X-benen en lipspleten.

In Atambua op West-Timor wordt een nieuw project gestart, Hidup Baru. In heel West-Timor is nog geen revalidatiecentrum, er is wel een klein ziekenhuisje, maar er zijn bijna geen Indonesische doktoren die daar willen werken. De bevolking is te arm om operaties te kunnen betalen.

Samenwerking met Handmelken - Kringloopwinkel Best

Om het gewenste bedrag bij elkaar te krijgen dienden wij een aanvraag in bij het bestuur van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken te Best. Deze Stichting keerde onlangs samen met de Stichting Kringloopwinkel Handmelken een bedrag van totaal € 64.000,-- uit aan tien projecten in de Derde Wereld. Een geweldig resultaat dankzij velen die de activiteiten van het Handmelken hebben gesteund of de Handmelk-Kringloopwinkel aan de Randweg in Best hebben bezocht.

Voor de watervoorziening op West-Timor ontving zuster Jeannette samen met onze voorzitter Jos van der Heijden, een cheque van € 8.000,--

Met behulp van een aantal particulieren en bedrijven was door ons € 2000,-- bij elkaar gebracht. Zuster Jeannette kan nu met in totaal € 10.000,-- naar West-Timor om de watervoorziening te laten aanleggen zodat met de verdere bouwwerkzaamheden begonnen kan worden.

vlnr: Ludy van der Burg voorzitter Harapan Jaya, Jos van der Heijden voorzitter Harapan

zuster Jeannette van Paassen en bestuurslid Peter van der Burg

Voor de bouwwerkzaamheden is nog steeds geld nodig.

Wilt u het revalidatiecentrum Hidup Baru financieel steunen dan kunt u een bijdrage over maken op RABObank Best-Oirschot 1770 62 266 o.v.v. West Timor

12 november 2007

Laatste nieuws van Harapan Jaya

actie Water door Melk: Het team van Harapan Jaya
tijdens het Nederlands Kampioenschap Handmelken in Best

Onze actie i.s.m. de Stichting Harapan Jaya voor de watervoorziening in het nog te bouwen revalidatiecentrum Hidup Baru op West-Timor loopt nog steeds.
Er is nog veel geld nodig
.


Op de website van Harapan Jaya het laatste nieuws over de operaties in het centrum Pemantang Siantar op Sumatra.

Vanaf 8 september tot 6 oktober 2007 zijn, op aanvraag van Harapan Jaya Indonesië, weer twee teams van plastische chirurgen vanuit Nederland vertrokken om in Pematang Siantar te gaan opereren. 155 patiënten zijn geholpen, waarvoor ongeveer 250 operaties nodig waren. Veel brandwond slachtoffers, die bewegingsbeperkingen ondervonden van litteken contracturen, werden behandeld. In Indonesië komen ook veel niet tijdig behandelde lip en verhemelte spleten voor die in Nederland bijna niet meer worden gezien. De resultaten van de operaties zijn fantastisch. De kinderen zullen na de operatie als volwaardig mens worden aangekeken.

Er waren bij de groep behandelde patiënten ook verschillende mensen uit het gebied dat getroffen werd door de tsunami van 2004. Vooral nabehandelingen van amputaties en niet goed geconsolideerde fracturen.
De doktoren , prof. W. Mulder, Tik Tan, N. Bouwmeester, A. Bissumbar, J. v. d. Meulen, H. Coert, A. Török en A. Lammers benutte hun vakantie om de mensen in Indonesië te helpen. Veel van de geopereerde patiënten werden in het revalidatie centrun Harapan Jaya opgenomen en nabehandeld. Complicaties deden zich niet voor.
In januari en februari 2008 gaan de specialisten Dr. G.Olijhoek, P. Rompa en R. Langemeijer, met zr. Jeannette voor de orthopedische sessie.
Wij hopen dat ook zij weer een succesvolle periode zullen hebben.
Graag willen wij hier eens benadrukken dat al deze artsen belangeloos gedurende 2 weken voor de Indonesische medemens hun kennis en kunde inzetten. Wij bedanken hen , namens de patiënten, hiervoor heel hartelijk.

U kunt uw bijdrage voor onze actie storten op 1770 62 266 o.v.v. West-Timor.

Zie ook onze eerdere berichten over deze actie

18 oktober 2007

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten behoren ook tot onze activiteiten. Onderstaand enkele voorbeelden waaraan wij onze medewerking hebben verleend.

Als gevolg van de aardbeving op Sumatra brandde de markt in Bukittinggi voor een groot gedeelte af. Ibu Eli moest daardoor een nieuwe plaats kopen op de markt. Harapan hielp haar daarbij.


Door de aardbeving op Sumatra verloor Herman uit Padang Panjang zijn baan. Dankzij Harapan kon hij een compressor kopen om een wasplaats voor bromfietsen en motors te beginnen.16 oktober 2007

Actie watervoorziening revalidatiecentrum West-Timor. Verslag aankoop grond

Brief van Zuster Jeannette

Zuster Jeannette van Paassen, 26 jaar geleden de oprichtster van Harapan Jaya was in september op West-Timor om daar de grond voor het nieuwe revalidatiecentrum te kopen. Onderstaand een gedeelte uit de brief die wij van haar ontvingen:


Om 2 uur kwamen we aan in Atambua, West-Timor en zuster Ignatia, die van opschieten houdt, had de mensen die iets met de grond te maken hadden al om 4 uur uitgenodigd om samen te gaan kijken. Gelukkig hadden de pastoor en Pak Benni wel een auto zodat we niet achter op een motorfiets er naar toe hoefde. De gekregen grond van de regering, bleek nadat hij was afgegraven, veel te veel hoogteverschil te hebben. 10 meter vanaf het begin van de weg tot onze grond eindigde. Die werd gelijk afgekeurd.

Op naar de volgende. Nog twee kilometer verder, berg op berg af, op een nu droge weg, maar als het regentijd is kom je met een gewone auto niet naar boven. Het uitzicht was prachtig, maar alleen aan een uitzicht heb je niet veel als je er niet kan komen….


De derde plaats die de mannen voorgewerkt hadden was een oude sawah, mooi vlak, dicht bij de kerk, maar 40.000 Rp per meter… dat is € 40,-- en veel te duur voor arme Franciscanessen !

De laatste plaats was naast de al 3 jaar geleden gekochte grond, vlak bij een Maria grot en geadviseerd door de Generale overste, die al eerder dit jaar daar geweest was. Daar was ruim een hectare grond die vol stond met Jati bomen. Dat zou een mooie optie zijn, maar deze eigenaar vroeg 500 miljoen rupiah bijna € 40.000,--
We zijn gewoon weg gegaan en Pak Benni zou het verder afhandelen, want als ze een lange neus, dat is een Europiaan zien is het gelijk 3 keer zo duur. Nu dat bleek na een paar dagen, ze hadden er goed over nagedacht en 150.000.000 Rp was ook goed, als wij alle onkosten aan papier, kantor agraria en notaris wilden betalen.


Die koop was snel besloten, de eigenaar zelf kon niet lezen of schrijven, nooit naar school geweest. Dus ondertekende hij de kwitantie met een duimafdruk, dat is hier nog steeds geldig. Het grote voordeel van deze grond is dat er een bron in is waar tot nu toe, het los grazende vee uit kon drinken, maar als je er een lange pijp in boort, heb je schoon water aldus de deskundigen. In Best wordt hiervoor door de stichting Harapan actie gevoerd, onder andere bij het handmelken : Water door melk. Het eerste wat er straks gedaan wordt is naar schoon water boren en een tank er boven zetten om daar het water in te pompen zodat je STROMEND water hebt, want dat is een groot probleem daar. De zusters bv. wonen in een huurhuis, waar wel twee heel eenvoudige badhokken zijn met kranen, alleen komt daar geen water uit. Twee uur per 24 uur komt er water uit een slangetje op de grond en vandaar worden alle emmers en teilen en vaten gevuld voor te baden, de was en afwas te doen, maar als er zo weinig water is dan doe je met twee bakjes water over je boddy al een aanslag op de voorraad. Dus heel zuinig met water, ook al is het daar erg warm, 33 graden in de schaduw en nog veel heter in de zon.

Hidup Baru

Maar de vooruitzichten zijn veel beter als dat de situatie nu is dus op naar de toekomst. Het nieuwe revalidatie centrum gaat Hidup Baru heten dat betekent :" Nieuw leven" Heel veel invalide mensen zeggen, we zijn opnieuw geboren nadat we mochten zijn wie en hoe we zijn, bv. na een lipspleet operatie, of een andere zwaardere afwijking die je nooit helemaal weg kunt werken, maar dat ze als MENS worden genoemd of erkent en dat ze zichzelf kunnen accepteren.

Gehandicapten genoeg, bij het eerste onderzoek spraken ze van 3000 geregistreerden. Maar dat blijkt veel te laag te zijn, 15.000 orang cacat of gehandicapten die op hulp wachten , of via een operatie of fysiotherapie of een vakopleiding, d.w.z. leren lezen en schrijven en rekenen en een vak leren. Want iemand die verlamd is, wordt zonder wonder nooit normaal lopend, maar je kan zijn benen vervangen door een rolstoel te geven, waardoor hij of zij toch mobiel zijn en een vak uit kunnen oefenen.

Zo begonnen we 26jaar geleden ook Harapan Jaya en nu komt op West-Timor het 4e revalidatie centrum van onze Congregatie, Nias en Jakarta kwamen achter Harapan Jaya aan.

Zuster Jeannette

p.s. U kunt onze actie voor de watervoorziening in het revalidatiecentrum nog steeds steunen!!!


Rabobank : 1770 62 266 o.v.v. West-Timor
09 oktober 2007

Veel belangstelling voor Harapan op Sociale Markt


Zondag 30 september werd rondom de Prinsenhof in Best de jaarlijkse Sociale Markt gehouden. Ook wij waren hier aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over onze doelstelling en activiteiten. Er was veel belangstelling voor de acties die wij tot op heden hebben gehouden voor Indonesië.


Bijzonder aandacht werd gevraagd voor de actie watervoorziening in een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Dit centrum wordt gebouwd door de Stichting Harapan Jaya waarmee wij nauwe contacten hebben. Bestuursleden van deze stichting waren aanwezig om bezoekers te informeren over doelstelling en werkwijze van het reeds bestaande revalidatiecentrum op Sumatra.


Door Nina en Amy Guci werden Indonesische sleutelhangers verkocht, de opbrengst hiervan (€ 70,--) komt ten goede aan onze adoptiekinderen op Sumatra.

Nederlands Kampioen handmelken in Harapan-team

Zaterdag 29 september vonden in Best de Nederlandse Kampioenschappen Handmelken plaats. De opbrengst van deze activiteit en van andere in dit weekend georganiseerde activiteiten, samen met de opbrengst van de Kringloopwinkel Handmelken wordt besteed aan 10 projecten in de Derde Wereld.
Een van de projecten is de watervoorziening van een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Wij hebben hiervoor een aanvraag ingediend voor € 10.000,-- . Dit op verzoek van de Stichting Harapan Jaya.
Onder het motto WATER door Melk werd er op 29 september door 21 teams gestreden om de Gemeentelijke ere-trofee. Vanuit Harapan deden o.a. mee ; Harapan Jaya, Harapan Best – Oirschot 1 en 2 en het team Indonesia.
Het Nederlands Kampioenschap werd behaald door het team van de Kringloopwinkel Handmelken.
Op de 7e plaats het team Harapan-2 , Harapan Jaya eindigde op de 16e plaats, team Indonesia op de 18e en Harapan-1 werd 19 e..Nederlands Kampioen meeste liters melk!!!

Marco Aberson van het 2e team Harapan Best-Oirschot kreeg maar liefst 4 liter melk uit de spenen in zijn emmer. Daardoor werd hij 1 e, Nederlands Kampioen. Marco, gefeliciteerd.

08 oktober 2007

Recyclingproject Rumah Teman Yogyakarta

In mei 2006 was er in en om Yogyakarta een grote aardbeving. Wij hebben toen een actie op touw gezet om geld bij elkaar te krijgen voor eerste noodhulpverlening. We deden dit samen met de hulpverleningsorganisatie Rumah Teman. Later hebben we geld bij elkaar gebracht voor het bouwen van bamboe-huisjes en bamboe-scholen. (meer hierover vindt u elders op onze weblog en in het archief op de website).


Een van de laatste activiteiten van de hulpverleningsorganisatie was het bouwen van een permanente school. Rumah Teman betaalde hiervoor in eerste instantie uit eigen middelen € 1000,--. Dankzij een gift van de Rabobank voor de nieuwe school kon dit bedrag aan een nieuw project worden besteed; het recyclingproject.


Er zijn op dit moment al 50 bedrijven / huishoudens die hun afval verzamelen. Ze krijgen van Rumah Teman een afvalbak. Er is een stuk land gehuurd waarop een bamboe-werkplaats gebouwd wordt. Er werken nu 6 mensen in het project. Het afval wordt opgehaald, gesorteerd, gewassen en gedroogd en daarna verkocht aan fabrieken die dit hergebruiken. Er is een soort plastic dat veelzijdig gebruikt wordt voor bakolie, wasmiddel etc. Dat kan niet verwerkt of verkocht worden. Dit wordt verzameld om tassen van te maken. Deze tassen worden in Nederland verkocht en de opbrengst is voor het project.
17 september 2007

Harapan op Sociale Markt Best zondag 30 september

Zondag 30 september wordt rondom de Prinsenhof in Best de jaarlijkse sociale markt gehouden. Ook wij zullen hier aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over onze doelstelling en activiteiten.
Bijzonder aandacht zal worden gevraagd voor de actie watervoorziening in een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Dit centrum wordt gebouwd door de Stichting Harapan Jaya waarmee wij nauwe contacten hebben. Er is ook informatie over deze Stichting aanwezig.
Er worden sleutelhangers verkocht, de opbrengst hiervan komt ten goede aan de adoptiekinderen op Sumatra. Er is ook de mogelijkheid om donateur te worden.
De sociale markt is van 12.00 - 17.00 uur.

Tekenwedstrijd Sociale Markt 2007 (sluitingsdatum 1 november 2007)

Kinderen tot 12 jaar kunnen op de stand van Stichting Harapan tijdens de Sociale Markt een tekening komen halen om in te kleuren.
De tekeningen staan ook HIER ter download .
Ze mogen ook zelf een tekening maken over een van de onderwerpen op de website van Harapan.
Deze mogen ze als ze klaar zijn op de sociale markt komen inleveren. (niet vergeten naam-adres-leeftijd in te vullen).
Ook kunnen ze VOOR 1 november in de bus worden gedaan op het adres wat op de tekening aangegeven staat.
Er zijn enkele leuke prijzen te winnen !

Tekenwedstrijd Sociale Markt 30 september 2007

(sluitingsdatum 1 november 2007)

Kinderen tot 12 jaar kunnen op de stand van Stichting Harapan tijdens de Sociale Markt een tekening komen halen om in te kleuren.
De tekeningen staan ook HIER ter download .
Ze mogen ook zelf een tekening maken over een van de onderwerpen op de website van Harapan.
Deze mogen ze als ze klaar zijn op de sociale markt komen inleveren. (niet vergeten naam-adres-leeftijd in te vullen).
Ook kunnen ze VOOR 1 november in de bus worden gedaan op het adres wat op de tekening aangegeven staat.
Er zijn enkele leuke prijzen te winnen !

Klik hier voor meer info over de Sociale markt op 30 september 2007

29 juni 2007

Actie voor revalidatiecentrum West-Timor i.s.m. Handmelken Best

Water door melk voor revalidatiecentrum West Timor


De Stichting Harapan heeft nauwe contacten met de Stichting Harapan Jaya (Hoop die overwint) in Indonesie.

Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar op Sumatra, opgericht in 1981 door zuster Jeanette van Paassen. Vanaf de oprichting zijn er circa 3500 lichamelijk gehandicapten gerevalideerd.


Enkele malen per jaar voeren Nederlandse artsen operaties uit in Harapan Jaya. Zij offeren een deel van hun vakantie op om, zonder vergoeding, in enkele weken tijd veel nuttig werk te doen. De meest voorkomende indicaties zijn klompvoeten, polio, aandoeningen aan het bewegingsapparaat (dwarslaesie en amputatie), brandwonden (en als gevolg daarvan littekenverklevingen), O en X-benen en lipspleten.


Project Hidup Baru West-Timor

In Atambua op West-Timor wordt een nieuw project gestart. Er zijn daar meer dan 3000 getelde fysiek gehandicapte kinderen. In heel West-Timor is nog geen revalidatiecentrum, er is wel een klein ziekenhuisje in Atambua, maar er zijn bijna geen Indonesische doktoren die daar willen werken. De bevolking is te arm om operaties te kunnen betalen.

Door Harapan Jaya is de nieuwe stichting Hidup Baru (= Nieuw leven) opgericht die het revalidatiecentrum zal gaan bouwen. Grond is er al, plannen zijn ontwikkeld.


Hulpactie i.s.m. Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken

Voordat in Atambua een en andere gerealiseerd kan worden heeft men water nodig. Er zou voldoende water onder de grond zitten, maar dat moet aangeboord worden, er moet een waterpomp komen en een watertank op een hoogte om het op te slaan en met natuurlijke druk te kunnen verspreiden naar alle uithoeken van het complex.

De kosten hiervan worden begroot op Rp. 115.000.000, ongeveer € 10.000,--.

de bron is gevonden, als het geld er is kan het werk beginnen


Daarom werd door de Stichting Harapan een aanvraag ingediend bij het bestuur van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken te Best. Die besloot onlangs dat de actie Water door Melk in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de activiteiten die plaatsvinden in het weekend van 28-29-30 september en van de Kringloopwinkel aan de Randweg. In totaal werden 10 projecten geselecteerd.


Wij hopen dat de opbrengsten dit jaar weer zodanig zijn dat vanuit Best e.o. op West-Timor het revalidatiecentrum mede gerealiseerd kan worden.


Steunt u daarom de activiteiten van het Handmelken in het laatste weekend van september en gedurende het gehele jaar in hun Kringloopwinkel.


Wilt u het revalidatiecentrum Hidup Baru financieel steunen dan kunt u een bijdrage over maken op RABObank Best-Oirschot 1770 62 266 o.v.v. West Timor


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden

04 juni 2007

De nieuwe werkplaats in Waipare - Flores

Bericht van Stichting Nativitas.
Begin 2007 is begonnen met de bouw van de nieuwe werkplaats in Waipare.

1e steenlegging

Het Citaverde- college uit Horst heeft in 2005 en in 2006 actie gevoerd voor de bouw van een nieuwe timmerwerkplaats. De bedoeling van de werkplaats is enerzijds voor de opleiding te zorgen van gehandicapte jonge mannen tot vakmensen en anderzijds voor de fabricage van houtwerk voor eigen gebruik en voor levering aan derden, zoals deuren, ramen en kozijnen en meubilair. Het totale project kost bijna € 80.000.
in augustus is de werkplaats klaar

De inrichting van de werkplaats is voor rekening van de Stichting Harapan uit Best. Deze stichting zorgde m.m.v. de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken voor de middelen om de nodige houtbewerkingmachines te kunnen aanschaffen (€ 10.000). Over enkele weken zullen de machines in de werkplaats worden opgesteld.


de bouw verloopt voorspoedig

Alvorens te kunnen beginnen met het leggen van de fundering moesten de boze geesten verjaagd worden.Eerst moest een varken geslacht worden.Hiervoor kwam de doekoendie met het bloed van een ter plaatse geslacht varken het terrein "koud" maakte. Pas toen deze ceremonie achter de rug was kon er veilig gewerkt worden. Echter niet lang want in het begin van de bouwperiode begon het hevig te regenen. Maar in april en mei kon er flink doorgewerkt worden en het ziet er nu naar uit dat de werkplaats in augustus helemaal klaar zal zijn.


Het benodigde houtwerk is nog op de oude locatie vervaardigd echter met de nieuwe machines. Helaas bleek echter dat niet alle benodigde machines in de begroting opgenomen waren. Er was geen machine om de beitels en de zagen te slijpen. Gelukkig was er nog enige reserve en kon in mei een nabestelling gedaan worden. De slijpmachine is inmiddels al aangekomen (uit Surabaya) en doet zijn werk.

(zie ook : www.kinderenvanflores.nl)

de oude werkplaats

13 mei 2007

Update Website & Actueel nieuws

De Website van Harapan is ge-update.
Svp kijk naar "Over Harapan".
Het archief mbt activiteiten die zijn gedaan voor Nias zal op een later tijdstip ook bijgewerkt worden.


Actuele Informatie die automatisch wordt bezorgd bij verandering in de stand van zaken/updates van de website

Klik hier !


Of bezoek de Website van Stichting Harapan en vul je emailadres in de ActueelNieuws-Tekstbox ! (via Harapan Weblog).

PS: Uitgebreide uitleg:
Na het invullen en bevestigen van het emailadres opent een nieuw scherm waarin je een aantal letters moet opgeven/bevestigen (wijst zich vanzelf).
Hierna ontvang je een email van “donotreply@emailenfuego.com"
of van "confirmations@emailenfuego.net" die je moet bevestigen. Je abonnement op Actueel Harapan Nieuws is hierna een feit !

12 mei 2007

Steun voor Weeskinderen in PangandaranTsunami Java 17 juli 2006Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Java veroorzaakte op 17 juli 2006 een tsunami. Pangandaran, een bekende badplaats, werd verrast door een twee meter hoge vloedgolf. De huizen, hotels en restaurants langs het strand werden verwoest. Ook een aantal vissersdorpjes werd zwaar getroffen. Er waren meer dan 500 doden te betreuren en zeker 50.00 mensen werden dakloos als gevolg van de tsunami.

Weeskinderen

Een groot aantal kinderen verloren hun beide ouders. De locale hulporganisatie PPLP. (opvoedingscentrum) zet zich met name in voor deze weeskinderen. Voor een gedeelte van de activiteitenkosten krijgt men geld vanuit " Die Brücke" uit Jakarta. Hiervan kunnen het schoolgeld, schooluniformen en andere zaken die men voor school nodig heeft worden betaald. Ook is er geld voor eten en vervoerskosten. Een maandelijkse gezondheidscontrole wordt door een plaatselijke arts en tandarts gratis aangeboden. Er is nog geld nodig voor de medische verzorging bij ziekte, medicijnen , lesmaterialen e.d. De meeste weeskinderen hebben bij familie onderdak gevonden. Uit ervaring is echter gebleken dat deze de getraumatiseerde kinderen dikwijls onvoldoende zorg kan bieden. Daarom is door PPLP. een speciaal programma opgezet, enerzijds om de kinderen bij te staan en anderzijds om iets nuttigs voor zichzelf en de gemeenschap te leren. Binnen dit programma was een investering van € 500,- nodig voor gereedschappen en materialen. De Stichting Harapan heeft dit bedrag onlangs overgemaakt zodat de hulporganisatie de benodigde materialen op korte termijn kan aanschaffen.


Mocht u het project Weeskinderen Pangandaran willen steunen, dan kan dat door uw bijdrage te storten op Rabobank 1770 62266. o.v.v. Pangandaran(uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek)


Wilt u nadere informatie over andere projecten van de Stichting Harapan, (o.a. Kinderen voor Flores, revalidatiecentrum op West Timor) neem dan contact op met een van de bestuursleden:


Jos van der Heijden 373779


Joz Bruggeman 396283


Hanneke Renders 575195

19 april 2007

Rabobank Foundation: € 1.000,-- voor kleuterschool Java


Extra steun voor aardbevingsgebied Java zeer welkom


Eind mei 2006 werd het gebied in / om Yogyakarta getroffen door een zware aardbeving. 6000 doden, 600.000 daklozen als gevolg van de aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter, welke de Javaanse stad Yogyakarta in Indonesië op z´n grondvesten deed trillen en zorgde voor veel leed.

Stichting Harapan uit Best / Oirschot heeft zich van begin af aan ingezet voor de slachtoffers van deze ramp. De opbrengst van de acties bedraagt op dit moment ruim € 8100,--

Er waren ook veel scholen vernield. Door de hulporganisatie Rumah Teman uit Yogyakarta werd daarom in oktober aan de Stichting Harapan gevraagd een speciale actie te willen opzetten voor het bouwen van een tijdelijke bamboe-kleuterschool in Wirosabon voor 50 kinderen tussen de 4 en 6 jaar. De school was gedeeltelijk ingestort en voor de rest zwaar beschadigd.

De kinderen hadden les onder een stuk zeil.

Voor dat het geld goed en wel bij elkaar was had de school zelf een financiële compensatie van de regering ontvangen en werd besloten meteen aan het opbouwen van de school te beginnen. Dit ondanks het feit dat deze compensatie van de overheid lang niet voldoende was om de hele school op te bouwen.


Daarmee werd het idee van de bamboe-school gewijzigd in het renoveren / uitbreiden van de beschadigde school. Er was nog € 3163,-- tekort. Hiervan is door de Stichting Harapan, mede dankzij het ROC Eindhoven, € 2250,-- bij elkaar gebracht. Het resterende tekort is door Rumha Teman voorgeschoten.

De gerenoveerde kleuterschool.

Rabobank Foundation

Er werd ook een beroep gedaan op de Rabobank Best-Oirschot-de Beerzen. Het verzoek om sponsoring werd voorgelegd aan de landelijke Rabobank foundation. Onlangs ontving Harapan het bericht dat € 1.000,-- beschikbaar gesteld zal worden. Samen met het al beschikbare geld (€ 2.250,--) kan nu alles betaald worden en Rumah Teman kan het voorgeschoten bedrag een andere, zeer noodzakelijke, bestemming geven.

Activiteiten Harapan


De Stichting Harapan richt zich de komende tijd op de volgende projecten:

* 20 weeskinderen a.g.v. de tsunami bij Pangandaran op Java juli 2006

* adoptie en gezinsondersteuning

* kansarme kinderen op Flores i.s.m. de Stichting Nativitas

* slachtoffers aardbeving op Sumatra maart 2007

* het bouwen van een revalidatiecentrum op West-Timor voor kinderen met lipspleten, brandwonden, polio, X en O benen i.s.m de Stichting Harapan Jaya.

(Meer informatie over de activiteiten in 2006 vindt u hier )


Mocht u de Stichting Harapan willen steunen, dan kan dat door uw bijdrage te storten op Rabobank 1770 62266. o.v.v. het betreffende project.(uw giften komen in aanmerking voor belastingaftrek)


Wilt u nadere informatie over de diverse projecten, neem dan contact op met een van de bestuursleden:

Jos van der Heijden 373779, Joz Bruggeman 396283, Hanneke Renders 575195

26 maart 2007

Jaarverslag 2006

Voorwoord


Vanuit onze doelstelling , Ontwikkelingswerk aan de basis door het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië, hebben wij ook in 2006 weer mede dankzij vele gulle gevers, een positieve bijdrage kunnen leveren
aan het welzijn van een aantal inwoners van dit mooie land. Een land met helaas grote verschillen tussen arm en rijk, met veel (natuur)rampen en grote politieke- en godsdienstige tegenstellingen.
In dit verslag een beknopt overzicht van onze activiteiten. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze website http://harapan.dse.nl

Wij hopen ook
in 2007 weer een beroep te kunnen doen op iedereen die Harapan, maar vooral de mensen in Indonesië, een warm hart toedraagt.

Jos van der Heijden, voorzitter


Bestuur – organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen, er is 1 vacature.


  • voorzitter Jos van der Heijden, Best
  • secretaris Joz Bruggeman, Best
  • penningmeester Hanneke Renders, Oirschot
  • vacature We willen de vacature graag z.s.m. invullen, bij voorkeur met iemand uit Oirschot, die enige ervaring heeft op het gebied van publiciteit en websitebeheer.

    Het bestuur vergaderde 5 x. Voor lopende zaken of zaken die op korte termijn moesten worden afgehandeld werd in toenemende mate gebruik gemaakt van e-mail contact.

    Na de aardbeving werd op Java met hulp
    van Harapan deze Bamboeschool gebouwd.

    Website:
    Graag hebben wij gebruik gemaakt van het aanbod van Ger Bruggeman om voor ons een website te maken. (http://harapan.dse.nl). Wij proberen u hierdoor zo goed mogelijk te informeren. Uw suggesties m.b.t. de inhoud zijn welkom.

    Financiën:
    -door Kantoor Harry Nijssen BV. uit Best werd geheel belangeloos de jaarrekening 2005 opgesteld.
    -van de belastingdienst ontvingen wij de beslissing dat in het kader van de successiewet Harapan als instelling in aanmerking komt zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, onderdeel 3 en artikel 33, lid 1, onderdeel 4 van de successiewet. Giften aan onze Stichting komen in aanmerking voor belastingaftrek.
    - donateurs :voor minimaal € 5,-- per maand kan men als donateur onze activiteiten steunen. Ondersteuning is ook mogelijk door een incidentele gift.In 2007 willen wij een nieuwe actie voor het werven van donateurs houden. Misschien kunt u familie, vrienden, kennissen informeren over Harapan en vragen of ze donateur willen worden of een incidentele bijdrage willen schenken.

    Publiciteit:
    Regelmatig publiceerden wij over onze activiteiten in de plaatselijke en regionale dag / weekbladen. Zonder de redacties van andere weekbladen tekort te willen doen is een speciaal woord van dank aan Groeiend Best op z'n plaats. Alle door ons aangeleverde teksten met foto's werden, meestal op een prominente plaats, opgenomen.
    De medewerking van Omroep Best mag zeker niet onvermeld blijven. Regelmatig werden wij uitgenodigd om over onze activiteiten te komen vertellen. Ook de Kabelkrant van Omroep Best besteedde veel aandacht aan Harapan.

    Sociale markt:
    Tijdens de jaarlijkse sociale markt presenteerden wij ons samen met de Stichting Nativitas aan de vele bezoekers. Onze kraam was ingericht met informatie over doelstelling en werkwijze van Harapan en met foto's van de acties : Help Nias Nu, Bamboeproject aardbeving Java, Inrichting werkplaats Flores. Door enkele kinderen in Indonesische kleding werden sleutelhangers verkocht voor de adoptiekindeen op Sumatra.
    De Stichting Nativitas gaf in de 2e kraam informatie over de activiteiten van Mama Belgie op Flores. De kramen stonden in het Derde Wereldstraatje van Best-Ontwikkelings Werk. (BOW)

    Koninklijke onderscheiding :
    Bij zijn afscheid als directeur van de Stichting Mobest ontving onze voorzitter Jos van der Heijden een Koninklijke onderscheiding. Hij kreeg deze o.a. voor zijn werkzaamheden t.b.v. de Stichting Harapan. Een van onze bestuursleden was actief betrokken bij de aanvraag voor deze onderscheiding.

    Activiteiten

    Adoptie -gezinsondersteuning
    Er werden 7 kinderen / gezinnen geadopteerd. Om een kind te adopteren betaalt men minimaal € 15,-- per maand. Het geld wordt per kwartaal rechtstreeks naar Indonesië overgemaakt en door onze contactpersoon bij het betreffende gezin gebracht.

Wij ontvingen enkele incidentele giften voor ondersteuning aan gezinnen in Bukittinggi en Malang.
De Rabobank heeft toegezegd ook voor 2006 de kosten van de transacties aan ons terug te betalen.

Verkoop sleutelhangers voor adoptiekinderen

Stichting Harapan Jaya
Deze Stichting heeft een revalidatiecentrum in Pematang Siantar in de buurt van Medan. Hier worden
jaarlijks veel patiënten, vooral kinderen, door Nederlandse artsen (belangeloos) geopereerd aan allerlei afwijkingen zoals: polio en klompvoeten. Ook worden lipspleten, brandwonden en dwarslaesies behandeld. Men krijgt nagenoeg kosteloos, ongeacht geloofsovertuiging of etnische afkomst, de noodzakelijke medische hulp.
Na overleg met Zuster van Paassen de oprichtster van Harapan Jaya hebben wij aangeboden in Bukittinggi
een contactpersoon voor verwijzing van patiënten te zoeken. In 2006 is dit nog niet geregeld. In 2007 zullen nadere afspraken met Harapan Jaya gemaakt worden. Er zijn hierover inmiddels contacten met Zuster van Paassen. Twee mensen uit Bukittinggi zijn bereid gevonden extra aandacht te willen besteden aan het doorverwijzen van kinderen die evt. in aanmerking zouden kunnen komen voor een operatie , naar een "medisch"geschoolde contactpersoon. Zuster van Paassen zal begin 2007 in Bukittinggi proberen via een polikliniek en / of een klooster een contactpersoon te vinden.
Er zijn ver gevorderde plannen van Harapan Jaya om op West Timor ook een revalidatiecentrum te stichten. I
n 2007 zullen de plannen uitgevoerd worden. Wij hebben toegezegd te willen proberen hiervoor extra geld via onze Stichting te verwerven.

Kansarme kinderen op Flores
Begin 2006 kwam Stichting Harapan - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (www.kinderenvanflores.nl) zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende
projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan/Nativitas
Harapan stimuleerde het deelnemen aan het handmelken voor ploegen op zaterdagavond. Maar liefst 11 ploegen bestaande uit familieleden, vrienden, kennissen, gildebroeders werden opgetrommeld. Nativitas uit Horst kwam met 2 ploegen.
Op 7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld w
as bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kringloopwinkel. Uit handen van de voorzitter Jan van Beerendonk ontving Harapan een cheque van € 10.000,-- Hiervan zijn machines t.b.v. de nieuw te bouwen werkplaats gekocht zoals een cirkelzaag, een vlakbank, 2 schaafmachines, een holle beitelfrees en een lintzaag. Dit was voor een totaalbedrag van € 9400,--.

Het transport van Surabaya naar Maumere kostte nog € 2000,--. De machines kunnen nu al gebruikt worden voor het vervaardigen van materialen t.b.v. de nieuwe werkplaats. Naar verwachting zal deze eind 2007 in gebruik genomen worden. De Stichting Harapan heeft het project inrichting werkplaats Flores afgesloten, maar blijft zich inzetten voor hulp aan het vele goede werk dat op Flores o.a. door Mama België gedaan wordt.

€ 10.000,-- uit Best voor de Kinderen van Flores
Aardbeving Java- Yogyakarta
Eind mei 2006 werd het gebied in / om Yogyakarta getroffen door een zware aardbeving.
6000 doden, 600.000 daklozen als gevolg van de aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van
Richter, welke de Javaanse stad Yogyakarta in Indonesië op z´n grondvesten deed trillen en zorgde voor veel leed.
Nog steeds is er de brommende en vuurspugende vulkaan Merapi op de achtergrond terwijl de Javanen die alles kwijt zijn geraakt, zo goed als het kan, hun leven weer voorzichtig aan oppakken. En dat valt niet mee, veel mensen wonen nog in schamele tenten of onder een zeil.
Stichting Harapan heeft zich i.s.m. de plaatselijke
hulporganisatie Ruman Teman ingezet voor de slachtoffers van deze ramp. De opbrengst van de Harapan acties bedroeg eind 2006 ruim € 6500,-- Van dit geld werden voedselpakketten uitgedeeld, waterputten aangelegd en werd aanvullende medische hulp verleend aan o.a slachtoffers met botbreuken, die nog niet of nog niet voldoende behandeld zijn. Verder zijn er in het kader van het BAMBOE-Project 18 bamboe-huisjes , 1 kleuter- en 1 basisschool betaald door Harapan .


Een van Harapan-bamboehuisjes

Tijdelijke huisvesting na de aardbeving
Diversen
-een student aan de universiteit van Padang wordt mede via onze Stichting financieel gesteund. Deze student regelt voor ons de betalingen van de adoptiegelden en andere geoormerkte giften in Bukittinggi en Padang Panjang.


-tijdens de kerstbrunch van het ROC Eindhoven werd gecollecteerd voor de hulp aan Java onder het motto van : Een school voor een school. Wij presenteerden ons daar d.mv. een kleine tentoonstelling over Harapan en de verschillende activiteiten.


-in de "jong en oud- viering" in de protestantse kerk in Best was het thema op 5 nov. 2006: "Wat bezielt mij?"
Namens Harapan vertelde Jos van der Heijden hoe hij samen met anderen zich inzet voor de medemens die in de knel zit; het geloof in het grote gebod "Gij zult de Heer uw God liefhebben boven alles en uw naaste als u zelf". De binding met Indonesië speelt een grote rol. Hij informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de Stichting Harapan.

-in juli werd Pangandaran op Java getroffen door een tsunami. We hebben contacten met enkele mensen ter plaatse over eventuele hulpverlening . Mogelijk dat in 2007 een project ondersteuning weeskinderen van start zal gaan.

Na de tsunami juli 2006 een opvangkamp in

Pangandaran.


13 maart 2007

Rumah Teman rondt hulp aan slachtoffers aardbeving af

Meteen na de aardbeving op Java eind mei 2006 begon Rumah Teman met de hulpverlening. In eerste instantie directe noodhulp (voedsel en medische hulp) later het Bamboe-project. ( 251 huizen en 3 scholen). De Stichting Harapan heeft een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van Rumah Teman.

In totaal werd ruim € 8000,-- door ons, dankzij vele sponsors, bij elkaar gebracht. Onlangs deelde Nicole Verdier van de hulporganisatie mij in een telefoongesprek mee dat hun hulp aan de slachtoffers op korte termijn afgerond zal worden. In onderstaande brief wordt e.e.a. nader toegelicht.

Dit betekent dat wij ook zullen stoppen met acties voor het Bamboeproject.

Mogelijk dat wij in de toekomst nog iets kunnen betekenen voor de in de brief genoemde activiteiten van Rumah Teman


Groet

Jos van der Heijden

voorzitter Harapan.

-------------------------------------------------------

Hulporganisatie Rumah Teman

08-03-2007, Yogyakarta

Beste familie en vrienden,


Bij deze wil ik jullie op de hoogte stellen van de situatie in Yogyakarta, na de aardbeving mei 2006.

9 maanden lang zijn hulporganisaties, dus ook Rumah Teman, bezig geweest om alles op te bouwen.

Op alle vlakken is uiteindelijk hulp gekomen. In december is de regering over de brug gekomen met financiële steun die al eerder beloofd was. Dit was duidelijk te zien omdat de mensen massaal permanente huizen begonnen te bouwen.

Meestal niet volgens de richtlijnen van een aardbevingveilig huis! Dit komt ook omdat de financiële steun niet afdoende is. Gemiddeld hebben de mensen 15.000.000 rp (1.300 euro) ontvangen indien hun huis volledig verwoest was. Wij hebben daar waar nodig extra steun gegeven voor het om een veilig huis te bouwen ofwel om een compleet huis te bouwen.

Natuurlijk blijven in zo’n situatie altijd mensen ongezien en daar zijn wij ons op blijven richten. Dus hebben we ook steun gegeven aan mensen die geen regeringsgeld hebben ontvangen.


Inmiddels heeft Rumah Teman besloten om de hulp aan de slachtoffers van de aardbeving af te ronden. Dit, omdat we zien dat er geen acute hulp meer nodig en omdat we alle financiële middelen gebruikt hebben. Middelen die jullie zo ruimhartig ter beschikking stelden. Daarnaast wordt het voor een aantal leden van Rumah Teman tijd om zich weer helemaal op andere activiteiten te richten.

Anouk Wilke is op dit moment in Nederland om haar studie af te ronden.

Abbot Husin Halim heeft besloten om een tweede fase in te gaan met Rumah Teman, hierin wil hij zich gaan richten op milieuprojecten. Zoals het schoonmaken van de vervuilde rivieren in Yogya en projecten rondom drinkwatervoorzieningen.

Lotus de Klein en ondergetekende zullen, net als de afgelopen jaren, hulp blijven bieden aan kinderen die onderwijs of medische hulp nodig hebben. Hulp op microniveau, maar wel met impact.

Mocht u geïnteresseerd zijn om deze projecten steunen dan zijn uw giften altijd welkom.


Met vriendelijke groeten,

Namens het hele team van Rumah Teman,

Nicole Verdier

23 februari 2007

Permanente School ipv Bamboe

Budi Utami is een kleuterschool aan de rand van de stad Yogyakarta, in het
dorpje Panggungharjo op Java. Op 27 mei 2006 werd dit schooltje evenals vele andere scholen zwaar getroffen door de aardbeving. De ruim 40 leerlingen van deze school hebben gedurende 6 maanden les gehad in tenten op het schoolpleintje. Door de warmte en geluidsoverlast, veroorzaakt door de opbouwwerkzaamheden in de buurt, konden de kinderen zich slecht concentreren.
De hulporganisatie Rumah Teman en Stichting Harapan uit Best / Oirschot startten met het Bamboe-project, (bamboe-huisjes en scholen waaronder een school in Panggungharjo.) Nog voordat er voldoende geld bij elkaar was had de school zelf een financiële compensatie van de Indonesische regering ontvangen en besloten zij meteen aan de bouw van een permanente school te
beginnen. Dit ondanks het feit dat de financiële compensatie van de overheid niet voldoende was om de hele school op te bouwen.

Daarmee was het idee van de bamboe-school Budi Utami van tafel.
Samen met Bapak Agus de coördinator van de school is toen besloten dat Rumah Teman en Harapan een deel van de bouw van de permanente school zouden betalen. De school heeft de potentie om groter te groeien.
Verder willen ze in de toekomst een opvang mogelijkheid voor baby's opzetten. Dit is erg vooruitstrevend want dat betekent dat moeders kunnen gaan werken en dat is op Java nog niet zo vanzelfsprekend. Deze ontwikkelingen zullen leiden naar een betere economische situatie van
deze kampong. Kinderen kunnen dichtbij huis geschoold worden in een veilige omgeving en moeders hebben meer ruimte om te werken en zo ook een bijdrage te leveren aan het maandelijkse gezinsinkomen Op deze manier draagt onze hulp niet alleen bij aan de opbouw en groei van de school maar ook aan de ontwikkeling van de kampong.
Voor nadere informatie over deze en andere acties van de Stichting Harapan bekijkt u onze website of kunt u contact opnemen via email.

12 februari 2007

Actie voor kansarme kinderen op Flores

Begin 2006 kwam Stichting Harapan uit Best / Oirschot - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (zie www.kinderenvanflores.nl) zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.

Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan / Nativitas.

Machines t.b.v. werkplaats:
Op7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld was bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kringloopwinkel. Uit handen van de voorzitter Jan van Beerendonk ontving Harapan een cheque van € 10.000,-- Hiervan zijn machines t.b.v. de nieuw te bouwen werkplaats gekocht zoals een cirkelzaag, een vlakbank, 2 schaafmachines, een holle beitelfrees en een lintzaag. Dit was voor een totaalbedrag van € 9400,--. Het transport van Surabaya naar Maumere kostte nog € 2000,--. De machines kunnen nu al gebruikt worden voor het vervaardigen van materialen t.b.v. de nieuwe werkplaats. Naar verwachting zal deze eind 2007 in gebruik genomen worden. De Stichting Harapan sluit het project inrichting werkplaats af, maar blijft zich inzetten voor hulp aan het vele goede werk dat op Flores o.a. door Mama België gedaan wordt.

Schade aan tehuis gehandicapten:

Ons bereikte het bericht dat het onlangs gerenoveerde tehuis voor gehandicapten op Flores eind 2006 een grote tamarinde op het dak van de recreatiezaal heeft gekregen, omgewaaid van het terrein van de buurman. Jammer had dat weer veel schade tot gevolg. Financieel is het Mama België onmogelijk de reusachtige boom te verwijderen en onmiddellijk met de herstellingswerken die dringend noodzakelijk zijn, te beginnen.

Sponsor – donateur Stichting Harapan
U kunt onze activiteiten t.b.v. kansarme families en personen in Indonesië (met name Sumatra – Java en Flores) steunen door een incidentele gift of door donateur te worden.

(uw bijdrage aan ons werk komt in aanmerking voor belastingaftrek)
Rabobank Best 1770 62 266.

SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: ...