Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2007 weergeven

Voldoende geld voor watervoorziening revalidatiecentrum Hidup Baru

€ 10.000,-- dankzij Handmelken - Kringloopwinkel en giften
Harapan startte enkele maanden geleden op vraag van de Stichting Harapan Jaya uit Indonesië met de actie Water door Melkvoor een nog te realiseren revalidatiecentrum Hidup Baru (Nieuw Leven) in Atambua op West-Timor. De opbrengst van deze actie is nodig om in het centrum een goede watervoorziening te kunnen aanleggen.
Er zit voldoende water onder de grond, maar dat moet aangeboord worden, er moet een waterpomp komen en een watertank op een hoogte om het op te slaan en met natuurlijke druk te kunnen verspreiden naar alle uithoeken van het complex. De kosten hiervan worden begroot op Rp. 115.000.000, ongeveer € 10.000,--Harapan Jaya – Hidup Baru Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar op Sumatra, opgericht in 1981 door zuster Jeanette van Paassen. Enkele malen per jaar voeren Nederlandse artsen operaties uit in Harapan Jaya. Zij offeren een deel van hun vakantie op om, zonder vergoeding, in enkele weken tijd ve…

Laatste nieuws van Harapan Jaya

actie Water door Melk:Het team van Harapan Jaya
tijdens het Nederlands Kampioenschap Handmelken in Best
Onze actie i.s.m. de Stichting Harapan Jaya voor de watervoorziening in het nog te bouwen revalidatiecentrum Hidup Baru op West-Timor loopt nog steeds.
Er is nog veel geld nodig
.
Op de website van Harapan Jaya het laatste nieuws over de operaties in het centrum Pemantang Siantar op Sumatra.
Vanaf 8 september tot 6 oktober 2007 zijn, op aanvraag van Harapan Jaya Indonesië, weer twee teams van plastische chirurgen vanuit Nederland vertrokken om in Pematang Siantar te gaan opereren. 155 patiënten zijn geholpen, waarvoor ongeveer 250 operaties nodig waren. Veel brandwond slachtoffers, die bewegingsbeperkingen ondervonden van litteken contracturen, werden behandeld. In Indonesië komen ook veel niet tijdig behandelde lip en verhemelte spleten voor die in Nederland bijna niet meer worden gezien. De resultaten van de operaties zijn fantastisch. De kinderen zullen na de operatie als volwaardig…

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten

Kleinschalige werkgelegenheidsprojecten behoren ook tot onze activiteiten. Onderstaand enkele voorbeelden waaraan wij onze medewerking hebben verleend.

Als gevolg van de aardbeving op Sumatra brandde de markt in Bukittinggi voor een groot gedeelte af. Ibu Eli moest daardoor een nieuwe plaats kopen op de markt. Harapan hielp haar daarbij.
Door de aardbeving op Sumatra verloor Herman uit Padang Panjang zijn baan. Dankzij Harapan kon hij een compressor kopen om een wasplaats voor bromfietsen en motors te beginnen.

Actie watervoorziening revalidatiecentrum West-Timor. Verslag aankoop grond

Brief van Zuster JeannetteZuster Jeannette van Paassen,26 jaar geleden de oprichtster van Harapan Jaya was in september op West-Timor om daar de grond voor het nieuwe revalidatiecentrum te kopen. Onderstaand een gedeelte uit de brief die wij van haar ontvingen:

Om 2 uur kwamen we aan in Atambua, West-Timor en zuster Ignatia, die van opschieten houdt, had de mensen die iets met de grond te maken hadden al om 4 uur uitgenodigd om samen te gaan kijken. Gelukkig hadden de pastoor en Pak Benni wel een auto zodat we niet achter op een motorfiets er naar toe hoefde. De gekregen grond van de regering, bleek nadat hij was afgegraven, veel te veel hoogteverschil te hebben. 10 meter vanaf het begin van de wegtot onze grond eindigde. Die werd gelijk afgekeurd.
Op naar de volgende. Nog twee kilometer verder, berg op berg af, op een nu droge weg, maar als het regentijd is kom je met een gewone auto niet naar boven. Het uitzicht was prachtig, maar alleen aan een uitzicht heb je niet veel als je er nie…

Veel belangstelling voor Harapan op Sociale Markt

Zondag 30 september werd rondom de Prinsenhof in Best de jaarlijkse Sociale Markt gehouden. Ook wij waren hier aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over onze doelstelling en activiteiten. Er was veel belangstelling voor de acties die wij tot op heden hebben gehouden voor Indonesië.
Bijzonder aandacht werd gevraagd voor de actie watervoorziening in een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Dit centrum wordt gebouwd door de Stichting Harapan Jaya waarmee wij nauwe contacten hebben. Bestuursleden van deze stichting waren aanwezig om bezoekers te informeren over doelstelling en werkwijze van het reeds bestaande revalidatiecentrum op Sumatra.
Door Nina en Amy Guci werden Indonesische sleutelhangers verkocht, de opbrengst hiervan (€ 70,--) komt ten goede aan onze adoptiekinderen op Sumatra.

Nederlands Kampioen handmelken in Harapan-team

Zaterdag 29 september vonden in Best de Nederlandse Kampioenschappen Handmelken plaats. De opbrengst van deze activiteit en van andere in dit weekend georganiseerde activiteiten, samen met de opbrengst van de Kringloopwinkel Handmelken wordt besteed aan 10 projecten in de Derde Wereld. Een van de projecten is de watervoorziening van een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Wij hebben hiervoor een aanvraag ingediend voor € 10.000,-- . Dit op verzoek van de Stichting Harapan Jaya. Onder het motto WATER door Melk werd er op 29 september door 21 teams gestreden om de Gemeentelijke ere-trofee. Vanuit Harapan deden o.a. mee ; Harapan Jaya, Harapan Best – Oirschot 1 en 2 en het team Indonesia. Het Nederlands Kampioenschap werd behaald door het team van de Kringloopwinkel Handmelken. Op de 7e plaats het team Harapan-2 , Harapan Jaya eindigde op de 16e plaats, team Indonesia op de 18e en Harapan-1 werd 19 e..


Nederlands Kampioen meeste liters melk!!!Marco Aberson van het 2e team Harap…

Recyclingproject Rumah Teman Yogyakarta

In mei 2006 was er in en om Yogyakarta een grote aardbeving. Wij hebben toen een actie op touw gezet om geld bij elkaar te krijgen voor eerste noodhulpverlening. We deden dit samen met de hulpverleningsorganisatie Rumah Teman. Later hebben we geld bij elkaar gebracht voor het bouwen van bamboe-huisjes en bamboe-scholen. (meer hierover vindt u elders op onze weblog en in het archief op de website).
Een van de laatste activiteiten van de hulpverleningsorganisatie was het bouwen van een permanente school. Rumah Teman betaalde hiervoor in eerste instantie uit eigen middelen € 1000,--. Dankzij een gift van de Rabobank voor de nieuwe school kon dit bedrag aan een nieuw project worden besteed; het recyclingproject.
Er zijn op dit moment al 50 bedrijven / huishoudens die hun afval verzamelen. Ze krijgen van Rumah Teman een afvalbak.Er is een stuk land gehuurd waarop een bamboe-werkplaats gebouwd wordt. Er werken nu 6 mensen in het project. Het afval wordt opgehaald, gesorteerd, gewassen en ged…

Harapan op Sociale Markt Best zondag 30 september

Zondag 30 september wordt rondom de Prinsenhof in Best de jaarlijkse sociale markt gehouden. Ook wij zullen hier aanwezig zijn om de bezoekers te informeren over onze doelstelling en activiteiten.
Bijzonder aandacht zal worden gevraagd voor de actie watervoorziening in een nog te bouwen revalidatiecentrum op West-Timor. Dit centrum wordt gebouwd door de Stichting Harapan Jaya waarmee wij nauwe contacten hebben. Er is ook informatie over deze Stichting aanwezig.
Er worden sleutelhangers verkocht, de opbrengst hiervan komt ten goede aan de adoptiekinderen op Sumatra. Er is ook de mogelijkheid om donateur te worden.
De sociale markt is van 12.00 - 17.00 uur.

Tekenwedstrijd Sociale Markt 2007 (sluitingsdatum 1 november 2007)
Kinderen tot 12 jaar kunnen op de stand van Stichting Harapan tijdens de Sociale Markt een tekening komen halen om in te kleuren.
De tekeningen staan ook HIER ter download .
Ze mogen ook zelf een tekening maken over een van de onderwerpen op de website van Harapan.
Deze …

Tekenwedstrijd Sociale Markt 30 september 2007

(sluitingsdatum 1 november 2007)
Kinderen tot 12 jaar kunnen op de stand van Stichting Harapan tijdens de Sociale Markt een tekening komen halen om in te kleuren.
De tekeningen staan ook HIER ter download .
Ze mogen ook zelf een tekening maken over een van de onderwerpen op de website van Harapan.
Deze mogen ze als ze klaar zijn op de sociale markt komen inleveren. (niet vergeten naam-adres-leeftijd in te vullen).
Ook kunnen ze VOOR 1 november in de bus worden gedaan op het adres wat op de tekening aangegeven staat.
Er zijn enkele leuke prijzen te winnen !

Klik hier voor meer info over de Sociale markt op 30 september 2007

Actie voor revalidatiecentrum West-Timor i.s.m. Handmelken Best

Water door melkvoorrevalidatiecentrumWest Timor
De Stichting Harapan heeft nauwe contacten met de Stichting Harapan Jaya (Hoop die overwint) in Indonesie. Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar op Sumatra, opgericht in 1981 door zuster Jeanette van Paassen. Vanaf de oprichting zijn er circa 3500 lichamelijk gehandicapten gerevalideerd.
Enkele malen per jaar voeren Nederlandse artsen operaties uit in Harapan Jaya. Zij offeren een deel van hun vakantie op om, zonder vergoeding, in enkele weken tijd veel nuttig werk te doen. De meest voorkomende indicaties zijn klompvoeten, polio, aandoeningen aan het bewegingsapparaat (dwarslaesie en amputatie), brandwonden (en als gevolg daarvan littekenverklevingen), O en X-benen en lipspleten.
Project Hidup Baru West-TimorIn Atambua op West-Timor wordt een nieuw project gestart. Er zijn daar meer dan 3000 getelde fysiek gehandicapte kinderen. In heel West-Timor is nog geen revalidatiecentrum, er is wel een klein ziekenhuisje in Atamb…

De nieuwe werkplaats in Waipare - Flores

Bericht van Stichting Nativitas. Begin 2007 is begonnen met de bouw van de nieuwe werkplaats in Waipare.
1e steenlegging
Het Citaverde- college uit Horst heeft in 2005 en in 2006 actie gevoerd voor de bouw van een nieuwe timmerwerkplaats. De bedoeling van de werkplaats is enerzijds voor de opleiding te zorgen van gehandicapte jonge mannen tot vakmensen en anderzijds voor de fabricage van houtwerk voor eigen gebruik en voor levering aan derden, zoals deuren, ramen en kozijnen en meubilair. Het totale project kost bijna € 80.000. in augustus is de werkplaats klaar

De inrichting van de werkplaats is voor rekening van de Stichting Harapan uit Best. Deze stichting zorgde m.m.v. de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken voor de middelen om de nodige houtbewerkingmachines te kunnen aanschaffen (€ 10.000). Over enkele weken zullen de machines in de werkplaats worden opgesteld.

de bouw verloopt voorspoedigAlvorens te kunnen beginnen met het leggen van de fundering moesten de boze geesten ve…

Update Website & Actueel nieuws

De Website van Harapan is ge-update.
Svp kijk naar "Over Harapan".
Het archief mbt activiteiten die zijn gedaan voor Nias zal op een later tijdstip ook bijgewerkt worden.


Actuele Informatie die automatisch wordt bezorgd bij verandering in de stand van zaken/updates van de website

Klik hier !

Of bezoek de Website van Stichting Harapan en vul je emailadres in de ActueelNieuws-Tekstbox ! (via Harapan Weblog).

PS: Uitgebreide uitleg:
Na het invullen en bevestigen van het emailadres opent een nieuw scherm waarin je een aantal letters moet opgeven/bevestigen (wijst zich vanzelf).
Hierna ontvang je een email van “donotreply@emailenfuego.com"
of van "confirmations@emailenfuego.net" die je moet bevestigen. Je abonnement op Actueel Harapan Nieuws is hierna een feit !

Steun voor Weeskinderen in Pangandaran

Tsunami Java 17 juli 2006

Een zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Javaveroorzaakte op 17 juli 2006 een tsunami. Pangandaran, een bekende badplaats, werd verrast door een twee meter hoge vloedgolf. De huizen, hotels en restaurants langs het strand werden verwoest. Ook een aantal vissersdorpjes werd zwaar getroffen. Er waren meer dan 500 doden te betreuren en zeker 50.00 mensen werden dakloos als gevolg van de tsunami.

WeeskinderenEen groot aantal kinderen verloren hun beide ouders. De locale hulporganisatie PPLP. (opvoedingscentrum) zet zich met name in voor deze weeskinderen. Voor een gedeelte van de activiteitenkosten krijgt men geld vanuit " Die Brücke" uit Jakarta. Hiervan kunnen het schoolgeld, schooluniformen en andere zaken die men voor school nodig heeft worden betaald. Ook is er geld voor eten en vervoerskosten. Een maandelijkse gezondheidscontrole wordt door een plaatselijke arts en tandarts gratis aangeboden. Er is nog geld nodig voor de medisch…

Rabobank Foundation: € 1.000,-- voor kleuterschool Java

Extra steun voor aardbevingsgebied Java zeer welkom
Eind mei 2006 werd het gebied in / om Yogyakarta getroffen door een zware aardbeving. 6000 doden, 600.000 daklozen als gevolg van de aardbeving met een kracht van 6,2 op de schaal van Richter, welke de Javaanse stad Yogyakarta in Indonesië op z´n grondvesten deed trillen en zorgde voor veel leed. Stichting Harapan uit Best / Oirschotheeft zich van begin af aan ingezet voor de slachtoffers van deze ramp. De opbrengst van de acties bedraagt op dit moment ruim € 8100,--
Er waren ook veel scholen vernield. Door de hulporganisatie Rumah Teman uit Yogyakarta werd daarom in oktober aan de Stichting Harapan gevraagd een speciale actie te willen opzetten voor het bouwen van een tijdelijke bamboe-kleuterschool in Wirosabon voor 50 kinderen tussen de 4 en 6 jaar. De school was gedeeltelijk ingestort en voor de rest zwaar beschadigd.
De kinderen hadden les onder een stuk zeil.
Voor dat het geld goed en wel bij elkaar was had de school zelf een fin…

Jaarverslag 2006

Voorwoord


Vanuit onze doelstelling , Ontwikkelingswerk aan de basis door het bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië, hebben wij ook in 2006 weer mede dankzij vele gulle gevers, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van een aantal inwoners van dit mooie land. Een land met helaas grote verschillen tussen arm en rijk, met veel (natuur)rampen en grote politieke- en godsdienstige tegenstellingen.
In dit verslag een beknopt overzicht van onze activiteiten. Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze website http://harapan.dse.nl

Wij hopen ook in 2007 weer een beroep te kunnen doen op iedereen die Harapan, maar vooral de mensen in Indonesië, een warm hart toedraagt.

Jos van der Heijden, voorzitter


Bestuur – organisatie

Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 personen, er is 1 vacature.

voorzitter Jos van der Heijden, Bestsecretaris Joz Bruggeman, Bestpenningmeester Hanneke Renders, Oirschotvacature We willen de vacature g…

Rumah Teman rondt hulp aan slachtoffers aardbeving af

Meteen na de aardbeving op Java eind mei 2006 begon Rumah Teman met de hulpverlening. In eerste instantie directe noodhulp (voedsel en medische hulp) later het Bamboe-project. ( 251 huizen en 3 scholen). De Stichting Harapan heeft een grote bijdrage geleverd aan de activiteiten van Rumah Teman. In totaal werd ruim € 8000,-- door ons, dankzij vele sponsors, bij elkaar gebracht. Onlangs deelde Nicole Verdier van de hulporganisatie mij in een telefoongesprek mee dat hun hulp aan de slachtoffers op korte termijn afgerond zal worden. In onderstaande brief wordt e.e.a. nader toegelicht.Dit betekent dat wij ook zullen stoppen met acties voor het Bamboeproject.Mogelijk dat wij in de toekomst nog iets kunnen betekenen voor de in de brief genoemde activiteiten van Rumah Teman
GroetJos van der Heijdenvoorzitter Harapan. -------------------------------------------------------Hulporganisatie Rumah Teman

Permanente School ipv Bamboe

Budi Utami is een kleuterschool aan de rand van de stad Yogyakarta, in het
dorpje Panggungharjo op Java. Op 27 mei 2006 werd dit schooltje evenals vele andere scholen zwaar getroffen door de aardbeving. De ruim 40 leerlingen van deze school hebben gedurende 6 maanden les gehad in tenten op het schoolpleintje. Door de warmte en geluidsoverlast, veroorzaakt door de opbouwwerkzaamheden in de buurt, konden de kinderen zich slecht concentreren.
De hulporganisatie Rumah Teman en Stichting Harapan uit Best / Oirschot startten met het Bamboe-project, (bamboe-huisjes en scholen waaronder een school in Panggungharjo.) Nog voordat er voldoende geld bij elkaar was had de school zelf een financiële compensatie van de Indonesische regering ontvangen en besloten zij meteen aan de bouw van een permanente school te
beginnen. Dit ondanks het feit dat de financiële compensatie van de overheid niet voldoende was om de hele school op te bouwen.

Daarmee was het idee van de bamboe-school Budi Utami van tafel.
Sa…

Actie voor kansarme kinderen op Flores

Begin 2006 kwam Stichting Harapan uit Best / Oirschot - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (zie www.kinderenvanflores.nl)zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan / Nativitas.Machines t.b.v. werkplaats:
Op7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld was bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kring…