12 februari 2007

Actie voor kansarme kinderen op Flores

Begin 2006 kwam Stichting Harapan uit Best / Oirschot - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (zie www.kinderenvanflores.nl) zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.

Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan / Nativitas.

Machines t.b.v. werkplaats:
Op7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld was bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kringloopwinkel. Uit handen van de voorzitter Jan van Beerendonk ontving Harapan een cheque van € 10.000,-- Hiervan zijn machines t.b.v. de nieuw te bouwen werkplaats gekocht zoals een cirkelzaag, een vlakbank, 2 schaafmachines, een holle beitelfrees en een lintzaag. Dit was voor een totaalbedrag van € 9400,--. Het transport van Surabaya naar Maumere kostte nog € 2000,--. De machines kunnen nu al gebruikt worden voor het vervaardigen van materialen t.b.v. de nieuwe werkplaats. Naar verwachting zal deze eind 2007 in gebruik genomen worden. De Stichting Harapan sluit het project inrichting werkplaats af, maar blijft zich inzetten voor hulp aan het vele goede werk dat op Flores o.a. door Mama België gedaan wordt.

Schade aan tehuis gehandicapten:

Ons bereikte het bericht dat het onlangs gerenoveerde tehuis voor gehandicapten op Flores eind 2006 een grote tamarinde op het dak van de recreatiezaal heeft gekregen, omgewaaid van het terrein van de buurman. Jammer had dat weer veel schade tot gevolg. Financieel is het Mama België onmogelijk de reusachtige boom te verwijderen en onmiddellijk met de herstellingswerken die dringend noodzakelijk zijn, te beginnen.

Sponsor – donateur Stichting Harapan
U kunt onze activiteiten t.b.v. kansarme families en personen in Indonesië (met name Sumatra – Java en Flores) steunen door een incidentele gift of door donateur te worden.

(uw bijdrage aan ons werk komt in aanmerking voor belastingaftrek)
Rabobank Best 1770 62 266.

Geen opmerkingen:

NOODKREET OM HULP VAN YAYASAN NATIVITAS OP FLORES / steun onze actie (vervolg)

We weten dat in Nederland bij veel mensen de nood hoog is ten gevolge van de corona-pandemie. Toch willen wij een beroep doen op de men...