05 maart 2021

STICHTING BISSCHOP BEKKERS, STEUN VOOR HIDUP BARU op West-Timor


Hidup Baru is een centrum van de Indonesische zusters Franciscanessen FCJM in de plaats Atambua op het zeer arme Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven veelal dubbel gehandicapte kinderen, alsmede kinderen die een operatie hebben ondergaan en voor hun rehabilitatie nog vele jaren therapie moeten krijgen. De geopereerde kinderen volgen onderwijs op de dichtbij gelegen scholen. Na de ingebruikname van het nieuwe woon- en leefgebouw in september 2019 hebben de zusters, mede dankzij de steun van de stichting Bisschop Bekkers en Harapan, de capaciteit van de afdeling fysiotherapie aanzienlijk kunnen uitbreiden. De steun aan het centrum is een van onze speerpunten. Toen begin van dit jaar de directrice met de vraag kwam om bij te willen dragen in de aanschaf van noodzakelijke extra materialen, kosten € 4.380,--, werd meteen actie ondernomen. Opnieuw werd de stichting Bisschop Bekkers benaderd, met als resultaat dat deze onlangs een donatie toezegde voor het hele bedrag van de aanvraag.

Stichting Bisschop Bekkers: Na het overlijden van deze zeer sociaal bewogen bisschop werd besloten tot oprichting van een stichting die zijn werk voor de kwetsbare medemensen zou kunnen voortzetten. Dankzij een geslaagde televisieactie werd een prachtig startkapitaal van ruim zeven miljoen gulden opgehaald. Stichting Bisschop Bekkers kon aan de slag. De doelstelling van de stichting was en is: bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.


Geen opmerkingen:

EEN PAK VOOR EEN ZAK, RIJST VOOR ARMEN EN SLACHTOFFERS TROPISCHE STORM.

Onze rijstactie is gestart, in de Plus supermarkten Henst en Kenter in Best kunt u pakken rijst kopen voor € 1,50. De opbrengst wordt beste...