27 maart 2022

STICHTING BISSCHOP BEKKERS STEUNT CENTRUM CARITAS DORKAS OP NIAS

Sinds vorig jaar is steun aan revalidatiecentrum Caritas Dorkas een van onze speerpunten.  Het centrum is op het eiland Nias voor de Westkust van Sumatra.  Sinds 1993 worden hier kinderen opgenomen en behandeld die psychische en fysieke aandoeningen hebben. De gehandicapten in Indonesië, zo goed als mogelijk, te helpen een gelukkig leven op te bouwen, zelfstandig, als volwaardig onderdeel van de maatschappij is het doel van de zusters. 

                                                                                             Er is plaats voor +/- 40, voor het overgrote deel dubbel gehandicapte kinderen. Zij hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. Door de gebrekkige hygiënische omstandigheden op Nias, zijn er veel problemen bij de geboorte, vooral in de kampongs. Door zuurstofgebrek en hersenvliesontsteking komen hier vaak houdings- en bewegingsstoornissen voor. Dikwijls met spasticiteit en andere problemen van mobiliteit tot gevolg. Dit treft de hele familie. De zusters in het centrum worden gevraagd om voor deze kinderen te zorgen en te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij is bijna nooit sprake van financiële bijdrage door de ouders. Soms brengen zij wat rijst of een kip mee als zij op bezoek komen.                                                                                Vaak zijn de kinderen in slechte conditie als zij worden opgenomen in het centrum. Dit komt vooral omdat de ouders geen medische verzorging kunnen betalen. Door fysiotherapie en oefentherapie worden de kinderen steeds sterker. En ook steeds zelfstandiger. 


                                   

Door de zusters werd een beroep gedaan op ons om bij te dragen in de kosten van een noodzakelijke tillift en diverse apparatuur voor de fysiotherapie.              Totale kosten € 5.145,--  Wij legden dit verzoek voor aan de stichting Bisschop Bekkers die het volledige bedrag voor haar rekening neemt.Stichting Bisschop Bekkers
:Na het overlijden van deze zeer sociaal bewogen bisschop werd besloten tot oprichting van een stichting die zijn werk voor de kwetsbare medemensen zou kunnen voortzetten. Dankzij een geslaagde televisieactie werd een prachtig startkapitaal van ruim zeven miljoen gulden opgehaald. Stichting Bisschop Bekkers kon aan de slag. De doelstelling van de stichting was en is: bijdragen aan de verbetering van de leefsituatie van mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand


Geen opmerkingen:

EEN PAK VOOR EEN ZAK : rijst voor armen op West-Timor

  Op West-Timor komt veel armoede voor, er wordt honger geleden, de gezondheidszorg is minimaal, de hygiënische omstandigheden slecht. Er is...