11 januari 2021

SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum HarapanJaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: Op het centrum verblijft de 13 jarige Wini Citra. Zij is gezond geboren. Toen ze 1 jaar oud was kreeg ze hoge koorts en een koortsstuip. In de kampong heeft ze medicijnen en therapie gekregen. Dit hielp onvoldoende, haar lichaam bleef zwak. Ze is spastisch. Op 10-jarige leeftijd kwam ze op Harapan Jaya. Ze had last van ongecontroleerde bewegingen, ze kon niet lopen en praten. In de 3 jaar dat ze daar is, is ze veel vooruit gegaan. Eerst leerde ze zitten en even te staan als ze werd vastgehouden. Dat lukt haar nu door tegen de muur aan te leunen. Ze heeft ook geleerd om zelf uit haar rolstoel te komen, haar rolstoel te laten rijden en te lopen met een spalk en een rollator. Ze heeft een beetje (heel onduidelijk) leren praten. Het is nog moeilijk te verstaan maar ze kent de cijfers en de letters van het alfabet. Ze is in staat om eenvoudige sommetjes te maken, ze kent de kleuren.

Er is sprake van een achterstand, als je je hele leven niet hebt kunnen praten en lopen is het ook moeilijk om je te ontwikkelen. Een spraakcomputer (kosten € 3.850,--) zal zeker uitkomst bieden. BETAALD UIT OPBRENGSTEN VAN ONZE STATIEGELDACTIES. Wij hebben er er voor gezorgd dat nog voor het einde van het jaar de spraakcomputer kon worden aangeschaft uit de opbrengsten van de meer dan 50 statiegeldacties die in 2020 werden georganiseerd.

Geen opmerkingen:

DANKZIJ DONATIE STEUN AAN KINDERTEHUIZEN FLORES

  Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5 kindertehuizen en een internaat...