28 december 2020

DONATIE VAN STICHTING KEER OP KEER UIT HEILO VOOR HARAPAN STUDIEFONDS.

Wij betalen voor 16 kinderen en jongeren geheel of gedeeltelijk de studiekosten aan het primair-, beroeps- of universitair onderwijs. Hiervoor is een speciaal studiefonds opgezet. Vorig jaar stuurde de directrice van het weeshuis Panti Pius IX uit Pemantang Siantar op Sumatra het verzoek bij te willen dragen in de studiekosten van 4 studenten voortgezet- en universitair onderwijs. Deze jongeren hebben geen ouders , of hun ouders zijn te arm om ze te onderhouden, laat staan studiekosten te betalen. Het totale bedrag van de aanvraag voor 4 jaar studie bedroeg € 6.300,-- . Dankzij acties zoals de houtverkoop in Wintelre eind december 2019, speculaaspoppenactie buurtvereniging OVS in Best, statiegeldactie bij COOP Wintelre en diverse incidentele donaties was in november het grootste gedeelte van het gevraagde bedrag beschikbaar. Onlangs ontvingen wij nog een donatie van € 1.323,50 van Stichting Keer op Keer Heiloo/Keerpunt Foundation. (Kringloopwinkel), waardoor het volledige gevraagde bedrag nu bij elkaar is en de directrice Zuster Vinsensia zich hierover geen zorgen meer hoeft te maken. Het volgen van een goede opleiding betekent betere kansen op een goede baan en dus weg uit de armoede.


Wij willen graag nog meer kinderen de gelegenheid geven te gaan studeren. U kunt uw bijdrage hiervoor storten op NL29RABO 0177 0622 66 o.v.v. studiefonds of met behulp van onderstaande QR code.Geen opmerkingen:

DANKZIJ DONATIE STEUN AAN KINDERTEHUIZEN FLORES

  Vanaf 1975 heeft de Belgische ontwikkelingswerkster Jeanne Colson op het arme Indonesische eiland Flores 5 kindertehuizen en een internaat...