09 mei 2020

JAARVERSLAG 2019


Het jaarverslag 2019 is onlangs door het bestuur definitief vastgesteld en te lezen op de website https://harapan.dse.nl / jaarverslagen Het geeft een goed overzicht van de diverse projecten en activiteiten waarvoor het bestuur en overige vrijwilligers zich hebben ingezet. Het verslag beschrijft uitgebreid de hulp aan veel kansarmen in Indonesië met als speerpunten o.a.: weeshuis Pius IX en rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra, de kindertehuizen van Yayasan Nativitas op Flores en het rehabilitatiecentrum Hidup Baru op West-Timor.  Mocht u naar aanleiding van dit uitgebreide verslag vragen hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje met uw vraag of opmerking naar stharapan@hotmail.com .

Geen opmerkingen:

STATIEGELD UIT WINTELRE VOOR STUDENTEN IN INDONESIE

Onderwijs is een belangrijke basis voor ieders ontwikkeling; zeker ook voor kinderen en jongeren in Indonesië. Wij steunen vanuit ons studie...