23 februari 2007

Permanente School ipv Bamboe

Budi Utami is een kleuterschool aan de rand van de stad Yogyakarta, in het
dorpje Panggungharjo op Java. Op 27 mei 2006 werd dit schooltje evenals vele andere scholen zwaar getroffen door de aardbeving. De ruim 40 leerlingen van deze school hebben gedurende 6 maanden les gehad in tenten op het schoolpleintje. Door de warmte en geluidsoverlast, veroorzaakt door de opbouwwerkzaamheden in de buurt, konden de kinderen zich slecht concentreren.
De hulporganisatie Rumah Teman en Stichting Harapan uit Best / Oirschot startten met het Bamboe-project, (bamboe-huisjes en scholen waaronder een school in Panggungharjo.) Nog voordat er voldoende geld bij elkaar was had de school zelf een financiële compensatie van de Indonesische regering ontvangen en besloten zij meteen aan de bouw van een permanente school te
beginnen. Dit ondanks het feit dat de financiële compensatie van de overheid niet voldoende was om de hele school op te bouwen.

Daarmee was het idee van de bamboe-school Budi Utami van tafel.
Samen met Bapak Agus de coördinator van de school is toen besloten dat Rumah Teman en Harapan een deel van de bouw van de permanente school zouden betalen. De school heeft de potentie om groter te groeien.
Verder willen ze in de toekomst een opvang mogelijkheid voor baby's opzetten. Dit is erg vooruitstrevend want dat betekent dat moeders kunnen gaan werken en dat is op Java nog niet zo vanzelfsprekend. Deze ontwikkelingen zullen leiden naar een betere economische situatie van
deze kampong. Kinderen kunnen dichtbij huis geschoold worden in een veilige omgeving en moeders hebben meer ruimte om te werken en zo ook een bijdrage te leveren aan het maandelijkse gezinsinkomen Op deze manier draagt onze hulp niet alleen bij aan de opbouw en groei van de school maar ook aan de ontwikkeling van de kampong.
Voor nadere informatie over deze en andere acties van de Stichting Harapan bekijkt u onze website of kunt u contact opnemen via email.

12 februari 2007

Actie voor kansarme kinderen op Flores

Begin 2006 kwam Stichting Harapan uit Best / Oirschot - naar aanleiding van de IKON uitzending op 1ste en 2de Kerstdag 2005 over het werk van ontwikkelingswerkster Mama België op het Indonesische eiland Flores - in contact met de Stichting Nativitas uit Horst. Deze Stichting (zie www.kinderenvanflores.nl) zet zich in voor kansarme kinderen op Flores. Er ontstond een samenwerkingsactiviteit gericht op het verkrijgen van middelen om een werkplaats voor een weeshuis en voor gehandicapten te kunnen inrichten.

Harapan diende hiertoe een projectaanvraag in bij de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken uit Best. Van de 17 ingediende projecten werden er 6 gehonoreerd, waaronder het project van Harapan / Nativitas.

Machines t.b.v. werkplaats:
Op7 december 2006 keerde de Stichting Handmelken € 60.000 uit aan de geselecteerde projecten. Het geld was bijeengebracht door allerlei activiteiten waaronder het handmelken in het 3e weekend van september en de opbrengst van de bijzonder actieve kringloopwinkel. Uit handen van de voorzitter Jan van Beerendonk ontving Harapan een cheque van € 10.000,-- Hiervan zijn machines t.b.v. de nieuw te bouwen werkplaats gekocht zoals een cirkelzaag, een vlakbank, 2 schaafmachines, een holle beitelfrees en een lintzaag. Dit was voor een totaalbedrag van € 9400,--. Het transport van Surabaya naar Maumere kostte nog € 2000,--. De machines kunnen nu al gebruikt worden voor het vervaardigen van materialen t.b.v. de nieuwe werkplaats. Naar verwachting zal deze eind 2007 in gebruik genomen worden. De Stichting Harapan sluit het project inrichting werkplaats af, maar blijft zich inzetten voor hulp aan het vele goede werk dat op Flores o.a. door Mama België gedaan wordt.

Schade aan tehuis gehandicapten:

Ons bereikte het bericht dat het onlangs gerenoveerde tehuis voor gehandicapten op Flores eind 2006 een grote tamarinde op het dak van de recreatiezaal heeft gekregen, omgewaaid van het terrein van de buurman. Jammer had dat weer veel schade tot gevolg. Financieel is het Mama België onmogelijk de reusachtige boom te verwijderen en onmiddellijk met de herstellingswerken die dringend noodzakelijk zijn, te beginnen.

Sponsor – donateur Stichting Harapan
U kunt onze activiteiten t.b.v. kansarme families en personen in Indonesië (met name Sumatra – Java en Flores) steunen door een incidentele gift of door donateur te worden.

(uw bijdrage aan ons werk komt in aanmerking voor belastingaftrek)
Rabobank Best 1770 62 266.

RIJSTACTIE./ u kunt steunen

In maart wilden wij onze actie : een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor organiseren.Door het coronavirus hebben wij deze nie...