08 december 2021

.NIEUWE ROLSTOELEN VOOR HIDUP BARU

Op het arme Indonesische eiland West-Timor is het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru hetgeen Nieuw Leven betekent. Het biedt plaats en verzorging aan ongeveer 40 patiĆ«nten. Steun aan dit centrum is een van de speerpunten van de stichting Harapan. Ondanks het feit dat sommige ouders er de voorkeur aan geven hun gehandicapte kind te verbergen, trachten de zusters de ouders te overtuigen om hun kind te laten behandelen. Door middel van therapie of medische ingrepen wordt geprobeerd de kinderen geschikt te maken voor een leven buiten het centrum. Indien dat niet mogelijk blijkt is permanent verblijf noodzakelijk.                                 

                                                                                               De kinderen die Hidup Baru opneemt, velen van hen zijn dubbel gehandicapt en kunnen alleen nog maar liggen,  moeten praktisch met alles geholpen worden. Het eerste dat wordt geleerd is om dagelijkse activiteiten zelfstandig uit te voeren, zoals zitten, kruipen, gebruik maken van het toilet, tandenpoetsen en het baden. Uiteindelijk leren zij om te staan, te lopen en om zelfstandig te eten aan tafel. Voor deze kinderen zijn veel rolstoelen nodig. Mede als gevolg van de coronapandemie hebben de zusters hier onvoldoende geld voor. In het begin van het jaar werd daarom aan Harapan steun gevraagd voor de aanschaf van 5 nieuwe stoelen, kosten € 1.250,-- Dankzij een anonieme sponsor was dit mogelijk. Onlangs werden de stoelen op Hidup Baru geleverd. 


Geen opmerkingen:

JAARREKENING OP DE WEBSITE

  Onlangs werd de jaarrekening 2021 op onze website geplaatst onder hoofdstuk jaarverslagen. De jaarrekening   geeft een goed overzicht van ...