14 februari 2020

JUBILERENDE BUURTVERENIGING O.V.S : donatie voor studiefonds

Onderwijs is een belangrijke basis voor ieders ontwikkeling; zeker ook voor kinderen en jongeren in Indonesie. Wij steunen vanuit ons studiefonds een aantal jongeren om ze in de gelegenheid te stellen basis / voortgezet onderwijs te kunnen volgen.
Vanuit het tehuis Pius IX in Pematang Siantar op Sumatra kwam vorig jaar de vraag te willen bijdragen in de studiekosten van 4 jongeren per 1 juli van dit jaar. Twee gaan naar de universiteit en 2 naar het voortgezet onderwijs. De totale studiekosten voor 4 jaar bedragen € 6.300,-- Op Pius IX verblijven 40, meestal weeskinderen , uit arme gezinnen waarvan de familie niet in staat is ze te onderhouden.
Wij hebben toegezegd ons in te spannen om bovengenoemd bedrag bij elkaar krijgen en wij zijn dan ook blij met de toezegging van de dit jaar jubilerende (50 jaar) buurtvereniging O.V.S uit Best om vanuit hun Speculaaspoppenactie een donatie te willen doen. Onlangs overhandigde Ad de Bruin penningmeester van O.V.S een cheque van € 300,-- aan onze voorzitter Jos van der Heijden waarmee het totaal van de actie al op ruim € 4.900,-- is uitgekomen.


Geen opmerkingen:

JAARREKENING OP DE WEBSITE

  Onlangs werd de jaarrekening 2021 op onze website geplaatst onder hoofdstuk jaarverslagen. De jaarrekening   geeft een goed overzicht van ...