17 december 2008

Handmelken Best keert recordbedrag uit

Nooit eerder keerde de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken een zo groot bedrag uit als dit jaar. De campagne 2008 bracht maar liefst € 71.000,-- op. Daarmee konden eveneens een recordaantal van 10 projecten in verschillende ontwikkelingslanden (verder) op weg worden geholpen. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte en gezellige bijeenkomst in de Prinsenhof waar de vrijwilligers en de ontvangers van de opbrengst elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Als eregast was de PSV voorzitter Jan Reker naar Best gekomen om namens de Stichting Kuychi de cheque in ontvangst te nemen. Jan Reker en zijn echtgenote zijn nauw bij dit project betrokken en hebben al veel gedaan om dit project te ondersteunen.
Kringloopwinkel

Een belangrijk deel van de opbrengst wordt gerealiseerd in de Kringloopwinkel aan de Randweg 19 te Best. Daar worden wekelijks op dinsdag nog goede bruikbare spullen verkocht en de gehele opbrengst is voor dit doel bestemd. De opbrengst zou nog groter geweest zijn, aldus de voorzitter van de Kringloopwinkel Wiet Gilsing, maar we voelen de concurrentie van de twee andere kringloopwinkels in Best. Toch denken wij door onze manier van werken en omdat wij voor een goed doel werken we onze opbrengst kunnen handhaven als iedereen mee wil werken.

Met name is dat belangrijk bij de aanvoer van goede en bruikbare spullen. Reden ook waarom de voorzitter van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken Jan van Beerendonk vorige week een oproep deed om bij het opruimen van laden, kasten, zolders en kelders in eerste instantie aan de Kringloopwinkel Handmelken te denken. De spullen worden gratis opgehaald en men helpt er een goed doel mee. En dat niet alleen: er blijft niets aan de strijkstok hangen.

Projecten

Bij de keuze van projecten hebben de besturen van het Handmelken en de Kringloopwinkel zich mede laten leiden door initiatieven van mensen en organisaties uit Best en omgeving die in ontwikkelingslanden actief zijn. Op die manier worden de mensen nog directer bij deze vorm van hulp betrokken en is ook de controle op de te besteden gelden beter gegarandeerd.

In de verdeling van de opbrengst ging 4 x € 5.000,-- naar projecten die om dit bedrag gevraagd hebben te weten Steun aan misbruikte kinderen in Zuid Afrika, een project aangeboden door Rotary club Best Oirschot, Stichting Kuychi voor het opleiden van kinderen in Cuzco, Peru, Project Mika van Annemiek Swinkels voor gehandicapten op Sri Lanka, en ook een timmerwerkplaats in Malat Peru kreeg dit bedrag voor onderhoud en inrichting. Dit laatste project werd voor gedragen door mevr. van Laarhoven uit Best.
De andere zes projecten deelden ieder het overige deel van de opbrengst en kregen ieder € 8500,--. Het Heerbeeck college kreeg deze bijdrage voor hun Peruproject als tegenprestatie voor het feit dat zij tijdens het Handmelken hand en spandiensten hebben verricht voor de organisatie. De verpleegstersopleiding in Mtinko Tanzania van de zuster Carolus Barromeus uit Den Bosch, het Afri Youth Development Services in Arusha , Tanzania, van pater Loohuis,de aanleg van watervoorziening in Kuta Gerat op Sumatra, Indonesie, aangeboden door de Stichting Harapan uit Best, het opvanghuis voor straatkinderen in Nigeria , van zuster de Haas en de drinkwatervoorziening in Kimpemba, Republiek Congo, aangeboden door de Stichting Bambale uit Best kregen ieder dat bedrag uitgereikt.

vertegenwoordigers van de diverse projecten met de ontvangen cheque's

Geen opmerkingen:

TOILETTEN voor desa Umauta-Dokar op Flores

Wij steunden met een eenmalige donatie van € 4.700,-- uit de opbrengsten van onze acties het project van de stichting Rupingh: 112 toiletten...