04 augustus 2021

EEN PAK VOOR EEN ZAK, rijst voor armen en slachtoffers overstroming op West-Timor

 


In april organiseerden wij in samenwerking met de Plus supermarkten Ton Henst en Erwin Kenter in Best bovengenoemde actie. De opbrengst was € 1.000,-- Met dit geld hebben de zusters Franciscanessen van het centrum Hidup Baru weer een aantal mensen kunnen helpen met een zak rijst. Zeker in deze tijd met ook op West-Timor veel problemen als gevolg van de corona-pandemie was die hulp zeer welkom.

*** U kunt de rijstactie steunen: een zak rijst van 20 kg. kost € 15,--.. Uw bijdrage kunt u storten op NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. RIJSTACTIE.Geen opmerkingen:

OVERZICHTSTENTOONSTELLING / SPECULAASACTIE

  **  Stichting Harapan bestaat 20 jaar, reden om een grote overzichtstentoonstelling te organiseren in Cultuurspoor Best van 5 oktober tot...