08 juni 2021

€ 5.000,-- STEUN VOOR REHABILITATIECENTRUM HIDUP BARU

 


Hidup Baru, is het rehabilitatiecentrum van de Zusters Franciscanessen op het arme Indonesische eiland West Timor. Hier verblijven momenteel ca. 35 kinderen, waarvan velen dubbel gehandicapt zijn, alsmede kinderen die een operatie hebben moeten ondergaan en voor hun rehabilitatie nog jaren therapie moeten krijgen. Steun aan dit centrum is een van onze speerpunten. Er zijn op dit moment veel nieuwe patiëntjes die de komende tijd spalken en prothesen nodig hebben. Door uitgebreide therapie is het de zusters gelukt deze kinderen, die toen zij op het centrum binnenkwamen alleen maar konden liggen en soms zitten, hun eerste pasjes te laten zetten. Daarom moeten bij hun dringend spalken worden aangemeten en zijn er prothesen nodig.

Op West Timor worden deze spalken en protheses helaas niet gemaakt en moeten van elders komen. Momenteel komen ze van Sumatra, hetgeen extra kosten met zich meebrengt. Voor de jaren 2021 t/m 2023 is voor € 5.000,-- aan spalken en prothesen nodig. Mede door heel veel extra kosten vanwege de coronapandemie hebben de zusters hiervoor geen of weinig geld. Daarom werd een beroep gedaan op ons. Wij benaderden hiervoor enkele fondsen. Van een niet nader te noemen fonds werd al € 2.500,-- ontvangen, onlangs zegde de Johanna Donk de Grote stichting eveneens € 2.500,-- toe.

J
OHANNA DONK DE GROTE: Sinds 1991 bestemt deze stichting de opbrengsten van haar vermogen (ontstaan uit de verkoop van belangen van Johanna Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) voor diverse projecten. In navolging van haar gedachtegoed heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Men richt zich op de kerndoelen: het geven van bijdragen aan projecten die de leefomstandigheden verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede, het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden, het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen die projecten van sociaal-maatschappelijke en culturele aard uitvoeren.
Geen opmerkingen:

OVERZICHTSTENTOONSTELLING / SPECULAASACTIE

  **  Stichting Harapan bestaat 20 jaar, reden om een grote overzichtstentoonstelling te organiseren in Cultuurspoor Best van 5 oktober tot...