29 maart 2020

EEN PAK VOOR EEN ZAK/ rijst voor armen op West-Timor: voorraad van deze actie naar VOEDSELBANK Best e.o

We hadden ons er goed op voorbereid, verkoop van pakken rijst en de opbrengst bestemmen voor armen op West-Timor. Helaas, door de corona crisis hebben wij deze actie uitgesteld. We hebben de inkoop (700 pak) al gedaan, hiervan zijn 90 pakken dankzij een donatie van € 100,-- naar de Voedselbank in Best gebracht. Van de Pio-stichting uit Tilburg ontvingen wij een donatie van € 750,-- (hiervoor hoefde geen rijst geleverd te worden). Omdat we niet weten wanneer de actie wel kan worden georganiseerd hebben wij besloten de resterende 610 pakken ook naar de Voedselbank Best te brengen.
**STEUN ONZE ACTIE**: U kunt de actie "een zak rijst voor armen op West-Timor" steunen (zonder een of meer pakken rijst te ontvangen) door een bijdrage te storten op NL29 RABO 01770 62 266  Harapan ovv rijstactie.Geen opmerkingen:

RIJSTACTIE./ u kunt steunen

In maart wilden wij onze actie : een pak voor een zak, rijst voor armen op West-Timor organiseren.Door het coronavirus hebben wij deze nie...