05 september 2009

Voorzitter bezocht projecten in Indonesië

Onze voorzitter , Jos van der Heijden, bracht tijdens zijn vakantie in Indonesië een bezoek aan enkele projecten. Hij zag daar samen met zijn vrouw wat er met het geld van de stichting zoal gedaan wordt. Ook kon hij ter plaatse enkele projecten extra financieel ondersteunen.

revalidatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra.

Harapan Jaya is een revalidatiecentrum in Pematang Siantar op Sumatra, opgericht in 1981 door zuster Jeanette van Paassen. Enkele malen per jaar voeren Nederlandse artsen operaties uit in Harapan Jaya. Zij offeren een deel van hun vakantie op om, zonder vergoeding, in enkele weken tijd veel nuttig werk te doen. De meest voorkomende indicaties zijn klompvoeten, polio, aandoeningen aan het bewegingsapparaat (dwarslaesie en amputatie), brandwonden (en als gevolg daarvan littekenverklevingen), O en X-benen en hazenlippen.We werden op het centrum bijzonder gastvrij ontvangen en zijn er 2 dagen gebleven. De directrice, zuster Xaveria, vertelde enthousiast over de werkwijze van het centrum en leidde ons rond. Geweldig wat daar gedaan wordt. Ondanks de beperkte middelen ziet men kans de gehandicapte kinderen en volwassenen een toekomst te bieden d.m.v. onderwijs of een beroepsopleiding tijdens de revalidatieperiode.

Men was bijzonder blij met onze gift van € 1.600,-- voor 8 naaimachines met toebehoren, bestemd voor mensen die in het centrum zijn gerevalideerd en het vak kleermaker hebben geleerd. Dit bedrag kwam van incidentele giften en van de opbrengst cursussen nordic walking die door Adrie Brands uit Best dit jaar zijn gegeven.

Bukittinggi Sumatra.
Hier brachten we een bezoek aan de 13 kinderen / gezinnen waarvoor vanuit Nederland maandelijks een bedrag wordt betaald ter financiële ondersteuning (adoptie op afstand). Er waren ook enkele "adoptieouders" uit Nederland in Bukittinggi. Ook zij kwamen tot de conclusie dat de hulp heel hard nodig is en dat het geld goed besteed wordt. (zij bezochten later ook nog in Yogyakarta het milieu-project waar van afval kleurrijke tassen gemaakt worden)
kampong Gurung Panjang. In Indonesië is een schooluniform verplicht. Arme gezinnen moeten hiervoor dikwijls geld lenen. Tijdens een bezoek aan de school in deze kampong overhandigden wij aan de directrice voor 52 kinderen uit arme gezinnen een nieuw uniform.
kindertehuizen op Flores.

Mevrouw Marie-Jeanne Colson uit België zet zich al 35 jaar in voor wees-, kansarme- en gehandicapte kinderen op het eiland Flores . Zij wordt ook wel mama België genoemd en krijgt voor haar projecten vrijwel geen steun van de overheid, ze is afhankelijk van giften van vrienden en bekenden. Op Flores heeft Mama België 6 kindertehuizen en een internaat voor meisjes opgericht, ze helpt jonge vrouwen op een gezonde en hygiënische manier voor hun kind of pleegkind te zorgen.
De ontvangst en begeleiding door Mama België was geweldig. Ondanks haar leeftijd (74) blijft zij zich actief inzetten voor de tehuizen, ze wil over alles geïnformeerd zijn en weet veel mensen te enthousiasmeren. Samen met een groep uit Horst (Cita Verde college en Stichting Nativitas) bezochten we in een open vrachtauto in het binnenland enkele tehuizen en enkele kampongs. Dan ervaar je dat er veel hulp nodig is, zeker als je weet dat enkele jaren geleden er nog kinderen stierven vanwege de hongersnood als gevolg van het mislukken van de oogst.

In 2006 brachten wij dankzij de medewerking van de Stichting Nederlands Kampioenschap Handmelken en de Kringloopwinkel Handmelken € 10.000,-- bij elkaar voor de aanschaf van machines in een timmerwerkplaats in Waipera. Wij bezochten deze werkplaats die enerzijds bedoeld is voor de opleiding van gehandicapte jongeren tot vakmensen en anderzijds voor de fabricage van houtwerk voor eigen gebruik en voor levering aan derden, zoals deuren, ramen en kozijnen en meubilair. Mensen uit de omgeving kunnen tegen een geringe vergoeding ook gebruik maken van de machines.


Tijdens de afscheidsavond van de groep uit Horst, die vanwege mogelijke Mexicaanse griep een week in een kindertehuis in quarantaine had gezeten, kreeg Mama België van ons een cheque van € 5.000,- voor 4 waterzuiveringsinstallatie. Deze installaties zijn nodig omdat veel kinderen ziek worden van het slechte drinkwater. Het geld werd bij elkaar gebracht tijdens de feestweek van de 100 jarige Rabobank Oerle - Wintelre


(l)Mama Belgie neemt de cheque in ontvangst (r) slechte drinkwatervoorziening in een van de kindertehuizen

Op Flores bezochten we verder o.a. nog in Ruteng een school-internaat voor dove en blinde kinderen, in Labuhanbajo een tehuis voor gehandicapten.


Door het bezoek aan de projecten, met name die op Flores, zijn we er nog meer van overtuigd dat Harapan met de hulpverlening door moet blijven gaan.

U kunt onze projecten steunen door uw bijdrage over te maken op Rabo-bank 1770.62.266


SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: ...