18 mei 2017

PEACE BY MELVIN voor kansarme kinderen op Flores

In 2017 organiseert Melvin een knuffel-naai-wedstrijd (zie www.peacebymelvin.com).  Enthousiaste creatievelingen kunnen een zelf ontworpen knuffel produceren die via de website van Melvin verkocht of geveild word. Daarmee kunnen hele toffe prijzen gewonnen worden zoals overnachtingen, fotoshoots, workshops en heel veel meer. De opbrengst komt ten goede aan kinderen op het Indonesische eiland Flores die – al of niet tijdelijk – opgevangen moeten worden, omdat de thuissituatie dat vereist. Het gaat om gehandicapte-, wees- en zieke kinderen uit veelal zeer arme gezinnen.
In overleg met ons en de stichting Nativitas heeft Melvin, samen met zijn ouders, gekozen voor de kinderen in het centrum Maria Stella Maris in Nangahure.

04 mei 2017

Steun voor Harapan project oogoperaties op West-Timor

In een groot deel van het Indonesische eiland  West-Timor is de bevolking extreem arm. Door de afgelegen ligging van vele dorpen en de slechte staat van de wegen zijn vele mensen heel lang verstoken  van een goede gezondheidszorg. Aan de veel voorkomende oogproblemen werd / wordt nauwelijks aandacht besteed. De mensen kunnen soms onmogelijk het openbaar vervoer betalen om naar de hoofdstad Kupang te reizen, een reis van soms wel 10 uur, om daar een specialistische oogarts te bezoeken. Ook de premie voor de nieuwe volksverzekering BPJS kunnen zij niet betalen en blijven daarom thuis en accepteren hun slechte situatie zoals zij al vele jaren hebben gedaan. 
De zusters van de Indonesische Franciscanessen FCJM op het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru willen in 2017 / 2018 minimaal 10 dringend noodzakelijke operaties laten uitvoeren. In Kupang is dat niet altijd mogelijk, daarom moeten sommige patiĆ«nten door de oogspecialist worden doorverwezen naar Jakarta. De kosten van dit project worden begroot op totaal € 10.000,-- De zusters hebben dit geld niet. Daarom zetten wij ons in om voldoende middelen hiervoor bij elkaar te krijgen.
In 2016 kregen wij al een donatie van de Pio-Stichting, zegde de Lionsclub Best-Oirschot  4 jaar lang een bijdrage van € 500,-- toe en Harapan zal een gedeelte van de statiegeldacties in 2016 en 2017 hiervoor bestemmen. Onlangs ontvingen wij van de Johanna Donk-Grote Stichting een royale bijdrage. Het project kan nu volledig worden uitgevoerd.
2016 : donatie ( 4 jaar € 500,--) van de Lionsclub Best-Oirschot
Johanna Donk-Grote stichting:                                                             Sinds 1991 bestemt deze stichting de opbrengsten van haar vermogen               ( ontstaan uit de verkoop van belangen van Johanna Donk-Grote in de onderneming Halfeneisen) voor projecten  die passen binnen haar statutaire doelstellingen. Daarbij houdt het bestuur rekening met veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. In navolging van het gedachtegoed van mevrouw Donk-Grote heeft het bestuur aandacht voor projecten waarbij kinderen centraal staan, die  door een beperking of door omstandigheden extra kwetsbaar zijn, waar ook ter wereld. Het bestuur richt zich op de volgende kerndoelen: het geven van bijdragen aan  projecten die de leefomstandigheden  verbeteren op het gebied van gezondheid en armoede, het geven van bijdragen aan projecten die de toekomstkansen van  kinderen verbeteren door het bieden van onderwijsmogelijkheden, het geven van bijdragen aan charitatieve fondsen  die projecten van sociaal-maatschappelijke en  culturele aard uitvoeren.
Leorido Rifandi Fahik.
geboren op 09-06-2010.
SPRAAKCOMPUTER VOOR HARAPAN JAYA dankzij statiegeldacties

De directrice van het rehabilitatiecentrum Harapan Jaya op Sumatra stuurde ons in november het volgende bericht: ...